Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

26. september 2021 | Edita
| 5°C

Z regiónu

Vyrieši polícia vraky na Hájiku?

Žilina je plná vrakov áut. Všimol si to Michal, ktorý býva na Hájiku na Petzvalovej ulici. Rovno pod oknami mu jeden taký stojí, o dvesto metrov ďalší. Sám však nemá kde zaparkovať. Kontaktoval preto mestskú políciu, aby problém vyriešila. S riešením však nebol spokojný.

27.03.2021 | 17:04

„Už v polovici aprí­la som posielal e-mail o vra­ku na mestskú políciu. Ne­odpovedali, tak som minulý týždeň písal aj náčelníkovi. Neozval sa ani on. Medzi­tým som stretol policajtov a povedal som im to. Oni mi tvrdili, že to musia preve­riť, že je potrebné pozrieť, či sú prepadnuté STK a emis­ná kontrola a podobne. Mne však stačilo pozrieť na ná­lepku a hneď som videl, že je to dávno prepadnuté. To druhé auto má už vyfuča­né gumy a otvorený kufor. Hrajú sa s ním deti. Zaberá tam miesto a ľudia nemajú kde parkovať,“ povedal nám Michal.

Žilinský večerník v tejto veci kontaktoval mesto Ži­lina. Podľa hovorkyne Bar­bory Zigovej sa podľa na­šich otázok nedalo presne určiť, o ktorý vrak ide, pre­tože len na Petzvalovej uli­ci eviduje mestská polícia 3 vraky áut. V celom meste dohromady 49.

„Auto nevyhlasujeme za vrak. Keď mestská polícia zistí, že ide o auto s prepad­nutou technickou kontrolou, snažia sa vypátrať majiteľa a podnet prepošlú správcovi komunikácie na odbor do­pravy MsÚ Žilina. Správca komunikácie v zmysle zá­kona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch vyzve majiteľa, aby auto do 60 dní od pre­vzatia výzvy odstránil z ve­rejného priestranstva. Po­kiaľ výzvu neuposlúchne, prikročí k odtiahnutiu auta na parkovisko, ktoré je na to určené (areál DPMŽ). Ak zis­tia, že ide o auto bez tabuľky s evidenčným číslom, správ­ca v zmysle zákona NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej pre­mávke pristúpi k odtiahnu­tiu bez predchádzajúcej vý­zvy majiteľovi.

Michal však s takouto od­poveďou a hlavne s nerieše­ním situácie spokojný nie je. Do redakcie nám napísal: „Jedno z nepojazdných áut, strieborné, má STK prepad­nutú takmer 6 rokov, emis­nú o pár rokov menej. Ba­tožinový priestor na aute je otvorený niekoľko mesiacov, auto očividne už na prvý po­hľad nikto nepoužíva a ne­odišlo zo svojho miesta nie­koľko mesiacov až rokov. Druhé je takisto už na prvý pohľad nejazdené pár me­siacov. Obe nepojazdné autá síce majú tabuľky s EČV, ale mestskí policajti, ktorých služobňa na Hájiku sídli na rovnakej ulici, paradoxne iba 50, resp. 200 metrov od jed­ného či druhého auta, si do­teraz nevšimli, že autá nie sú pojazdné, že jedno z nich je otvorené, že očividne zabe­rajú verejný priestor? Dvoj­mesačná výzva od správcu komunikácie mohla byť ma­jiteľom áut už dávno zaslaná a buď by sa o odstránenie áut postarali sami, alebo by už spomínané autá dávno ne­zavadzali a na Petzvalovej, kde je už popoludní prob­lém s parkovaním, mohlo byť na parkoviskách o zopár áut menej. Mesto vyhlasuje, že nemá kde budovať parko­vacie miesta, ale ak by pri­stupovali jeho zamestnanci trochu proaktívnejšie k tejto problematike, tak verím, že by sa nielen na Hájiku parko­valo lepšie.“

Foto: - km -

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod