Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

20. júl 2019 | Iľja, Eliáš

Zdravie a životný štýl

Hypertenzia a srdcovocievne choroby

Hypertenzia (opakovane namerané hodnoty krvného tlaku 140/90 mmHg a viac) je jedna z najrozšírenejších chorôb v populácii. Jej výskyt stále stúpa a momentálne ňou trpí v priemere 40 % obyvateľstva Slovenska, pričom jej výskyt u seniorov dosahuje 86 %. Hypertenzia má zvláštne postavenie medzi srdcovocievnymi chorobami. Je samostatnou chorobou a súčasne patrí medzi základné rizikové faktory iných srdcovocievnych chorôb. Zbytočne sa nenazýva „tichým zabijakom“, často sa totiž po prvýkrát prejaví až svojimi srdcovocievnymi komplikáciami a dovtedy prebieha „ticho“, nepoznane.

20.12.2015 | 12:06

MUDr. Vladimír Spišák

 

Hypertenzia (opakovane namerané hodnoty krvného tlaku 140/90 mmHg a viac) je jedna z najrozšírenejších chorôb v populácii. Jej výskyt stále stúpa a momentálne ňou trpí v priemere 40 % obyvateľstva Slovenska, pričom jej výskyt u seniorov dosahuje 86 %. Hypertenzia má zvláštne postavenie medzi srdcovocievnymi chorobami. Je samostatnou chorobou a súčasne patrí medzi základné rizikové faktory iných srdcovocievnych chorôb. Zbytočne sa nenazýva „tichým zabijakom“, často sa totiž po prvýkrát prejaví až svojimi srdcovocievnymi komplikáciami a dovtedy prebieha „ticho“, nepoznane.
 

Jednou z najnebezpečnejších cievnych komplikácií hypertenzie je cievna mozgová príhoda, ktorá vznikne krvácaním do mozgu pri ťažkom poškodení mozgových ciev hypertenziou. Krvácanie do mozgu je často smrteľnou alebo ťažko invalidizujúcou komplikáciou hypertenzie. Táto komplikácia je jedna z najdevastujúcejších a dobrá liečba hypertenzie môže výrazne znížiť jej výskyt v populácii. Prevenciou krvácania do mozgu je dosiahnutie trvalého poklesu krvného tlaku pod 140/90 mmHG, ale aj výber vhodných liekov pri liečbe hypertenzie, ktoré okrem svojho krvný tlak znižujúceho efektu súčasne pôsobia ochranne na cievy mozgu a zlepšujú niektoré kognitívne mozgové funkcie. V prevencii cievneho poškodenia mozgu pri hypertenzii hrajú hlavnú úlohu dva faktory, a to dosiahnuté hodnoty krvného tlaku a výber liekov, ktoré na tento účel použijeme.

Druhou najnebezpečnejšou srdcovocievnou komplikáciou hypertenzie je zlyhanie srdca. Výskyt zlyhania srdca v populácii stúpa s vekom. Výskyt zlyhania srdca u 50‑ročných je asi 1 %, u 80‑ročných však až 10 %. Hypertenzia svojím dlhodobým zaťažovaním srdca zvýšenou prácou vedie k zväčšeniu srdcového svalstva a neskôr aj k zväčšeniu srdca, najmä jeho ľavej komory (hypertrofia a dilatácia srdca), čo neskôr vedie k zlyhaniu srdca. Hypertenzia je druhou najčastejšou príčinou zlyhania srdca (prvou sú všetky formy ischemickej choroby srdca). Treba si uvedomiť, že prognóza pacientov so zlyhaním srdca je horšia ako u onkologických pacientov. 50 % pacientov so zlyhaním srdca zomrie do 5 rokov od jeho vzniku. Prevenciou zlyhania srdca pri hypertenzii je opäť dosiahnutie dobrých hodnôt krvného tlaku. Druhou podmienkou je použitie správnych liekov pri jej liečbe. Niektoré lieky, ktoré sa používajú pri liečbe zlyhania srdca, sa používajú aj pri liečbe hypertenzie. Je preto dôležité použiť tieto lieky v liečbe hypertenzie ako prvolíniové.

Treťou častou komplikáciou hypertenzie je vznik fibrilácie predsiení srdca. Výskyt fibrilácie predsiení je niekoľkokrát častejší u pacientov s hypertenziou, než v bežnej populácii. Dlhotrvajúca hypertenzia vedie k morfologickým, ale aj funkčným zmenám svaloviny a vodivých dráh v predsieni srdca, ktorých výsledkom je fibrilácia (chvenie) predsiení. Táto fibrilácia predsiení má dva závažné následky. Vedie k zníženiu funkcie srdca ako pumpy až o 30 % a môže iniciovať zlyhanie srdca. Vo zväčšenej a chvejúcej sa predsieni (najmä ľavej) vznikajú krvné zrazeniny, ktoré sa krvnou cestou môžu dostať až do periférnych ciev a upchať ich (embolizácia). Výsledkom môže byť mozgový infarkt, infarkt obličky, čriev, výrazné poškodenie až odumretie časti končatín, podľa toho, do ktorého dôležitého orgánu sa krvná zrazenina dostane. Najúčinnejšou liečbou je vždy prevencia. Na prevenciu vzniku fibrilácie predsiení pri hypertenzii sa používajú lieky, tzv. up stream (hore prúdom alebo proti prúdu) terapia, ktorá bráni vzniku morfologických aj funkčných zmien v predsieňach srdca. Tieto lieky sa súčasne bežne používajú v liečbe hypertenzie.

Najúčinnejšou liečbou srdcovocievnych komplikácií hypertenzie je jej intenzívna liečba, dosiahnutie tzv. cieľových hodnôt krvného tlaku a výber správnych antihypertenzívnych liekov s preventívnym účinkom na vznik najnebezpečnejších srdcovocievnych komplikácií, čo je výhradne v rukách skúseného lekára.

Ilustračná snímka

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA PONDELOK
25 °C
23 °C
19 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod