Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

20. jún 2019 | Valéria
Príroda má vo varínskej škole zelenú

Školstvo | 05.06.2019 11:42

Príroda má vo varínskej škole zelenú

Príroda, záujem o ňu a jej ochranu má vo varínskej škole dôležité miesto.

Niet krajšieho slova ako slovo mama

Školstvo | 31.05.2019 14:01

Niet krajšieho slova ako slovo mama

„Mama je osobou, ktorá môže nahradiť všetkých ostatných, no ju nemôže nahradiť nik.“

Medzi poslednými návštevníkmi Notre-Dame aj žiaci zo Závodia

Školstvo | 09.05.2019 11:27

Medzi poslednými návštevníkmi Notre-Dame aj žiaci zo Závodia

Paríž, jedno z najkraj­ších miest Európy, ne­dávno navštívili deti aj niektorí ich rodičia zo ZŠ s MŠ Školská 49 v Žiline-Zá­vodí.

Zvyky a tradície v spojení s vodou

Školstvo | 02.05.2019 10:40

Zvyky a tradície v spojení s vodou

Naši predkovia žili v úzkom spojení s prírodou. Mnoho zvykov a tradícií sa spája s vodou, ktorá je jeden z najzákladnejších predpokladov života. Vodu a jej zdroje mali ľudia oddávna v úcte a považovali ju za posvätný živel, prisudzovali jej zázračné vlastnosti. Ľudia verili, že voda predĺži život, omladí, navráti zdravie a zacelí rany.

Úspešná súťaž v hre na klavíri

Školstvo | 16.04.2019 14:20

Úspešná súťaž v hre na klavíri

Vo štvrtok 4. apríla sa po roku opäť stretli šikovní klaviristi a ich pedagógovia.

Súťaž v umeleckom prednese na počesť A. Majera

Školstvo | 09.04.2019 15:25

Súťaž v umeleckom prednese na počesť A. Majera

Vo štvrtok 28. marca sa v Mestskej kniž­nici v Kysuckom No­vom Meste konala za účasti členov Spolku sv. Vojtecha Kysucké Nové Mesto sú­ťaž v umeleckom predne­se pre deti do 10 rokov.

Iba sme sa narodili – workshop pre žilinských maturantov

Školstvo | 02.04.2019 14:56

Iba sme sa narodili – workshop pre žilinských maturantov

„Ten, kto nepozná minulosť, je odsúdený prežiť ju znova.“

Začínajú sa zápisy budúcich prváčikov

Školstvo | 27.03.2019 09:38

Začínajú sa zápisy budúcich prváčikov

Máte doma budúceho školáka? Čaká vás zápis do 1. ročníka základnej školy? Vieme, čo všetko potrebujete na to, aby váš drobec mohol v septembri po prvýkrát nastúpiť do školy.

Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo v Žiline

Školstvo | 13.03.2019 09:17

Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo v Žiline

Postupová súťaž v ume­leckom prednese po­ézie a prózy Hviezdo­slavov Kubín v tomto roku oslavuje 65 rokov. Na radnici v Žiline sa 25. – 28. februára predstavilo takmer 200 žia­kov a študentov, ktorí repre­zentovali školy z okresu Ži­lina.

Workshop k umeleckému prednesu zaujal desiatky pedagógov

Školstvo | 06.03.2019 13:24

Workshop k umeleckému prednesu zaujal desiatky pedagógov

Krajské kultúrne stredisko v Žiline pripravilo pre pedagógov vzdelávaciu aktivitu. Na workshope sa zúčastnilo 40 učiteľov zo Žiliny a okolia.

Zimný športový deň v MŠ Litovelská

Školstvo | 26.02.2019 12:55

Zimný športový deň v MŠ Litovelská

Kto sa zimy ne­bojí, nech sa dlho nestro­jí! A nech prí­de k nám. Pani Zima bola v januári štedrá na sneh i mráz a naša škol­ská záhrada priam volala: „Poďte, deti, užite si zimné radovánky!“

Svrčinovské deti diskutovali s gazdami a chovateľmi

Školstvo | 19.02.2019 12:29

Svrčinovské deti diskutovali s gazdami a chovateľmi

Je všeobecne známe, že chovateľská ko­munita je prestarnu­tá. Záujem mladých ľudí o chov hospo­dárskych zvierat je nízky. Projekt OZ Chovám doma s názvom Aby sa gazdovať nezabudlo je preto zamera­ný na medzigeneračnú spo­luprácu skúsených chova­teľov s deťmi a mládežou.

Povedali drogám nie

Školstvo | 25.01.2019 10:04

Povedali drogám nie

V budove Diecézneho centra v Žiline vyhlásili výsledky celoslovenskej literárnej, výtvarnej a multimediálnej súťaže Povedz drogám nie, zvoľ si umenie!

Noc v škole opäť prekvapila

Školstvo | 10.01.2019 12:58

Noc v škole opäť prekvapila

Študenti SŠKP Gymná­zia Kráľovnej pokoja v Žiline sa 30. novem­bra opäť po roku spoločne stretli na obľúbenom podujatí s názvom Noc v ško­le.

Erasmus+ nielen v Anglicku, ale aj na Malte

Školstvo | 21.12.2018 14:52

Erasmus+ nielen v Anglicku, ale aj na Malte

V letných mesiacoch sa pani učiteľky a neskôr aj riaditeľ školy či školská psy­chologička zo ZŠ s MŠ Škol­ská 49 v Žiline‑Závodí mali možnosť zúčastniť sa v rám­ci programu Erasmus+ mobi­lita zamestnancov na zahra­ničných jazykových kurzoch. V tomto roku sa zrealizovali pobyty v Anglicku a na Malte.

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA SOBOTA
24 °C
26 °C
20 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod