Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

20. júl 2019 | Iľja, Eliáš

Zdravie a životný štýl

Novinky v operáciách štítnej žľazy

Ročne sa na Slovensku operuje niekoľko tisíc štítnych žliaz. Operácie štítnej žľazy sú koncentrované do niekoľkých špecializovaných chirurgických oddelení. Chirurgické oddelenie DONsP Dolný Kubín je jedným z nich. Od roku 1978 do súčasnosti tam bolo operovaných viac ako 6000 pacientov z celého Slovenska. Ročne sa vykonáva približne 250 operácií.

11.05.2016 | 09:43

Okrem operácie pre nezhubné ochorenia štítnej žľazy sa vykonávajú aj operácie zhubných nádorov štítnej žľazy doplnené o disekciu (odstránenie) krčných uzlín v strednom priestore. Od roku 1999 dominujú totálne výkony v zmysle úplného odstránenia postihnutej štítnej žľazy (tzv. totálnej tyreoidektómie) a odstránenia celého pravého, resp. ľavého laloka štítnej žľazy (lobektómie). Nevyhnutným predpokladom je kvalitná peroperačná histológia, čiže dostupný skúsený patológ už počas operácie posúdi výsledok, najmä čo sa týka malignity. Podľa rýchleho výsledku histológie počas operácie sa rozhoduje o definitívnom rozsahu výkonu a v prípade nálezu zhubného nádoru v tkanive žľazy sa výkon rozšíri. Spektrum operácií je doplnené o výkony na prištítnych telieskach. Pacienti odoperovaní v DONsP sú indikovaní k operácii z Národného endokrinologického a diabetologického ústavu v Ľubochni a ambulantnými endokrinológmi z viacerých regiónov Slovenska. Spolupráca je budovaná roky k obojstrannej spokojnosti a najmä k spokojnosti operovaných pacientov.
Avšak výber pracoviska, kde sa bude pacient operovať, by nemal byť len v kompetencii endokrinológa, ale aj pacienta a operatéra. Tyreoidálnu chirurgiu by mali vykonávať len skúsení atestovaní lekári s vycibrenou operačnou technikou. 

Kritériom úspešnosti pracoviska je miera pooperačných komplikácií. Na našom pracovisku je v súlade s domácou a zahraničnou odbornou literatúrou. Najsledovanejšia a najnepríjemnejšia komplikácia operácie je trvalé poškodenie hlasivkového nervu (nervus laryngeus recurrens), z toho vyplývajúce zmeny hlasu až trvalé zachrípnute, v najťažších prípadoch až porucha dýchania. V našom súbore sa vyskytuje pod 1 % zo všetkých operovaných pacientov, čo nás radí medzi top pracoviská na Slovensku. Nevyhnutným predpokladom úspešnosti je vylepšovanie operačnej techniky a technického vybavenia. Od roku 2010 paušálne používame v tyreoidálnej chirurgii ultrazvukový harmonický skalpel Focus, ale vyskúšaný máme aj bipolárny elektrický skalpel Ligasure. Pozorujeme výrazné skrátenie operačných časov približne o tretinu až polovicu oproti klasickej technike. Uľahčuje operácie u recidív ochorenia a malígnych strúm, umožňuje zmenšenie operačnej rany a docielenie požadovaného kozmetického efektu (malej jazvy) na úrovni miniinvazívnych výkonov. 

Aktuálne disponujeme najmodernejším neuromonitorovacím zariadením na peroperačné sledovanie a verifikáciu hlasivkového nervu, čo nám umožňuje opäť skvalitniť operatívu a redukovať riziko poškodenia nervu. Neuromonitoring je rutinne využívaný pri väčšine operácií štítnej žľazy. Špeciálna kanyla zavedená do priedušnice s elektródou umožní akustický signál v okolí nervu, a výrazne zníži riziko jeho poškodenia. 

V súčasnej dobe sa pri operácii štítnej žľazy využívajú dva spôsoby operácie - otvorená tyreoidektómia, ktorú preferuje väčšina pracovísk a MIVAT– miniinvazívna videoasistovaná tyreoidektomia. 

Výhodou MIVAT techniky je podľa jej zástancov menšia operačná jazva (lepší kozmetický efekt) a lepší pooperačný priebeh. Nevýhodou MIVAT techniky je dlhší operačný čas, ako aj možnosť častejších recidív pri neidentifikovaných izolovaných uzloch nezistených pri operácii, častejšie peroperačné a pooperačné komplikácie. Na základe dlhoročných skúseností sa na našom pracovisku jednoznačne prikláňame k otvorenému postupu. 

Používanie neuromonitoringu a hlavne harmonického skalpelu pri operáciách žľazy v spojitosti s dlhoročnými skúsenosťami a vycibrenou operačnou technikou zotreli výhody MIVAT techniky oproti otvorenému postupu. Operačné jazvy u otvoreného postupu sú porovnateľné s jazvami pri MIVAT technike, kratší operačný čas u otvoreného postupu skracuje dĺžku anestézy a tým zaručuje lepší pooperačný priebeh u pacienta. 

Pacient by mal pri výbere pracoviska zvážiť počty operácií ročne, erudíciu chirurga a vybavenie technikou. 

MUDr. Andrej Kubašek, MUDr. Rastislav Johanes Ph.D., MUDr. Ivan Maretta
chirurgické oddelenie DONsP D. Kubín
Snímky archív DONsP Dolný Kubín

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA PONDELOK
25 °C
23 °C
19 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod