Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

14. október 2019 | Boris
| 10°C

Spravodajstvo

Park v Kysuckom Novom Meste by mohol prejsť revitalizáciou. S tou však nesúhlasia aktivisti

Poznáte park v Kysuckom Novom Meste? Je jedinou kompaktnou zeleňou v centre. Teraz mu však podľa skupiny aktivistov zastúpených odborníkmi Marekom Súľovským, fyzickým geografom a geoinformatikom a architektkou Katarínou Máčkovou hrozí neprimeraná revitalizácia.

12.07.2019 | 13:51

KYSUCKÉ NOVÉ MESTO. Aktivisti svoj zásadný nesúhlas s údajným plánovaným výrubom 88 stromov adresovali primátorovi Kysuckého Nového Mesta Mariánovi Mihaldovi. Samospráva však podľa slov primátora nie je iniciátorom úprav parku, tou má byť krajinný architekt Tibor Hradňanský.

Dôvody, prečo nie

Iniciatíva skupiny aktivistov a zároveň autorov otvoreného listu primátorovi uvádza viacero dôvodov, prečo by sa revitalizácia v navrhovanej forme nemala uskutočniť. Hlavným dôvodom je neadekvátny výrub drevín v relatívne malom parku a absencia dendrologického posudku stavu stromov, ktorá súvisí aj s ich vysokou spoločenskou hodnotou. Tá by sa mohla podľa Mareka Súľovského a Kataríny Máčkovej vyšplhať až do výšky 100 000 eur. V otvorenom liste tiež uvádzajú absenciu urbanistickej štúdie, koncepcie tvorby a starostlivosti o mestskú zeleň a klimatického plánu mesta. Nesúhlasia ani s neprofesionálnym a netransparentným prístupom k navrhovaniu parkovej úpravy v meste, pričom chýba pripomienkovanie laickej i odbornej verejnosti pred úradným konaním. Za problém považujú i fakt, že park je na mieste bývalého cintorína a pod jeho povrchom sa má nachádzať 300 – 400 hrobov.

Úpravy žiada odborná verejnosť

Primátor Kysuckého Nového Mesta v súvislosti s témou revitalizácie parku zdôraznil, že nie je realizovaná pod taktovkou mesta. „Táto iniciatíva vzišla výlučne z požiadavky skupiny dobrovoľníkov, ktorí sa chcú touto témou reálne zaoberať. A mesto rovnako ako aj v prípade iných dobrovoľníckych akcií je len nápomocné pri vybavovaní potrebných dokumentov či technickej podpory. Nie je pravdou, že celú akciu zastrešuje Kysucké Nové Mesto. Kompetentnou osobou, ktorá je schopná odpovedať fundovanejšie ako ja, je krajinný architekt Tibor Hradňanský,“ vysvetlil Marián Mihalda a dodal, že práve on aj s niekoľkými dobrovoľníkmi je iniciátorom tejto revitalizácie.

Primátor ďalej uviedol, že zatiaľ sa nepodnikajú žiadne konkrétne kroky. „Celý návrh revitalizácie je len v prípravnej fáze a po jej ukončení bude predstavený nielen zastupiteľstvu na schválenie, ale aj verejnosti na pripomienkovanie,“ dodal na záver.

Stromy sú už označené na výrub

Na otvorený list zareagovala podporovateľka otvoreného listu primátorovi Jana Súľovská, ktorá považuje reakciu primátora Mihaldu za zavádzajúcu. Samospráva podľa nej požiadala už v apríli tohto roka Okresný úrad v Kysuckom Novom Meste, odbor starostlivosti o životné prostredie o určenie obce na konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín z dôvodu revitalizácie. Okresný úrad KNM reagoval na list 24. mája, a to určením obce príslušnej na konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín. Obec Nesluša má na základe listu OÚ KNM rozhodnúť vo veci žiadosti o výrube 88 kusov drevín rastúcich na parcele KN-C 285/1 v k. ú. Kysucké Nové Mesto, ktoré sú vo vlastníctve RK cirkvi, Farnosť Panny Márie, Kysucké Nové Mesto. Jana Súľovská uvádza, že v parku je momentálne označených na výrub 73 stromov.

Ošetrenie stromov v etepách

Podľa autora projektu revitalizácie krajinného architekta Tibora Hradňanského bol spor vyvolaný účelovo politicky. „V prvom rade by som chcel objasniť pôvod tejto nešťastnej situácie, ktorá vznikla na základe nepravdivých informácií alebo unáhleného záveru bez overenia či vysvetlenia podanej žiadosti. Pre úplnosť predstavenia štúdie bola podaná žiadosť o určenie príslušného orgánu (neskôr obec Nesluša), ktorý bude následne po podaní žiadosti rozhodovať vo veci výrubového povolenia, t. j. nebola podaná žiadosť o výrubové povolenie,“ uvádza Tibor Hradňanský. Prílohou tejto žiadosti bola podľa jeho slov vypracovaná inventarizačná tabuľka, kde bol zhodnotený zdravotný stav a navrhnuté ošetrenia všetkých drevín v parku. „Inkriminovanému výsledku 88 drevín na výrub predchádza jednoduché vysvetlenie, na ktoré sa iniciátori nestihli opýtať pred podaním otvoreného listu,“ komentuje situáciu autor projektu. „Vysvetlil by som im, že návrh ošetrenia, teda výrub drevín je rozdelený do viacerých etáp, nakoľko pripravovaná štúdia má jasnú predstavu vývoja záujmového územia po dobu 20 rokov, čo v obdobných prípadoch musí projektant vnímať a pamätať na to. Preto etapizácia ošetrenia, výrubov, zahŕňa za toto časové obdobie okrem sanácie náhradnú a doplňujúcu obmenu krátkovekých či nevhodných jedincov,“ uviedol Tibor Hradňanský. Zmyslom jeho štúdie má byť riešenie komplexného návrhu revitalizácie parku v Kysuckom Novom Meste od napojenia širších vzťahov cez historický vývoj daného územia až po tzv. „manuál“ na prevádzkovanie, a to v absolútnom zachovaní jedinečnosti, charakteru priestoru, použitých materiálov a veľkým dôrazom na zachovanie jestvujúcich drevín.

Zatiaľ nie je nič schválené

Samospráva zatiaľ nič neschválila a až hotovú štúdiu plánuje predložiť mestu i občanom na verejné pripomienkovanie. Tibor Hradňanský potvrdil, že ide o jeho osobnú iniciatívu a nie iniciatívu mesta. Čo ho však mrzí najviac, je skutočnosť, že dotknuté osoby, ktoré iniciovali otvorený list, sa poznajú, poniektorí podľa neho poznajú aj zámer štúdie, majú na seba kontakty a nikto ho vo veci nekontaktoval ani neoslovil, nekonalo sa žiadne stretnutie, ktorým by sa predišlo k tejto nešťastnej situácii.

Na záver dodáva, že dlhé roky sa ohľadom mestskej zelene v Kysuckom Novom Meste nedialo nič významné. „Chcem urobiť prvý krok – vypracovať projekt, predložiť ho verejnosti, zmeniť pohľad na krajinnú tvorbu a ukázať, že to pôjde aj u nás,“ podotkol Tibor Hradňanský a pripomenul, že už v minulosti navrhol revitalizáciu Námestia slobody v meste, ktorá prešla verejným pripomienkovaním a mala byť zaradená do rozpočtu mesta. „Pre údajné starosti vtedajšieho vedenia to nevyšlo a moja práca vzišla navnivoč. Preto som tentokrát požiadal terajšie vedenie o pomoc s administratívou a opäť sa našiel „zádrheľ“. Možno už konečne vyhrá zdravý rozum a chuť tvoriť nad miestnymi politickými hrami z minulosti,“ dodal Tibor Hradňanský.

Autor: Soňa Vanovčanová

Foto: Jan Súľovská

Najnovšie vydanie
Predplatné
|
<
Október 2019
>
PON UTO STR ŠTV PIA SOB NED
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Pondelok    14. Október 2019
11.6. 16:00 - 20.10.2019 16:00 | Ľudia a poklady lužickej kultúry
zilinskyvecernik_monitor_prod