Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

22. júl 2019 | Magdaléna

Školstvo

Umelecká škola má problém, musí vrátiť peniaze

Základná umelecká škola L. Árvaya v minulom roku minula o 88 765 eur viac oproti schválenému rozpočtu. Peniaze jej poskytol odbor školstva pod vedením bývalej vedúcej Nory Zapletajovej. Podľa správy hlavného kontrolóra tým došlo k porušeniu finančnej disciplíny a neoprávnenému použitiu finančných prostriedkov, ktoré musí škola vrátiť. Predseda školskej komisie Peter Fiabáne to považuje za veľký problém a pýta sa, odkiaľ chce peniaze zobrať.

08.11.2016 | 09:36

Mestské zastupiteľstvo schválilo na začiatku roka dotáciu na žiaka škôl a školských zariadení. Podľa zákona však musí stanovený normatív zohľadniť aj pri súkromných či cirkevných školách. Kvôli tomu sa niektoré samosprávy snažia, aby bol stanovený normatív čo najnižší a súkromným zariadeniam museli platiť čo najmenej. Aj toto bol možno dôvod, že odbor školstva vypočítal normatív zle a dotácia ZUŠ L. Árvaya nepostačovala na vykrytie výdavkov na celý rok. „K porušeniu finančnej disciplíny došlo zo strany povinnej osoby v tom, že tieto finančné prostriedky v celkovej výške 88 765,32 eura čerpala nad rámec oprávnenia, ktorým došlo k vyššiemu čerpaniu verejných prostriedkov. Neoprávnene použité finančné prostriedky povinná osoba musí vrátiť späť na účet zriaďovateľa. Na základe uvedeného je zriaďovateľ povinný začať správne konanie voči povinnej osobe,“ píše sa v správe hlavného kontrolóra, ktorú poslanci prerokovali v pondelok. Škola v priebehu roka síce požiadala o úpravu rozpočtu, to sa však nestalo. Aj napriek tomu jej z odboru školstva poskytli dotáciu takmer 90-tisíc eur. Protiprávne. A teraz ju musí vrátiť. „Môže to znamenať veľký problém. Pretože ak škola peniaze vráti, nezostane jej na mzdy, na prevádzku, skrátka na nič. Ak mesto nechce školu zavrieť, bude jej musieť tieto peniaze znova poskytnúť. Neexistuje však žiadny iný legálny spôsob, ako to urobiť, len zmeniť stanovený normatív na žiaka vo všeobecne záväznom nariadení mesta. To však bude znamenať, že mesto bude musieť dofinancovať aj ostatné súkromné zariadenia. Budem sa pýtať, ako sa to stalo a hlavne, ako to bude mesto riešiť,“ hovorí Peter Fiabáne. Informácie sme sa snažili zistiť od hovorcu mesta Pavla Čorbu. Podľa jeho slov výšku normatívu vypočítal odbor školstva a mládeže riadený vedúcou, ktorá už na úrade nepracuje. Stanovená však bola chybne, a tak škola potrebovala dotáciu. „Dotácia ZUŠ L. Árvaya bola poskytnutá na základe skutočného čerpania finančných prostriedkov na mzdy, odvody a prevádzku, pretože výška schváleného rozpočtu nepokrývala potrebné náklady. Rozpočet sa nepodarilo upraviť z časových, personálnych a organizačných dôvodov na odbore školstva a mládeže,“ uviedol hovorca. O činnosť školy sa podľa Pavla Čorbu rodičia ani deti báť nemusia. „ZUŠ L. Árvaya pokryje vrátenie finančných prostriedkov prevažne z vlastných príjmov. Keďže ZUŠ L. Árvaya nedisponuje finančnými prostriedkami v celej výške, vrátenie sa neuskutoční jednorazovo. Činnosť ZUŠ L. Árvaya nebude ohrozená, mesto Žilina pristúpilo k prehodnoteniu rozpočtu základných umeleckých škôl . V prvom kroku mesto navýšilo finančné prostriedky pre ZUŠ a v druhom kroku po personálnom audite bol riaditeľ ZUŠ L. Árvaya vyzvaný na vykonanie racionalizačných opatrení,“ uzavrel.

Foto: archív

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA STREDA
24 °C
14 °C
22 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod