Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

25. apríl 2019 | Marek

Školstvo

Už tretí ročník a s úspechom...

Občianske združenie Mladý podnikavec organizovalo 20. januára tretí ročník polročných prezentácií študentov finančnej gramotnosti na pôde Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline.

30.01.2017 | 14:25

Tohto podujatia sa zúčastnili žiaci 9. roč­níka zo Základnej školy Jarná 20, Žilina. Žiaci prezentovali svoje pro­jekty s názvom Hospodárenie mojej domácnosti, na ktorých pracovali od septembra 2016. Podstatou pro­jektu je hlavne nasimulovať rodinu, ktorú si žiaci vytvoria. Následne po jej charakteristike jej stanovia ciele, príjmy, výdavky a vytvoria rodinný rozpočet. „Takýmto spôsobom sa učia analyzovať svoje príjmy a vý­davky, čo sa im do budúcnosti určite zíde, pretože raz príde čas, kedy aj oni budú mať vlastnú rodinu a budú musieť riešiť aj finančnú situáciu,“ hovorí Oliver Bubelíny, podpredse­da OZ Mladý podnikavec.

Po odbornom posúdení všet­kých projektov boli vybrané len tri, ktoré svoje projekty odpre­zentovali pred hosťami a inými základnými školami. „Keďže fi­nančná gramotnosť je dôležitou súčasťou každého z nás, snažíme sa za pomoci našich partnerov vy­tvárať prostredie, v ktorom môžu žiaci ukázať výsledky tvrdej a tvo­rivej práce,“ konštatuje Dávid Vr­taňa, predseda OZ Mladý podnika­vec. Celé podujatie bolo spestrené krátkym dramatickým a hudob­ným vystúpením.

„Myslíme si, že toto podujatie dopadlo nad naše očakávania. Do­stali sme nesmiernu skúsenosť do života ohľadom spravovania pe­ňazí v rodine,“ konštatujú žiačky ZŠ Jarná – Adriána Mäkká a Ema Kataníková.

Týchto prezentácií sa zúčast­nilo celkovo 95 hostí, a to nielen žiaci zo ZŠ Jarná, ale aj zo ZŠ Gaš­tanová a ZŠ sv. Gorazda. Okrem žiakov medzi hosťami boli aj žiač­ky zo SOŠ Námestovo a pán Ján Kirnág z Europe Direct v Žiline.

Autor: - m p -

Foto: Radoslav Krivo

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA SOBOTA
16 °C
17 °C
18 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod