Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

15. júl 2019 | Henrich

Knižná

V súťaži o Knihu Horného Považia 2017 prvýkrát hlasovali online

O titul Knihy Horného Považia 2017 bojovalo 64 kníh. V kategórii beletria zvíťazila kniha Pavla Viteka a v kategórii odbornej literatúry získal prvenstvo Juraj Straka.

06.05.2018 | 10:18

Pri príležitosti Sve­tového dňa knihy a autorských práv sa v Krajskej kniž­nici v Žiline už po dva­nástykrát uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie čitateľskej súťaže Kniha Horného Považia 2017. „Do súťaže bolo v tom­to ročníku nominovaných 64 knižných titulov, ktoré sú späté s regiónom horné Po­važie témou alebo osobou autora textovej či obrazovej časti,“ povedala Ivana Jan­čulová z Úseku regionálneho výskumu, dokumentov a in­formácií Krajskej knižnice v Žiline. Do hlasovania sa za­pojilo 3144 hlasujúcich. Ten­to rok po prvýkrát spustili aj hlasovanie prostredníctvom internetu. Možno konštato­vať, že bolo úspešné. Online totiž hlasovalo z celkového počtu 968 hlasujúcich. „V kategórii odborná li­teratúra bolo udelených 2048 hlasov a v kategórii beletria 1096 hlasov,“ dopl­nila Ivana Jančulová.

ODBORNÁ LITERATÚRA

Titul Kniha Horného Pova­žia 2017 v kategórii odborná literatúra získala kniha au­tora Juraja Straku: Atletika v Žiline 1921 – 2016 s poč­tom hlasov 793. Na druhom mieste v ka­tegórii odborná literatúra sa umiestnila kniha Strate­ná Žilina 1 autorov Patri­ka Gromu, Milana Nováka, Mira Pfliegla a Petra Štan­ského. Získala 352 hlasov. Tretie miesto získala kni­ha autora Milana Gábika: Príspevok VÚVT Žilina k rozvoju výpočtovej tech­niky v Československu, Diel 2 s počtom hlasov 293.

BELETRIA

V kategórii beletria získala titul kniha Po koľajniciach do hlbín Ruska autora Pavla Viteka s počtom hlasov 302. S počtom hlasov 203 zís­kala druhé miesto kniha Ča­rovná dvojica autorky Bože­ny Lenčovej a tretie miesto kniha Zatúlané papučky s počtom hlasov 90 autorky Jany Necpalovej. „Autorom víťazných kníh Krajská knižnica v Ži­line okrem vecného oce­nenia ponúkla spoluprácu a priestor pre prezentáciu publikácií širokej verejnos­ti na pôde knižnice, ako aj účasť na medzinárodnom knižnom veľtrhu Biblioté­ka v Bratislave,“ prezradila Ivana Jančulová. Obdoba čitateľskej súťa­že sa koná aj v ostatných regionálnych knižniciach Žilinského samosprávne­ho kraja. Z víťazných pub­likácií zostavia výstavu, ktorá bude postupne puto­vať po všetkých regionál­nych knižniciach Žilinské­ho kraja.

Autor: Katarína Kvašňovská

Foto: Archív KKZA

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA STREDA
22 °C
19 °C
15 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod