Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

22. október 2019 | Sergej
| 11°C

Zdravie a životný štýl

Aký rok očakávajú osobnosti?

Významným Žilinčanom sme na začiatku roka položili dve otázky: Aký rok 2016 očakávate? Čo vás osobne v tomto roku čaká?

11.01.2016 | 11:21

Významným Žilinčanom sme na začiatku roka položili dve otázky: Aký rok 2016 očakávate? Čo vás osobne v tomto roku čaká?
 

Imre Valášek,
športový riaditeľ MsHK Žilina

 

Očakávam a verím, že rok 2016 bude úspešnejší a lepší ako minulý rok. Dúfam, že sa konečne po dlhom čase prebojujeme do play‑off a potešíme žilinského fanúšika.

 

 Branislav Jakubov,
riaditeľ Auto Becchi


Od nového roka 2016 aj od ostatných ďalších rokov môžeme očakávať iba toľko, koľko pre to urobíme. Na druhej strane, už teraz je cítiť, že to bude aj volebný rok, tak dúfam, že si my Slováci vyberieme dobre a rozumne, lebo podľa toho to bude na Slovensku vyzerať ďalšie štyri roky. No som skeptik a neverím, že nás čakajú nejaké veľké optimistické zmeny. Ak by som mohol niečo odkázať všetkým ľuďom, tak by som iba povedal: Robme poctivo a zodpovedne a budeme sa mať dobre a hlavne buďme usmievaví a doproprajní ku všetkým okolo nás a bude sa nám žiť oveľa ľahšie a veselšie. Mňa osobne čaká veľká výzva, a to ukázať a potvrdiť, že Auto Becchi je spoľahlivý a zodpovedný partner v oblasti predaja a servisu automobilov a že so značkou Kia, ktorá nám bola zverená v septembri 2015, budeme úspešní a aby naše kvality pocítili hlavne naši klienti. Je aj niekoľko ďalších projektov, na ktorých pracujeme a dúfam, že ma čaká úspešné spustenie aspoň niektorých z nich.

 

 

 


Štefan Zelník,
riaditeľ polikliniky

 


Najskôr chcem popriať všetkým Žilinčanom do nového roka veľa lásky, priateľov, šťastia, rodinnú pohodu, radosť, ale najmä pevné zdravie. Dnešná doba je taká dynamická a rýchla, že často zabúdame na tie skutočné hodnoty. Očakávam, respektíve želal  by som si, aby sme boli k sebe milší, ústretovejší a mali otvorené srdcia. Mali by sme  častejšie používať slová ako ďakujem, prosím, prepáčte.
Rok 2016 je rokom parlamentných volieb. Rozhodol som sa kandidovať do NR SR, pretože zdravotníctvo sa ubralo nesprávnym smerom. Znižuje sa dostupnosť, kvalita aj spokojnosť pacientov s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Apatia a nezáujem o verejné dianie nikdy pozitívnu zmenu systému nepriniesli, skôr naopak. Chcem využiť svoje odborné znalosti a skúsenosti v prospech zdravotníctva a pacientov. Je to pre mňa výzva.

 

 


Juraj Popluhár,
primár detskej ortopédie FnSP Žilina


Vo svojej doterajšej dlhoročnej praxi som sa ešte nestretol s tým, že by sa v zdravotníctve niečo radikálne z roka na rok zmenilo. Napriek tomu verím, že rok 2016 prinesie zvýšenú pozornosť venovanú zdravotníctvu a pozitívne kroky, ktoré prinesú zlepšenia kvality slovenského zdravotníctva, čo sa prejaví predovšetkým v názoroch občanov.
Neplánujem nič mimoriadne. Rád by som pokračoval v zdokonaľovaní práce Oddelenia pediatrickej ortopédie a spondylochirurgického oddelenia v FNsP Žilina a prispieval tak k dobrému menu našej nemocnice. Na úrovni spoločenskej plánujem ako poslanec VÚC a mestského zastupiteľstva prispievať k riešeniu problémov hlavne v oblastiach, v ktorých som doma, teda v zdravotníctve a sociálnej sfére. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Peter Birčák,
riaditeľ Diecéznej charity Žilina


Predpokladám, že v tomto roku budeme ešte viac „vyrušení“ zo svojho pohodlia a konfrontovaní viacerými udalosťami. Som presvedčený, že hlavným dôvodom nepriaznivého vývoja našej spoločnosti je strata alebo opustenie základných hodnôt. Mám nádej, že ľudí, ktorí si to uvedomia, bude dostatok na to, aby v spoločnosti mohla nastať zmena atmosféry. Veď aj „trocha kvasu prekvasí celé cesto“... Ako každý rok sa budem snažiť zabezpečiť charitatívno‑sociálne služby pre ľudí v núdzi, ktoré poskytujeme. Očakávam, že znova nájdeme ochotných ľudí a pomôžeme vzniku ďalších farských charít v diecéze a navyše plánujeme realizovať potravinovú pomoc vo viacerých okresoch. Verím, že aj tento rok budem prežívať Božiu starostlivosť a milosrdenstvo v rodine aj v službe.Tatiana Čorejová,
rektorka ŽU

 

V roku 2016 stoja pred Žilinskou univerzitou v Žiline výzvy spojené s rozbehnutím činnosti Univerzitného vedeckého parku a Výskumného centra, ktoré boli otvorené v závere predchádzajúceho roku, a s výsledkami komplexnej akreditácie. Prajem všetkým spolupracovníkom na univerzite úspešné riešenie výskumných úloh i implementáciu ich výstupov do praxe, tvorivých a šikovných študentov a veľa dobrých rozhodnutí, ktoré prispejú k napĺňaniu poslania výskumnej univerzity.
Osobne si želám nájsť účinný spôsob popularizácie výsledkov vedy a výskumu spolu s oslovením mladej generácie, k čomu by nám mohla pomôcť aj dobrá spolupráca s médiami.

 

 

 Zuzana Kmeťová,
riaditeľka Považského múzea v Žilina


Očakávam, že rok 2016 bude plný výziev, nových vedomostí, skúseností, nových ľudí... Pre kolektív pracovníkov Považského múzea v Žiline to bude náročný rok. Pripravujeme otvorenie zrekonštruovaných priestorov Budatínskeho hradu a verím, že v prvej polovici roka sa budeme spolu s návštevníkmi tešiť aj zo zrekonštruovanej hradnej kaplnky, ktorú taktiež sprístupníme. Priestory Sobášneho paláca v Bytči oživí nová expozícia, ktorá priblíži osobnosť uhorského palatína Juraja Turzu. Sú to veľké projekty, veľké výzvy. Verím, že sa naplnia očakávania nás i našich návštevníkov. Na to budeme všetci potrebovať dostatok zdravia i určitú dávku šťastia. Toľko, aby sme si na sklonku roka mohli povedať: bol to dobrý rok.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Peter Ničík,
kulturológ, spisovateľ, poslanec

 


Budem sa snažiť nemať žiadne očakávanie, lebo túžby sú zdrojom utrpenia. Učím sa prijímať život taký, aký je, takisto aj ľudí i seba. Chcel by som tiež všeličo zmeniť, no to sa dá len tak, keď zmením seba. Ak budem na to pripravený, stretnú ma aj v roku 2016 rôzne výzvy tak, ako sa to stalo doteraz. Rád by som pokračoval v poznávaní seba, sveta umeleckého i človečenského, v realizovaní projektov v oblasti spirituality, kultúry, vzdelávania a občianskeho života. No hovorí sa, že keď chceš rozosmiať Boha, zver sa mu so svojimi plánmi.

 

 


Jozef Antošík,
podnikateľ a majiteľ MŠK Žilina

Nepredpokladám v novom roku zásadné zmeny v porovnaní s tým minulým. Verím však, že pozitívny vývoj ekonomiky prinesie aj pozitívnejšiu spoločenskú atmosféru a politici využijú zdroje viac ako doteraz na zmeny a riešenie pálčivých problémov v zdravotníctve a školstve. Očakávam opäť veľa práce a rozhodnutí citlivého charakteru. Dúfam, že rozhodnutia a opatrenia, ktoré som urobil v minulosti, sa postupne prejavia vo výsledkoch v biznise aj vo futbale.

 

 

 

 

 

 

 


Ivan Špánik,
krajský policajný riaditeľ

 


V prvom rade by som chcel poďakovať svojim kolegom policajtom, ale, samozrejme aj civilným zamestnancom za odvedenú kvalitnú prácu v minulom roku, ktorý bol náročný z hľadiska plnenia služobných povinností. Zároveň aj ich rodinám za to, že im vytvárali rodinnú pohodu a dávali silu na plnenie týchto náročných úloh. V tomto roku určite chceme naďalej pokračovať v skvalitňovaní našej práce, a preto využijeme maximálne sily, skúsenosti, poznatky, prostriedky a úsilie. Budeme sa snažiť neustále zvyšovať bezpečnosť na území Žilinského kraja v zmysle hesla polície Pomáhať a chrániť, či už ide o eliminovanie trestnej činnosti alebo dopravnej nehodovosti a zmierňovanie jej následkov tak, aby sa naši občania cítili bezpečne a vždy sa mohli s dôverou obrátiť na políciu. Rok 2016 bude náročný z pohľadu služobných povinností, už v marci nás čaká zabezpečenie priebehu parlamentných volieb, v rovnakom čase budeme plniť aj úlohy v súvislosti s konaním pretekov Svetového pohára v alpských disciplínach v obrovskom slalome a slalome žien v Jasnej, počas ktorých bude stredisko hostiť najznámejšie osobnosti súčasného ženského lyžovania. V druhom polroku 2016 bude pre policajný zbor dôležité splnenie náročných úloh v súvislosti s predsedníctvom Slovenska Rade EÚ, kde sú zastúpené členské štáty. Ako predsednícky štát bude Slovensko viesť rokovania o novej európskej legislatíve či aktuálnych politických otázkach. Z pohľadu dopravy polícia v Žilinskom kraji očakáva v roku 2016 pokračovanie výstavby diaľnic D1 a D3 a iných dôležitých cestných ťahov, ktorých budovanie si vyžiada nielen zvýšený dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky, ale aj zvládnutie dopravných obmedzení, ktoré výstavbe budú predchádzať. A, samozrejme, aj plnenie ďalších úloh, ktoré prinesie bezpečnostná situácia nielen v regióne Žilinského kraja, ale i Slovenska a Európskej únie. Na záver by som všetkým občanom na území Žilinského kraja poprial do nového roka najmä pevné zdravie, rodinnú pohodu, kúsok šťastia a veľa pracovných a súkromných úspechov. Nech je tento rok o kúsok lepší ako ten
uplynulý.


Michal Britvík,
riaditeľ spoločnosti Ryba Žilina

Na rok 2016 sa teším. Ten uplynulý bol totiž pre našu spoločnosť rokom veľkých zmien, ktoré nám umožnia sa i ďalej rozvíjať a rásť. Rád by som sa poďakoval našim zákazníkom za dôveru a priazeň prejavovanú voči našim výrobkom. Osobne som poctený tým, že som dostal možnosť viesť jeden z najväčších a najlepších podnikov v Žiline a teší ma, že mám okolo seba skvelý tím spolupracovníkov. Verím, že sa nám spoločne podarí v tomto roku chrániť a ďalej rozvíjať tradíciu, ktorá nám bola zverená.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Pekarík,
futbalový reprezentant, Hertha BSC


V novom roku si vždy dávam ciele a výzvy, ktoré ma v mojom osobnom alebo športovom živote posúvajú dopredu. V osobnom prianí si želám hlavne zdravie nielen pre mňa a manželku, ale pre všetkých mojich najbližších, a v športovom, aby sme s Herthou dokončili sezónu tak dobre ako sme ju začali a s reprezentáciou aby sa nám podaril náš cieľ na ME vo Francúzsku, ktorým je postup z našej skupiny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Marek Adamov,
riaditeľ KC Stanica Žilina‑Záriečie

 

Hoci nielen prácou som živý, svoj rok spájam najmä s prácou na Stanici Žilina-Záriečie aj v Novej synagóge. A práve do dnes odoslanej žiadosti o grant od Fondu na podporu umenia sme uviedli ako názov Nová synagóga plusmínus(nula) otvorená. To je dosť veľký záväzok na rok 2016 - dokončiť rekonštrukciu a otvoriť. Pracovný názov projektu bol totiž Čo len s nami bude?. Vyhrali optimizmus a aktivita. Aspoň v týchto dvoch ostrovoch kultúry v meste. Ale dúfam, že v marci to dopadne pozitívne v celej krajine a väčšina normálnych ľudí nepodľahne hystérii, ktorú sa snaží vyvolať predseda našej čoraz hnedšej vlády. Ľudia sme od toho, že máme oči, rozum i srdce a tie vidia, vedia a cítia, že v strachu a v nenávisti k druhým či dokonca celým skupinám „druhých“ sa ako spoločnosť neposúvame vpred. Máme omnoho dôležitejšie problémy aj výzvy, ktoré vieme (opäť pozitívne) riešiť, a keď to urobíme, bude lepšie. Inak nám nezostane nič len utekať spolu s utečencami do lepších krajín.

 

 

 

 

 

 

 

 

Michal Filek
Snímky archív

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod