Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

14. december 2019 | Branislava, Bronislava
| 3°C

Hudobná

Nové detské talenty v Javorových husličkách

05.04.2016 | 21:07

Hrajte že, husličky, z javora doštičky... zaznela pieseň v úvode regionálnej súťažnej prehliadky detského hudobného folklóru Javorové husličky, ktorá sa konala v sobotu 2. apríla v Konzervatóriu Žilina. A veru, zahrali husličky, píšťalky či harmoniky a zazneli piesne z úst detí z detských folklórnych súborov Cibuľníček z Lietavskej Svinnej, Cipovička zo Žiliny, Dúha z Krasňan, Hajovček zo Strečna, Chotárik z Terchovej, Kolárik z Kolárovíc, Stavbárik zo Žiliny, sólistu zo Základnej školy Veľké Rovné a deti z Akadémie muzika z Terchovej. Ľudovú pieseň a ľudovú hudbu v podaní šikovných detí hodnotila odborná komisia na čele s predsedom poroty Pavlom Kužmom, ktorého dopĺňali Helena Zahradníková a Anton Pohančeník. V štyroch kategóriách regionálnej prehliadky – detské ľudové hudby, detské spevácke skupiny, sólisti speváci a sólisti inštrumentalisti, súťažili účastníci o prvé miesto a postup na krajskú súťažnú prehliadku Kubínske spievanky, ktorá sa bude konať 24. apríla v Dolnom Kubíne. Na tohtoročnom podujatí Javorové husličky udelila porota postup iba súťažiacim za okres Žilina, avšak s pocitom, že na vyššiu úroveň posúva naozaj talentovaných zástupcov nášho regiónu.

 


Organizátor podujatia, Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, aj odborná komisia, boli nadšení vysokou úrovňou pripravenosti a výkonov detí. „Veľmi kladne hodnotíme výber piesňového materiálu. Uspávanky, lúčne a pastierske piesne boli pre deti naozaj vhodné a veku primerané. Potešilo nás aj predvedenie hry na 6-dierkových píšťalkách a koncovke. Tieto nástroje sú pre Horné Považie typické, no, bohužiaľ, dnes sa z repertoáru vytrácajú. Najväčším prekvapením pre nás, porotcov, ale určite aj pre divákov, bola hra na škatuľové nástroje v podaní Repáňovskej muziky. Nástroje z dielne Alojza Muchu, ktoré sme videli, sú replikou pôvodných nástrojov starej Kvočkovskej muziky. Títo mladí muzikanti na nich predviedli krásnu a čistú hru, a to aj napriek veľkému vekovému rozdielu, veď najstarší má 14 a najmladší, hrajúci na škatuľovej basičke, len 6 rokov.   Sme potešení, že sme mohli vidieť aj takýto typ nástrojov a počuť ako asi zneli počiatky terchovskej  Kvočkovskej muziky. V závere podujatia sme s radosťou vyzdvihli vysokú interpretačnú úroveň detí, výbornú prácu vedúcich kolektívov a jednotlivcov, ale aj veľmi dobré organizačné zabezpečenie celej regionálnej prehliadky.“ zhodnotila členka poroty Helena Zahradníková.

 


Oficiálne výsledky súťaže – víťazi jednotlivých kategórií, ktorí postupujú na krajskú súťažnú prehliadku detského hudobného folklóru Kubínske spievanky v Dolnom Kubíne:

 

Kategória Detské ľudové hudby
1. miesto a návrh na postup: Repáňovská muzika (Akadémia muzika, Terchová)

 

Kategória Detské spevácke skupiny
1. miesto a návrh na postup: DSS Hajovček (Strečno)

 

Kategória Sólisti speváci
1. miesto a návrh na postup: Júlia Remeková (DFS Cipovička)
návrh na postup: Karolína Barčiaková (DFS Cibuľníček)

 

Kategória Sólisti inštrumentalisti
1. miesto a návrh na postup: Martin Repáň (DFS Chotárik)

 

Všetkým zúčastneným kolektívom a jednotlivcom patrí veľká vďaka za ich lásku k folklóru. Pretože je skoro zázrakom, že aj v dnešnej dobe majú ešte deti záujem o krásu ľudovej piesne.
 

 

Mgr. Daniela Srnanková
Krajské kultúrne stredisko v Žiline

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod