Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

23. júl 2019 | Oľga

Z regiónu

Vďaka krúžkovaniu majú bociany pod dohľadom

Správa Národného parku Malá Fatra v spolupráci so Stredoslovenskou distribučnou (SSD) zrealizovali v Mojši krúžkovanie štyroch mláďat bociana bieleho v hniezde na elektrickom stĺpe. Celý proces trval zhruba desať minút.

27.06.2018 | 13:42

Krúžkovať príliš veľ­ké mláďatá je podľa Tomáša Flajsa zo Správy Národného parku Malá Fatra pomerne riskantné, najvhodnejšie je preto túto akciu dobre na­plánovať. „Veľké mláďatá vedia dobre ďobnúť alebo môžu z hniezda jednodu­cho preskočiť na najbližší objekt, strechu či komín. Rovnako však nie je dob­ré, pokiaľ krúžkujeme prí­liš malé bociany,“ prezrádza Tomáš Flajs, ktorý bociany krúžkoval. Bociany sa podľa neho „označujú“ farebnými krúžkami, ktoré sú odčíta­teľné aj silnejším ďalekohľa­dom, prípadne sa dajú zdo­kumentovať fototechnikou. Krúžkovanie sa uskutočňuje prevažne po dohode s elek­trikármi či majiteľmi komí­nov. „Ak sa bociana podarí odčítať niekde na Slovensku, v okolitých krajinách či na zimoviskách v Afrike, cez popis na krúžku sa kontak­tuje krúžkovacia centrá­la daného štátu a údaje sa dostanú ku krúžkovateľo­vi. Tým, že sa bociany zna­čia takýmito krúžkami, úda­jov pribúda,“ vysvetľuje ochranár. Nebezpečenstvo počas krúžkovania by pod­ľa neho mohlo hroziť naj­mä v prípade vyvrhnutej potravy mladým bocianom na človeka, príliš pozitívne to nemusí byť napríklad pri plazoch, rybách či myšiach.

SLEDOVALI, ČO SA DEJE

K bocianom sa dostali po­mocou vysokozdvižnej plo­šiny a po vypnutí elektric­kého prúdu na stĺpe, kde je umiestnené hniezdo. Aby mláďatá počas krúžkovania nevideli a boli pokojnejšie, hlavy im zakryli tkaninou. „Následne sa na pravú nohu predpísaným spôsobom opatrne umiestnil krúžok. Krúžok je zložený z dvoch polovičiek, ktoré do seba krásne zapadnú a nedajú sa viac rozobrať. Krúžky sú plastové a vážia len pár gra­mov, takže jedinca počas ži­vota neovplyvňujú.“ Počas procesu krúžkovania oba­ja rodičia bocianov najskôr krúžili nad hniezdom, ne­skôr si sadli na susednú stre­chu a pozorovali celé dianie. Štyri mláďatá bociana bie­leho dostali po okrúžkovaní čísla V 1906, V 1907, V 1908 a V 1909. V budúcnosti sa tak budú môcť okrúžkované bociany identifikovať všade, kde sa ocitnú, pokiaľ sa tam bude nachádzať aj pozoro­vateľ, ktorý tieto čísla nahlá­si Slovenskej ornitologickej spoločnosti.

Autor: Zuzana Holienčíková

Foto: Tomáš Flajs

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA ŠTVRTOK
17 °C
15 °C
22 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod