Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

22. október 2019 | Sergej
| 18°C

Školstvo

Zimný športový deň v MŠ Litovelská

Kto sa zimy ne­bojí, nech sa dlho nestro­jí! A nech prí­de k nám. Pani Zima bola v januári štedrá na sneh i mráz a naša škol­ská záhrada priam volala: „Poďte, deti, užite si zimné radovánky!“

26.02.2019 | 12:55

A tak sa pani učiteľky dohodli a pripravili deťom prekvapenie – nachystali v záhrade šesť rôznych sta­novíšť, na ktorých si deti vyskúšali svoju zručnosť, obratnosť i vytrvalosť.

Na prvom stanovišti mali deti za úlohu hádzať horným oblúkom ponad lano súťaživým spôsobom – vyhralo to družstvo, na ktorého území zostalo menej loptičiek. Na dru­hom stanovišti si deti pre­cvičili držanie rovnováhy a preskakovanie nízkych prekážok skokom znožmo a vďaka peknej motivá­cii „nakŕmili“ zvierat­ká v lese. O veselý smiech a zábavu nebolo núdze na ďalšom stanovišti. Pani učiteľky vytiahli z telo­cvične kengurbaly a deti na nich skákali – a niekedy sa aj váľali – k cieľu. Veru, tie kengurbaly boli poriadne šmykľavé. Zato hokej – to je niečo iné! Viesť puk sla­lomom okolo kužeľov až k bráne, potom poriadne zamieriť a streliť gól, to si žiada šikovnosť a sústre­denosť. Silné svaly a rých­le nohy potrebovali deti pri ťahaní bobov s nákla­dom – pravdaže, mladšie deti bežali na kratšej trati a v boboch si viezli macíka, ale naši predškoláci utiahli aj svojho kamaráta. Na po­slednom stanovišti si deti obuli papučkové lyže a vy­skúšali si typické severské preteky.

Čo dodať? Počasie nám žičilo, deťúrence mali zo športovania úžasnú radosť a usilovali sa zo všetkých síl, takže si svoje medai­ly naozaj zaslúžili. Naše pani učiteľ ky dobre vedia, že pre zdravý vývoj na­šich detí nestačí jeden vý­nimočný deň. V našej MŠ majú deti denne príležitosť na zdravý pohyb na čer­stvom vzduchu a aj hračky a pomôcky na spontánny pohyb: boby, sánky, ho­kejky, lyže, klzáky. Takže športovaniu 3x hurá!

Zdroj: Iveta Vlčková

Foto: Archív MŠ

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod