Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

21. apríl 2021 | Ervín
| 2°C

Z regiónu

Ako postihli minulotýždňové mrazy úrodu?

Tak ako minulý rok, mrazy opäť udreli po výraznom oteplení. Postihli najmä menej odolné dreviny ako marhule, broskyne, slivky a čerešne, ktoré už boli rozkvitnuté. O úrodu nás oberá aj silný vietor.

26.04.2017 | 12:56

Ovocinárom a záhradká­rom narobili starosti mrazy, ktoré udreli minulý týždeň. Podľa odbor­ného inštruktora Okresného výbo­ru Slovenského zväzu záhradkárov Žilina Jozefa Čerňanského malo toto počasie vplyv na budúcu úro­du. „Veď sú už rozkvitnuté mar­hule, broskyne, slivky a čerešne. Kvetom týchto drevín stačí mráz -2 °C vo výške 2 metrov, aby za­mrzli, malým plodom už -1,5 °C. Dokonca sa už začínajú otvárať aj kvety hrušiek. Z drobného ovocia kvitnú už egreše, ríbezle a josty, ale týmto kríkom mráz neprekáža, ich kvety sú odolnejšie,“ uviedol.

Podľa odborníka, ak už niekto vy­sadil jahody zakorenené v kon­tajneroch a kvitnú, mráz im kvety znehodnotí. „O úrodu nás neobe­rá len mráz, ale celkovo chlad­né a daždivé počasie so silnými nárazmi vetra počas posledných týždňov. V dôsledku toho nemô­žu lietať včely a čmeliaky v takom množstve, ako je potrebné na ope­lenie kvetov,“ dodáva. Podľa Jozefa Čerňanského by bolo ešte katastrofálnejšie, keby prišli silnejšie mrazy, čo sa podľa predpovede počasia SHMÚ oča­kávalo (dokonca až -4 °C a viac). „Mohli by zmrznúť i ružové púčiky na jabloniach, mladé výhony i ro­divé puky na orechoch, viniči, na kivi i schizandre, a tak by sme pri­šli o podstatnú časť úrody pri spo­mínaných ovocných druhoch, po­dobne ako minulý rok. Verím však, že to zostane len pri tých nižších mrazíkoch,“ vyjadril sa.

Podľa Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohos­podárskeho mala byť rozhodujúca noc z 20. na 21. apríla, kedy mali teploty klesnúť pod -3 °C. „Nebolo to také hrozné, ako predpoveda­li meteorológovia. Podľa rôznych satelitných systémov mali udrieť mrazy od -4 °C až po -6 °C v Tep­ličke nad Váhom. Tu bol najvyšší mráz o 5. h, a to -3 °C,“ spresnil záhradkár.

AKO SA BRÁNIŤ?

Výrazné klimatické zmeny vý­znamne vplývajú i na prácu pes­tovateľov. Minulý rok sa museli popasovať s mrazmi, aké tu nebo­li 65 rokov. Teraz v apríli udrela zima opäť, je však dôležité byť na výkyvy počasia pripravený. „Mož­no ste videli minulý rok v televízii, ako sa bránili profesionálni pesto­vatelia a producenti ovocia proti silným mrazom. Je to veľmi ná­kladné a veľmi im to nepomohlo. Boli to však mrazy okolo -7 °C, do­konca aj u nás v Tepličke, ale na­príklad v Piešťanoch bol prízemný mráz až -9 °C. Mrazom sa skúšam brániť druhý rok protimrazovým postrekom CropAid, ten vyvo­lá v rastlinách procesy na tvorbu cukrov a tie ochránia ovocné dre­viny do -7 °C až dva týždne od po­streku,“ vysvetľuje Jozef Čerňan­ský. Postrek musí byť aplikovaný 1 až 2 dni pred ohláseným mra­zom. „Samozrejme, ešte púšťam sprinklere, ktoré mám na závlahu trávnikov, zeleniny a kvetov. Táto voda sa postrekovačmi premení na jemné kvapôčky, ktoré zamrznú na rastline, udržia zasiahnuté rast­liny na teplote 0 °C až do výšky, kam striekajú postrekovače, čím obmedzia prienik mrazu nahor rastlinou. Okrem použitia sviečok, kahancov sa dá tiež fúkať teplý vzduch do medziradí stromčekov a kríkov. Najlepšia je však ochrana postrekom sprinklermi zavesený­mi nad rastlinami, ktoré strieka­jú nadol. Prajem vám aj nám, aby také silné mrazy teraz neprišli,“ uzatvára odborník.

V roku 2016 zažili ovocinári na Slovensku neskoré mrazy, aké tu neboli vyše pol storočia. Výraz­ne ovplyvnili 158 pestovateľov a 2800 ha sadov. Mrazy zasiahli jab­lone, hrušky, broskyne, marhule, slivky, čerešne a jahody. Pri najpes­tovanejších druhoch ovocia klesla úroda celkovo až o viac ako polovicu.

Foto: Archív redakcie

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod