Žilinský Večerník

20. apríl 2024 | Marcel
| 1°C

Z regiónu

Ako sa pasujú s pandémiou naše obce a mestá?

Prinášame vám anketu so starostami a primátormi nášho regiónu, ktorí sa vyjadrili k aktuálnej situácii a k opatreniam, ktoré v rámci svojich kompetencií zaviedli, aby ochránili svojich obyvateľov.

11.04.2020 | 12:02

OTÁZKY:

1. Aké opatrenia ste prijali v rámci obce/mesta v súvislosti so svetovou pandémiou nového koronavírusu? 

2. Ako sa správajú vaši občania? Dodržiavajú opatrenia? 

3. Ako vy osobne vnímate súčasnú situáciu?

 

Súľov-Hradná

Odpovedá starosta Jaroslav Bušfy

 

1.Oparení bolo viacero podľa krízového štábu a nariadenia hlavného hygienika. Zostali zatvorené pohostinstvá, ubytovne a na výzvy sa obmedzil pohyb po obci. Hlavne sme obmedzili pohyb turistov po obci.

2.Naši občania sa správajú veľmi zodpovedne, za čo im patrí obrovské poďakovanie. Sú si vedomí danej situácie. Pomáhajú, ako sa dá. Ženy šili rúška. Mladší pomáhajú starším s nákupmi, ale aj inú pomoc, ak treba. Mám ťažké srdce na tzv. turistov, ktorí svojou nezodpovednosťou ohrozujú našich občanov. Pre nich neplatia zákazy a nariadenia? A dokazovanie si, že ja môžem všetko a nemusím niesť žiadnu zodpovednosť za nič, je veľmi smutné a zarážajúce.

3. Aj keď sme takúto situáciu ešte neriešili, musíme sa správať zodpovedne. Rozhodujeme v danej chvíli a situácii. Až čas ukáže, ktoré rozhodnutia boli správne a ktoré nič nepriniesli alebo boli chybné. Všetko záleží na ľuďoch.  Ak sa budú správať zodpovedne, tak verím, že straty budú čo najmenšie a vírus prekonáme čo najskôr.

 

Bitarová

Odpovedá starosta Juraj Drdák

1. V obci sme boli nútení prijať nasledujúce opatrenia: zrušili sme všetky plánované kultúrno-spoločenské akcie (napr. posedenie pri príležitosti MDŽ); došlo k obmedzeniu úradných hodín obecného úradu pre verejnosť; podarilo sa nám za veľmi krátky čas vďaka ochote a nezištnej pomoci krajčírok žijúcich v našej obci a dvoch firiem vyrobiť ochranné rúška, ktoré sme bezplatne rozdali všetkým seniorom našej obce a rovnako aj občanom, ktorí o doručenie rúška prejavili záujem v celkovom počte viac ako 450 kusov. V prípade záujmu sme stále pripravení dodať aj ďalším našim občanom túto nevyhnutnú pomôcku. Našim občanom – hlavne starším – sme ponúkli možnosť bezplatnej donášky základných potravín a hygienických potrieb.

2. Som veľmi rád, že veľká väčšina našich občanov sa k vzniknutej situácii a vydaným opatreniam postavila veľmi zodpovedne. Nosenie ochranného rúška sa stalo neodmysliteľnou súčasťou ich každodenného života a občania, ktorí sa vrátili z prác v zahraničí, veľmi zodpovedne dodržiavajú nariadené karanténne opatrenia.

3. Mne osobne priniesla súčasná situácia hlavne poznanie, že v prípade potreby vedia občania našej obce spojiť svoje sily a zručnosti a nezištne ich smerovať k naplneniu spoločného cieľa, ktorým je pomoc tým, ktorí ju najviac potrebujú. Som na svojich spoluobčanov nesmierne hrdý, vážim si ich postoj k vzniknutej situácii a úprimne im zaň ďakujem.

 

Belá

Odpovedá starosta Matúš Krajči

1. V súvislosti s opatreniami prijatými našou obcou by som sa okrem štátom vyhlásených povinných záležitostí zameral aj na naše špecifické opatrenia. V spolupráci s miestnou textilnou spoločnosťou, ktorá nám nezištne poskytla materiál na výrobu rúšok, sme spoločne s dobrovoľníčkami z obce začali realizovať šitie a distribúciu rúšok pre našich občanov – na požiadanie a bezodplatne. Poďakovanie patrí okrem spomínanej spoločnosti a p. Lepeňovej aj našim drahým občiankam p. Frančekovej, p. Struhárňanskej, p. Kasákovej, p. Blahovcovej, p. Pekárovej, p. Cabadajovej, p. Bosíkovej, p. Nemčekovej, p. Mihalčatinovej aj všetkým ostatným, ktorí priložili ruku k dielu a náhodou som ich opomenul, za čo sa ospravedlňujem! Taktiež sme začali s prípravou a dovozom stravy zadarmo pre našich občanov nad 70 rokov. Všetci, ktorí si po zverejnení tejto možnosti požiadali, dostávali a zatiaľ aj dostávajú obed zadarmo, ktorý sme v prvej fáze realizovali s výrazným sponzorským prispením hotela v Bielom Potoku (Terchová) a následne v rámci svojich vlastných možnosti a schopností. Veľké ďakujem preto patrí aj vedeniu hotela.

2. Na tému správania sa občanov, až na pár výnimiek, si myslím, že sú disciplinovaní a pristupujú k vzniknutej situácii zodpovedne.

3. Súčasnú situáciu vnímam ako niečo, čo muselo zákonite prísť, preto aby sme si ako ľudia uvedomili v podstate našu malosť a zraniteľnosť, keďže bezohľadnosť, arogancia, egoizmus a kríza morálnych hodnôt v spoločnosti boli už na neúnosnej úrovni. Pevne verím, že súčasný stav je len zodvihnutým prstom a ľudia si toto varovanie uvedomia, prehodnotia ďalší prístup k životu a budú sa snažiť byť zodpovednejší, šťastnejší, priateľskejší a predovšetkým morálne lepší! Kráľ Šalamún mal vraj na svojom prsteni vyrytú vetu – TO PREJDE! Aby mu v ťažkých časoch dával silu a aby mu v časoch, keď bolo veľmi dobre, dávala pokoru! Pretože skutočne všetko raz skončí a prejde. Napriek silným negatívnym ekonomickým dopadom však pevne verím, že nás táto situácia posilní a zmení náš hodnotový rebríček k skutočným hodnotám!  

 

Horný Hričov

Odpovedá starosta Dušan Ďuríček

1. Vzhľadom na situáciu, ktorá nastala po zasadnutí krízového štábu SR a vydaní opatrení, ktoré vošli do platnosti 16. marca, bolo jasné, že situácia bude vzhľadom na zatvorenie veľkého rozsahu prevádzok kritická. V rámci ZŠ a MŠ sme s ich zatvorením nečakali až do pondelka, ale už v piatok 13. marca bolo žiakom udelené riaditeľské voľno. Pretože štátni úradníci podcenili zásobovanie s ochrannými prostriedkami, bol som nútený hľadať iné adekvátne riešenie na ochranu občanov obce Horný Hričov. Počas víkendu 14. – 15. marca som oslovil miestnu krajčírku a s jej pomocou sme zabezpečili ďalšie krajčírky, ktoré nám od pondelka 16. marca začali šiť rúška. Šitiu predchádzalo pondelkové hektické zháňanie materiálu, ktorý sa aj vďaka ochote majiteľov a zamestnancov predajní a skladov s látkami, takmer po 4 hodinách podarilo zabezpečiť v dostatočnom objeme. Okamžite, ako bol materiál na obecnom úrade, začali všetci zamestnanci obce strihať materiál a vyrábať polotovar, ktorý bol následne odovzdaný krajčírkam. Pri šití nám nezištne pomohli aj štyri naše spoluobčianky, za čo im patrí veľká vďaka. Ušité rúška boli postupne (tak ako boli dodávané) distribuované v prvej fáze všetkým seniorom, ktorým sme ich doručili osobne na ich adresu. Následne boli vyhlásené distribučné hodiny pre ostatných občanov, ktorí si ich prevzali na vytvorenom odbernom mieste. Do piatka 20. marca malo 95 % občanov rúška. Okrem uvedenej aktivity v pondelok 16. marca zasadal krízový štáb, ktorý prijal ďalšie opatrenia. V súčasnej dobe ide obec zakúpiť prístroj na rozprašovanie dezinfekcie, ktorým budú čistené najviac exponované časti obce.

2. Na moje milé prekvapenie, okamžite, ako sme rúška distribuovali, začali ich občania nosiť. Myslím, že si veľmi dobre uvedomujú situáciu, ktorá sa stala našou každodennou súčasťou. Chcel by som sa im poďakovať za ich zodpovednosť voči svojmu okoliu, ako aj k sebe samým.

3. Tak ako pre všetkých, aj pre mňa je súčasný stav novou skúsenosťou. Nikdy doteraz som nemusel žiť s vedomím, že smrť je tak blízko a môže zasiahnuť mňa, moju rodinu, mojich priateľov, mojich spoluobčanov. Koronavírus je realitou a my sa musíme so strachom, ktorý prináša, vyrovnať. Nie je potrebné robiť paniku... Ale je potrebné zachovať si obrovský rešpekt a možno aj určitú mieru strachu, pretože prirodzený strach pomáha prežiť. Žili sme príliš rýchlo a príliš konzumne. Nastal čas spomalenia, stíšenia... Nastal čas prehodnotiť, čo je skutočne dôležité.

 

Hôrky

Odpovedá starostka Erika Mojáková

1. V našej obci sme od štvrtka 12. marca zatvorili na dva dni základnú školu a všetky voľnočasové zariadenia a priestory školy, od piatka 13. marca sme zatvorili materskú školu a školskú jedáleň. Obyvateľov pravidelne informujeme v súvislosti s aktuálnym rizikom šírenia ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 a eliminácie jeho šírenia s prijatými opatreniami s dôrazom na dodržiavanie hygieny, dôsledné dodržiavanie odporúčaní dezinfekcie, nosenie rúška i rukavíc, o minimalizovaní sociálnych kontaktov, o všetkých obmedzeniach formou relácií v obecnom rozhlase, na webstránke a Facebooku našej obce. Tiež sme uzatvorili detské ihrisko, vyzvali sme obyvateľov, aby nechodili na prechádzky v skupinách. Obyvateľom od 62 rokov sme zabezpečili rúška, ktoré sme im rozniesli do ich domov. Rúška poskytujeme všetkým, ktorí si o ne požiadajú. Pracovníčky obecného úradu, dobrovoľníci a farská charita z našej Lietavskej farnosti spolu s animátormi z farnosti ponúka v tomto čase ovplyvnenom koronavírusom službu – pomoc s nákupom potravín pre starších ľudí, ktorí to potrebujú a pre ľudí, ktorí sú v karanténe. Všetci, čo nám oznámili, že sú v povinnej karanténe, ju i dodržali. 

2. Väčšina našich obyvateľov dodržiava prijaté opatrenia, no niektorí ignorujú nosenie rúšok, zhlukujú sa, chodia na skupinové prechádzky, no nie sú to len naši obyvatelia.

 

Terchová

Odpovedá starosta Jozef Dávidík

1. V prvom rade sa riadime a rešpektujeme všetky nariadenia, ktoré sú vydané Ústredným krízovým štábom SR. Tie uverejňujeme a dávame do pozornosti našim občanom aj na webovej stránke obce a tie najdôležitejšie, najmä čo sa týka hygieny a prevencie pred šírením koronavírusu, vyhlasujeme aj v miestnom rozhlase. Aj u nás sú zatvorené školské zariadenia a pristúpili sme aj k úprave úradných hodín na obecnom úrade, kde sa úraduje za sprísnených hygienických opatrení od 8. do 11. h. Ak to nie je nevyhnutné, odporúčame našim občanom telefonickú, resp. e-mailovú komunikáciu. Pre akýkoľvek prípad súvisiaci s vyhlásenou mimoriadnou situáciou sme zverejnili telefónne čísla, na ktoré môžu občania zavolať. Do 27. marca sa nám podarilo rozdistribuovať ochranné rúška pre všetkých našich občanov, ktoré roznášali skauti, pracovníci obecného úradu a obecní poslanci. Tu by som sa chcel úprimne poďakovať všetkým terchovským dobrovoľníčkam, ktoré podali pomocnú ruku a združili sa s nápadom šiť ochranné rúška. Pomohli tak vyriešiť problém s ich nedostatkom. Možnosť zadováženia stravy tým, ktorí to potrebujú, ponúkajú niektoré reštauračné zariadenia, stačí zavolať na zverejnené telefónne číslo. Najbližšie pripravujeme v spolupráci s dobrovoľnými hasičmi aj dezinfekciu niektorých miest, ako sú napr. lavičky, autobusové čakárne...

2. V zásade nemáme zatiaľ väčšie negatívne skúsenosti. Vyzerá to tak, že občania i návštevníci obce opatrenia rešpektujú. No nájdu sa aj takí, ktorí si karanténne a ďalšie opatrenia v súvislosti s koronavírusom vysvetľujú po svojom. Pri nich apelujeme dohovorom, no upozorníme aj na to, že v prípade ďalšieho porušovania noriem príde na rad polícia.

3. Je to pre nás skúška. Vlastne pre celý svet. Žijeme v neistote a obavách, čo je prirodzené. Učíme sa väčšej disciplíne i zodpovednosti. Musíme natvrdo prijímať rozhodnutia, o akých sme sa doteraz bavili len v teoretickej rovine. Zároveň sa ukazuje, že aj takéto krízy vedia vyvolať vlnu solidarity, spolupatričnosti a tvorivosti medzi ľuďmi. A to ma napĺňa povzbudením, že s pomocou Božou to spolu nakoniec zvládneme.

 

Mojš

Odpovedá starosta Štefan Svetko

1. Obec ešte pred nariadením uzavrieť školské zariadenia uzavrela materskú školu, školu obec nemá. Zatvorili sme obecný úrad s tým, že pracovníčky pracujú od 7. do 10. h, pričom na telefonické požiadanie vybavujú občanov. Objednali sme rúška a respirátory, ale ešte predtým nezištne pomohli naše občianky tým, že pre nás šijú rúška, ktoré bezplatne rozdávame občanom.

2. Väčšinou sú naši občania zodpovední, nosia rúška, ale nájdu sa aj nezodpovední. Mal som viacero telefonátov a SMS správ od občanov, ktorí boli znepokojení napríklad tým, že sa zhromažďovalo veľa detí, akoby mali prázdniny. Taktiež na  outdoorovom ihrisku cvičili bez rúšok alebo sa po obci a v obchodoch pohybovali ľudia, ktorí prišli zo zahraničia a mali byť v karanténe.

3. Tak ako každého ma to nepríjemne zasiahlo, bojím sa o zdravie svojej rodiny a občanov. Okrem ekonomických strát ma ako starostu mrzí, že sme mali pripravené množstvo kultúrnych a športových akcií, ktoré musíme zrušiť. Nehrá sa volejbal, stolný tenis, futbal, zrušilo sa stavanie mája, Deň matiek, jánske ohne a ďalšie. Máme pripravený perfektný program na Hody na svätú Annu v júli, ale pravdepodobne ani tie nebudú, zdravie je na prvom mieste.

 

Porúbka

Odpovedá starosta Igor Frnko

1. Obec zakúpila ochranné rúška, ktoré naši dobrovoľníci z hasičského zboru rozdali našim najviac zraniteľným občanom nad 70 rokov. V ďalšom týždni boli rozdané rúška občanom nad 60 rokov. Obecný úrad zverejnil telefónne čísla, na ktorých si najstarší občania mohli nahlásiť nákup, ktorý im naši dobrovoľníci doručili. Na obecnom úrade sa stanovili podmienky v prípade potreby vybavenia nevyhnutných dokladov. Občania boli informovaní v miestnom rozhlase, vývesnej tabuli a webovej stránke obce. V obci bola zatvorená materská škola a malé prevádzky.

2. Naši občania sa správajú zodpovedne, dodržujú nosenie ochranných pomôcok na verejnosti. Snažia sa zdržiavať doma čo najviac. Pri nákupoch dodržujú stanovené hodiny pre seniorov. Do predajne vchádzajú po jednom, s rúškom a v rukaviciach. Na verejnosti obmedzujú stretávanie sa s inými občanmi. Občania Porúbky sa v súvislosti so svetovou pandémiou nového koronavírusu správajú zodpovedne a dodržujú dané opatrenia.

3. Súčasná situácia s pandémiou nového koronavírusu je veľmi zlá. Dúfame, že v našej krajine bude čím najmenej nakazených, že všetci občania sa budú správať zodpovedne a budú dodržiavať všetky nariadenia, ktoré boli vydané vládou SR. Čím skôr sa krajina dostane z tejto situácie, tým skôr budeme môcť aj my pracovať a pokračovať v rozvoji našich obcí.

 

Lysica

Odpovedá starosta Róbert Bros

1. V obci Lysica boli prijaté opatrenia v súvislosti s pandémiou v zmysle rozhodnutí krízového štábu a odporúčaní OÚ Žilina. V prvých dňoch od vypuknutia pandémie sme cestou obecného rozhlasu niekoľkokrát za deň informovali občanov, ako sa majú správať na verejnosti, ako majú používať ochranné pomôcky, predovšetkým rúška a ochranné rukavice. Taktiež sme s personálom predajní potravín dohodli prednostný nákup pre občanov nad 65 rokov, tiež sme ponúkli starším občanom možnosť vykonania nákupu základných potravín prostredníctvom zamestnancov obecného úradu. Dôrazne sme vyzvali všetkých občanov, ktorí sa vrátili z pracovných pobytov v zahraničí o dôsledné dodržiavanie štrnásťdňovej karantény. Veľkú pomoc nám poskytlo šesť šikovných krajčírok v obci, ktoré v priebehu dvoch dní ušili 220 rúšok z vlastného materiálu. Tieto rúška boli prednostne rozdistribuované pre našich seniorov, za tento počin im patrí veľká vďaka. 

2.Drvivá väčšina obyvateľov pochopila, že súčasná situácia je vážna a netreba ju podceňovať. Som príjemne prekvapený správaním sa starších obyvateľov v obci, ktorí sú príkladom pre mladú generáciu.

3. Osobne som stotožnený s opatreniami, ktoré boli nastavené republikovým krízovým štábom (ku dňu 1. apríla) a považujem ich za dostatočné, pokiaľ my všetci ich budeme dodržiavať a rešpektovať. Taktiež z tohto miesta by som chcel vyzvať všetkých spoluobčanov k ešte väčšej empatii a spolupatričnosti pri riešení akýchkoľvek problémov dnešnej doby. 

 

Dlhé Pole

Odpovedá starostka Dana Veveričíková

1. V obci bol zriadený krízový štáb obce, ktorý vydáva opatrenia a nariadenia pre občanov v súlade s krízovým štábom okresu, Slovenska a hlavného hygienika. Informujeme občanov, ako postupovať po ceste zo zahraničia, pri príznakoch ochorenia, ako fungujú obchody, úrady, ako postupovať pri pohrebných obradoch, ako sa správať v obchodoch aj na verejnosti. Informácie zverejňujeme na webstránke obce, v miestnom rozhlase, na plagátikoch na informačných tabuliach, ale aj v obchodoch, na zdravotnom stredisku. V začiatkoch obec zabezpečila dezinfekčné prostriedky pre MŠ, ZŠ, pre zdravotné stredisko a obecný úrad. Zabezpečili sme rúška najskôr pre pracovníkov úradu, predavačky v potravinách, na pošte, zdravotnom stredisku, opatrovateľkám a tým, čo rozvážajú obedy. Postupne občanom, ktorí sú nezamestnaní a všetkým občanom vo veku od 65 rokov (rúška šila v Dlhom Poli jedna krajčírka aj pre obec, ale mnohé šikovné ženy si šili rúška aj sami a svojim blízkym). ZŠ a MŠ sme zatvorili už 12. marca, teda o 2 dni skôr, ako rozhodol hlavný hygienik SR. Aj miestne pohostinstvá zatvorili prevádzkovatelia o dva dni skôr bez akýchkoľvek problémov. S občanmi, ktorí sa vrátili zo zahraničia, často komunikujeme, aby sme mali istotu, že dodržiavajú karanténu. Priestory obecného úradu a zdravotného strediska budeme v pondelok dezinfikovať ozónom, podľa možnosti chceme vydezinfikovať aj autobusové zastávky a verejné priestory. Obedy seniorom aj ich rozvoz zabezpečuje miestna reštaurácia v spolupráci s obecným úradom.

2. Občania sú zatiaľ disciplinovaní, nosia rúška, zdržiavajú sa doma. Tí, čo sú v karanténe, ju dodržujú, mnohí sú izolovaní na chatkách v obci mimo ostatných obyvateľov. Nájdu sa i takí, čo nemajú vždy rúško na verejnosti, upozorníme ich alebo ich upozornia aj iní občania. Pre týchto ľudí na obecnom úrade máme vždy čisté rúško.

3. Podmienky pre každého sú teraz sťažené, hlavne pre deti, ktoré boli zvyknuté na kolektív. Myslím si, že na dedine sa to dá zniesť lepšie, máme možnosť vyjsť von na dvor, na slniečko. Verím tomu, že pri disciplíne a opatreniach, ktoré boli nastavené, tento stav pominie skôr. Je to v rukách nás všetkých, ako to zvládneme, ale aj na okolitých krajinách, lebo izolovať sa nemôžeme naveky. Ľudia majú k sebe teraz určite bližšie, len aby to tak vydržalo. Najlepšie by bolo, keby sme mali čím skôr liek na tento vírus. V médiách a na sociálnych sieťach je už toľko informácií, že to ľudí začne zaťažovať a stratíme orientáciu, čo je reálne.   

Bytča

Odpovedá primátor Miroslav Minárčik

1. Z dôvodu uplatňovania preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia nového koronavírusu som 9. marca zvolal prvé zasadnutie krízového štábu, kde sa rozhodlo o zrušení všetkých spoločenských, kultúrnych a športových podujatí na území mesta Bytča až do odvolania. Taktiež boli vyzvané i seniorské kluby v meste, aby svoju činnosť prerušili. Od 12. marca sme rozhodli o uzavretí všetkých materských, základných škôl i školských zariadení, CVČ a ZUŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Bytča, teda ešte skôr, ako o tom rozhodol ústredný krízový štáb. Mesto Bytča priebežne prijíma opatrenia na zamedzenie šírenia nového koronavírusu.

2. Musím ľuďom poďakovať, gro z nich je zodpovedných. Von vychádzajú len s rúškami, už dlhú dobu. Nemáme tu žiadne ohnisko nákazy a ľudia z celého Bytčianska sa zomkli. Ide jar a verím, že aj slniečko prispeje k tomu, že to zvládneme. Nabádam ľudí, aby si aj tí mladší v tomto období viac všímali starších, lebo štatistika nepustí, ohrozenejšou skupinou sú starší ľudia. Je potrebné, aby deti, vnuci sa viac zaujímali o svojich otcov, starých otcov, staré mamy. Najmä cez telefón a nezabúdať na nich. Aj my sa snažíme ich povzbudzovať a verím, že to spoločne zvládneme. Ľuďom chcem poďakovať za to, že sa správajú zodpovedne. Že sa zdržiavajú v domácnostiach a nosia rúška.

 

Divinka

Odpovedá starosta Michal Krško

1. Situáciu týkajúcu sa koronavírusu sme sledovali a sledujeme veľmi pozorne. Vyhodnocujeme všetky odporúčania a nariadenia vlády, úradu verejného zdravotníctva, hlavného hygienika v spolupráci aj s organizáciami v našej obci, najmä s ohľadom na ochranu našich občanov. Medzi prvými opatreniami bolo prerušenie prevádzky základnej a materskej školy (ešte predtým, ako to bolo nariadené vládou), uzatvorili sme obecné budovy, ihriská pred verejnosťou, aby tam nedochádzalo k stretávaniu sa občanov, najmä mládeže. Zvýšili sme informačnú kampaň pre občanov, kde ich informujeme o všetkých dôležitých oznamoch všetkými dostupnými prostriedkami. Samozrejme, ihneď sme začali zháňať rúška pre občanov, ale ako všetci vieme, tie sa nedali zohnať nikde. Preto sme si tak, ako aj ostatné obce museli poradiť sami a svojpomocne sa nám ich podarilo ušiť vďaka ochotným dobrovoľníčkam z obce, ktorým chcem veľmi pekne poďakovať v mene všetkých občanov obce. Následne sme ich rozdali všetkým občanom nad 65 rokov, ako aj tým občanom, ktorí ich nemali. Tieto máme ešte stále k dispozícii na obecnom úrade pre potreby občanov, ktorí ich budú potrebovať. V súčasnosti vykonávame aj dezinfekciu obecných budov ozónovým čistením, ako aj dezinfekciu verejných priestorov, kde sa zdržuje najviac občanov, t. j. zastávky, priestor pred vstupom do obchodu a pod.

2. Som veľmi rád, že môžem skonštatovať, že naši občania sa k celej tejto situácii postavili veľmi zodpovedne a dodržiavajú všetky odporúčania a nariadenia. Samozrejme, nájdu sa aj výnimky, po upozornení, či už zo strany obce alebo iných občanov, sa aj oni správajú zodpovednejšie.

3. Súčasná situácia je zložitá pre všetkých ľudí. Za pár dní sa nám život zásadne zmenil, na mnohé veci, ktoré sme predtým brali ako samozrejmosť a ani ich nevnímali, sa pozeráme úplne inými očami. Chýbajú nám bežné činnosti, ktoré sme vykonávali. Pre nás všetkých sú to nové situácie, na ktoré nebol nikto pripravený, ktoré sme nikdy nezažili. Ale jednoducho táto situácia tu je a my sa s ňou musíme vysporiadať. Som si istý a som presvedčený, že sa nám to, ak budeme všetci zodpovední ako doteraz, podarí zvládnuť a verím, že aj s čo najmenšími negatívnymi dopadmi.  

 

Turie

Odpovedá starostka Alica Kostolná

1. V súvislosti s pandémiou nového koronavírusu som zabezpečila pre občanov materiál na ušitie 2000 rúšok a zohnala ochotné ženy v obci, ktoré mi pomohli so šitím. Tieto ušité rúška poslanci obecného zastupiteľstva rozdali našim občanom do domácností. Ďalej sa mi podarilo zohnať respirátory, ktoré som osobne zakúpila a darovala dobrovoľnému hasičskému zboru, zamestnancom obce a mám ešte prichystané, ak bude treba, aj pre učiteľov MŠ a ZŠ. Samozrejme, zakúpila som aj dezinfekčné prostriedky na obecný úrad a momentálne aj dezinfekciu na vonkajší postrek verejných priestranstiev, zastávok a cintorína, ktoré budeme realizovať spolu s našimi hasičmi.

2. Ako všade, tak aj u nás sa nájdu občania, ktorí nedodržujú opatrenia, ale tých je menej ako tých zodpovedných. Hlavne ma hnevá, že keď príde víkend s pekným počasím, idú ľudia, a nie z našej obce, opekať do prírody a potom majú robotu hasiči, ktorí po nich hasia ohniská. Pomaly v lese, na lúkach nájdete viac ľudí ako treba.

3. Táto situácia neprospieva ani občanom, ani obci samotnej. Všetky práce, ktoré som mala rozbehnuté, idú pomalšie alebo sa vôbec nezačali. Budem len rada, ak to naši občania v zdraví prekonajú, aby sme sa vrátili čo najskôr do normálneho života. Toto obdobie je veľmi ťažké.

 

Foto: archív obce Terchová

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod