Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

30. marec 2020 | Vieroslava
| -0°C

Spravodajstvo

Ako sa zbavujete použitého kuchynského oleja?

Vylievate ho do odtokov a kanalizácií? Jeden liter takéhoto oleja znečistí až 5 miliónov litrov vody. S problémom sa chce popasovať mesto i súkromníci.

26.01.2015 | 12:15

Vylievate ho do odtokov a kanalizácií? Jeden liter takéhoto oleja znečistí až 5 miliónov litrov vody. S problémom sa chce popasovať mesto i súkromníci.
 

ŽILINA. Likvidácia biologicky rozložiteľných odpadov zo školských kuchýň a zariadení spoločného stravovania je realitou od januára minulého roka. Prevádzky majú zo zákona povinnosť odovzdávať zvyšky potravín zazmluvneným odberateľom kuchynského odpadu, ktorí odpad z kuchyne zlikvidujú v spaľovni. Čo však s litrami prepáleného kuchynského oleja? Ten sa u nás zhodnocuje nedostatočne. Bežnou praxou v mnohých zariadeniach, ale i domácnostiach je, že sa vylievajú do umývadiel či toaliet. Takýto olej je pritom veľkým znečisťovateľom životného prostredia.

Na problém upozornili samotní ľudia. „Rovnako ako funguje napríklad zber elektroodpadu, by sa mohol pravidelne odovzdávať použitý olej. A nielen z domácností, ale i školských jedální. Myslím si, že starý olej je väčším problémom pre životné prostredie ako zvyšky obedov zo školských jedální. Výrazne tým trpí kvalita vody,“ hovorí obyvateľ Považského Chlmca.  

Mesto o probléme vie a plánuje sa ním zaoberať. „V súčasnom období prebieha k problematike verejné obstarávanie. Všetky informácie budú obsahovať súťažné podklady,“ uviedol hovorca mesta Pavol Čorba. V predmetnej zákazke sú zahrnuté všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina. Čo však bežní ľudia?

 

Zberné nádoby plánujú dať do obcí

Obyvatelia Žiliny môžu prepálený olej z vyprážania a fritovania zhromaždiť a zaniesť do jedného zo zberných dvoroch. Donedávna sa dal starý olej odovzdať aj do zbernej nádoby na Stanici Žilina-Záriečie. Nádoba patrila spoločnosti, ktorá ho ďalej ekologicky zhodnocovala. Použitý rastlinný olej je totiž považovaný za surovinu, ktorá sa dá ďalej spracovať a plnohodnotne využiť. „Momentálne sme zbernú nádobu zo Stanice Žilina-Záriečie stiahli a chystáme sa ju dať do obcí, prípadne rozšíriť a dať viacero zberných nádob aj v Žiline a okolí,“ hovorí Pavol Majtán z firmy PM Diesel, ktorá sa zaoberá ekologickým spracovaním rastlinných olejov a tukov.

Hoci v iných slovenských mestách takéto zberné nádoby už existujú, v Žiline ide o jediný podobný projekt. Do týchto nádob budú môcť ľudia odovzdať starý kuchynský olej, ideálne v PET fľašiach. „Začali sme mať požiadavky od samotných ľudí, ako aj od okolitých obcí, ktoré nevedeli, čo majú so starým olejom robiť a ďalej ho už nechceli bezhlavo vylievať do kanalizácie. Preto sme sa rozhodli začať s týmto ekoprojektom,“ vysvetľuje Pavol Majtán.

Málokto si uvedomuje dôsledky znečisťovania týmto druhom odpadu. „Jeden liter oleja dokáže znečistiť až 5 miliónov litrov vody,“ objasňuje zástupca firmy. Rastlinný olej a tuky sa dajú ďalej spracovávať – triedia sa, prechádzajú filtráciou a chemickou reakciou a následne z nich vzniká bionafta. Žiaľ, z motorového oleja sa bionafta vyrobiť nedá. Firma sa už začala zaoberať aj myšlienkou zhodnocovania motorových olejov. „Je to však ešte veľmi vzdialená budúcnosť,“ dodáva Pavol Majtán.
 

Veronika Cvinčeková
Ilustračná snímka

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod