Žilinský Večerník

23. máj 2024 | Želmíra
| 14°C

Školstvo

Angličtina formou Jolly Phonics

Zdá sa vám, že aj napriek všadeprítomnej angličtine majú vaše deti problém jednoducho vyslovovať anglické fonémy – zvukové jednotky reči? Že angličtina nie je pre žiakov základných škôl „fun“, ale skôr „night mare“? Vôbec nie ste sami. Ľudia, ktorí učia angličtinu ako cudzí jazyk, veľmi dobre vedia, že to nie je jednoduché, ak chcete dobre hovoriť po anglicky.

16.03.2017 | 14:52

Na Základnej škole sv. Cyrila a Metoda v Žiline na Závaží vyučujú angličtinu prvákov metódou Jolly Phonics. Je to spôsob, ktorý je zameraný na deti a na to, aby pri učení sa angličtiny zažili viac zábavy ako stresu.

Metóda je veľmi rozšírená, momentálne sa ňou vyučuje v 80 krajinách sveta. Má veľký úspech práve preto, lebo kladie veľkú dôležitosť na základy jazyka, na výslovnosť, na zvukovú a grafickú gramotnosť v angličtine. Odborne je metóda spracovaná na vysokej úrovni, jej cieľom je, aby sa žiaci perfektne naučili používať základné anglické písmená a zvuky. Nie je to to isté. Anglická abeceda obsahuje 26 znakov, ale až 42 zvukov. Spojenie zvuku (fonémy) a znaku (grafémy) vôbec nie je pre cudzinca prirodzené a jednoduché. Spontánnosť, akú dosahujeme pri používaní materinského jazyka, sa Jolly Phonics snaží dosiahnuť multisenzorickým vyučovaním tzv. syntetických foném. A zatiaľ čo je tento odborný aspekt pomerne zložitým výsledkom skúmania lingvistov, psychológov a pedagógov, pre deti je metóda Jolly Phonics plná zábavy, hry, kreativity a zvedavosti. Učebné pomôcky Jolly Phonics sú farebné, nápadité a plné prekvapení. Avšak žiadne pomôcky nenahradia učiteľa, ktorý, ak dobre ovláda metódu, naučí za 2 roky deti čítať ľubovoľný text v angličtine (aj keď mu dieťa ešte nebude rozumieť, bude ho vedieť správne a plynule prečítať).

Na Slovensku sa táto metóda využíva ešte len krátky čas.
Sme hrdí na to, že sme ju tento rok začali používať na našej Základnej škole sv. Cyrila a Metoda a budeme v nej pokračovať aj v budúcnosti.

Zdroj: - lh -

Foto: Archív školy

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod