Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

4. december 2022 | Barbora
| -3°C

Ostatný šport

Atléti ŠKP Žilina opäť medailoví

Druhú januárovú sobotu otvoril žilinský atletický klub ŠKP už svoju piatu súťažnú sezónu, keď sa jeho atléti zúčastnili na majstrovstvách Stredoslovenského kraja jednotlivcov mladších žiakov a prípravky (roč. 2004 – 2005 a 2006 – 2007).

23.01.2017 | 14:37

Ako po minulé roky, aj táto sezóna sa začala úspešne, o čom svedčí aj medailová bilancia– tri strieborné a jedna bron­zová medaila. K tomu sa pridali ešte ďalšie skvelé umiestnenia.

Strieborné medaily získali traja pretekári. Saška Duhačková, ka­tegória prípravka dievčatá, v behu na 60 m spomedzi viac ako 50-tich pretekárok postúpila do finálovej päťky, kde bola po vynikajúcom štarte po desiatich metroch na pr­vom mieste. Predbehla ju nako­niec len jedna pretekárka a zaslú­žene získala druhé miesto. Úspech teší o to viac, že kategória prípra­viek sú ročníky 2006 – 2007 a Saš­ka je ročník narodenia 2007.

Druhým pretekárom, ktorý stál na stupienku pre víťazov, bol v ka­tegórii prípravka chlapci Matúš Novák. Ten svoju medailu zís­kal v skoku do diaľky, keď z vyše tridsaťčlenného štartovného poľa osobným rekordom zlepšeným o 17 cm na 365 cm, postúpil do fi­nálovej osmičky. V samotnom fi­nále dokonca osobný rekord ešte vylepšil o 5 cm a získal striebro.

V behu na 600 m mladší žiaci sa k strieborným medailistom pridal Šimon Čorej, ktorý vo svojom roz­behu nestačil len na jedného prete­kára. O bronzovú medailu sa zaslú­žila Števka Michaličková v behu na 600 m v kategórii prípravka dievčatá, pre ktorú to boli prvé halové preteky.

Saška Duhačková k druhému miestu pridala ešte ďalšie krásne umiestnenie, a to v skoku do diaľ­ky osobným rekordom 365 cm, vy­lepšeným o 23 cm a obsadila štvr­té miesto.

Janko Čanecký v kategórii prí­pravka chlapci postúpil v skoku do diaľky takisto vylepšeným osob­ným rekordom 346 cm do finálovej osmičky. O pekné umiestnenie sa postarala aj Sárka Šmehílová v ka­tegórii mladšie žiačky v behu na 600 m, keď skončila na nepopulár­nom štvrtom mieste.

Ďalší pretekári, ktorí klub re­prezentovali, dosiahli takisto pekné úspechy a osobné rekor­dy: Majka Kocifajová, Miško Ko­cifaj, Maroško Krajčovič, Terezka Kaprálová, Riško Michlík, Samuel Bauček a Dominika Davidiková, pričom pre dvoch posledných me­novaných to boli vôbec prvé pre­teky, no bojovali s veľkou chuťou, začo im patrí veľké poďakovanie.

Poďakovanie, samozrejme, patrí všetkým pretekárom a rodičom, ktorí sú vždy ochotní deti odviezť na preteky, gratulácia ide medailis­tom, ktorým všetci prajeme najmä veľa zdravia a športových úspechov i v ďalších pretekoch, ktoré ich ča­kajú. V atletickom klube ŠKP Žilina dúfajú, že im k tomu v budúcnos­ti pomôže aj vybudovanie dôstoj­ného atletického stánku, lebo ako ukázali aj posledné preteky, atleti­ka v Žiline žije a talenty sú.

Ak má niekto chuť športovať a venovať sa atletike, tréneri ŠKP Žilina privítajú každého. Stačí sa telefonicky skontaktovať s tréner­mi: Roman Coma - detská atleti­ka, prípravka 0905 214 982, Jozef Rzeszoto – starší, dorast 0949 440 512.

Foto: Archív klubu

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod