Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

8. december 2023 | Marína
| -11°C

Rozhovory

Bechný: Kontrolór by mal okamžite a sám začať konať

Ľubo Bechný na poslednom mimoriadnom zastupiteľstve opäť navrhol kontrolu primátorských automobilov. Obvinili ho z porušovania rokovacieho poriadku. Preto svoj návrh stiahol a predloží ho opäť na riadnom zasadnutí v polovici septembra.

02.09.2016 | 10:00

Na mimoriadnom mestskom zastupiteľstve ste podali ako doplňujúci bod programu kontrolu reperezentačných mestských automobilov Mercedes. Prečo?
Bol to oprášený návrh kolegu poslanca Petra Ničíka, ktorý primátor nepodpísal z dôvodu, že tam bola aj kontrola obstarávania Audi A8 Long, na ktoré údajne hlavný kontrolór nemal kompetencie. Preto sme sa dohodli, že to podáme opätovne samostatne, ale len druhú časť.

Vyvolalo to veľké vášne, viceprimátorom Gromom ste boli obvinený z flagrantného porušovania rokovacieho poriadku.
Je pravdou, že som mal materiály dať k dispozícii minimálne tri dni pred zastupiteľstvom.
Ale keďže išlo v podstate o totožný materiál, ktorý poslanci už mali na riadnom zastupiteľstve, nepovažoval som to za nutné. Vedenie mesta na poslednom riadnom zastupiteľstve predložilo návrh vyčleniť 60 000 eur na bustu Petra Sagana.
Podobne bol predložený návrh na dotáciu hokejového klubu v sume 150 000 eur.
S tým viceprimátor Groma, ani hlavný kontrolór mesta nemali žiadny problém. Možno nedošlo v tomto prípade k porušeniu rokovacieho poriadku, ale išlo o vysokú sumu peňazí, ktorú sme nemali možnosť v predstihu zvážiť a prebrať na komisiách.
Môj návrh nemal žiadne požiadavky na zmenu rozpočtu.

Prečo si myslíte, že je potrebné skontrolovať prevádzku a servis práve týchto automobilov?
Inšpiroval ma k tomu hovorca pán Čorba, ktorý vo svojej tlačovej správe poskytnutej médiám uvádza, že za posledné roky (2016, 2015, 2014) nás len primátorské auto (Mercedes 01) stálo v roku 2014: 25 210 eur, v roku 2015: 31 000 eur a v roku 2016 (ku dňu tlačovej správy): 6 500 eur.
To je spolu takmer 63 000 eur.
Taká vysoká suma by nemala nechať nikoho chladným.

Primátor vás poučoval, že ako člen OZ Proti korupcii, máte hľadať korupciu a nezaoberať sa nezmyselnými opravami.
Tak toto mi prišlo až smiešne.
Všetci vieme, že nemáme v Žiline kooptovaný parlament, kde by zástupcov delegovali rôzne organizácie ako politické strany, odbory, či občianske združenia.
Mňa nenominovalo OZ Proti korupcii, ale ako nezávislého poslanca ma zvolili obyvatelia sídliska Solinky. Už druhý krát.
Občanom Soliniek sa zodpovedám prednostne.

Nemáte sa teda prednostne zaoberať Solinkami?
Spolu s poslancom Cibulkom som pomohol presadiť na sídlisku 19 nových lavičiek, po mnohých problémoch sa mi podarilo zabezpečiť opravu povrchu ihriska vo dvore medzi Javorovou a Gaštanovou ulicou. Všetci sme zorganizovali a osobne pomáhali pri čistení sídliska. Občanom som k dispozícii každý prvý pondelok v mesiaci. Často mi volajú na mobil, niekedy aj neskoro v noci s nejakým problémom. Pri všetkých materiálnych požiadavkách ale počujem náreky zo strany mesta na nedostatok financií.
Aj preto je mojou povinnosťou hľadať, či sa niekde neplytvá a nie sú rezervy.

Prečo ste potom návrh stiahli?
Nechcem, aby niekto ako mantru v budúcnosti neustále vyťahoval, že som snáď najväčším porušovateľom rokovacieho poriadku na svete. Podáme návrh kontroly s kolegom Petrom Ničíkom na najbližšie MZ, prípadne aktualizujeme plánovanú kontrolu všetkých automobilov, ktorú má vo svojom pláne hlavný kontrolór na druhý polrok 2016.

Čo ste zatiaľ zistili v prípade opráv Mercedesov?
Napríklad že bolo zmenené miesto servisovania v polovici minulého roku. Zo značkového servisu prešli opravy Mercedesov do neznačkového so sídlom v Bytčici. Sú tam veľké výdaje, napr. aj za tzv. ostatné náklady. Čo sú rôzne drobné nákupy v hotovosti, neviem presne čo, ale napr. voňavý stromček, diaľničná známka a pod. Len za tento polrok 2016 táto suma u primátorského Mercedesu činí 6 177 eur. Ale je na hlavnom kontrolórovi mesta, aby objektívne a zodpovedne analyzoval oprávnenosť týchto aj iných výdajov.

Vráťme sa ešte ku kľúčovému hlasovaniu. Pred časom vás nezávislých a poslancov Siete primátor obvinil na svojej FB stránke z „ošampónovania“.
Ako to vidíte teraz?
Tento bod programu, na ktorom sme chceli prelomiť primátorské veto na ktoré sme potrebovali 19 hlasov, mal v konečnom dôsledku priniesť pre mesto do majetku viacej pozemkov ako má doteraz. O 842 m2. Považoval som ten návrh za dobrý pre občanov mesta, hráčov plážového volejbalu i pre mesto ako také. Tento bod na riadnom MZ prešiel veľkou väčšinou poslancov, proti nebol ani jeden poslanec a len traja sa zdržali.
Teraz pri opakovanom hlasovaní návrh neprešiel.
Moja otázka - kto bol „ošampónovaný“ v tomto prípade?

Prečo ste podporili tajné hlasovanie v tomto bode?
Som v zásade proti tajným hlasovaniam s výnimkou personálnych otázok. Prenikli však ku nám informácie, že niektorí poslanci podporujúci vedenie mesta môžu byť vystavení tlaku - „šampónovaniu“, čo sa aj potvrdilo - podľa výsledku hlasovania. Preto sme im chceli týmto spôsobom umožniť slobodu hlasovania v tomto bode.
Žiaľ náš zámer nevyšiel a oni túto slobodu nevyužili.

Aký návrh teda pôjde do nasledujúceho zastupiteľstva?
Hlavný kontrolór má v pláne skontrolovať všetky vozidlá za rok 2015. Môj návrh je o rozšírení tejto kontroly výlučne o dve vozidlá Mercedes za roky 2014 a 2016. Buď to pôjde ako samostatný návrh, alebo to hlavný kontrolór zahrnie do svoj návrhu.

Foto: Archív

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod