Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

17. január 2019 | Nataša

Školstvo

Beh rodičov a detí

Dňa 9. októbra sa v popoludňajších hodinách uskutočnil 2. ročník Behu rodičov a detí. Túto športovú akciu zorganizovala Materská škola, Ul. Hurbanova, Bytča v spolupráci s Rodičovským združením pri MŠ a podporou mesta Bytča.

25.10.2018 | 09:28

Základnou myšlien­kou tohto poduja­tia bolo motivovať deti a ich rodičov k pohybu predovšetkým zá­bavnou formou. Krásnym sl­nečným popoludním nás sprevádzal moderátor Ľu­bomír Dupkala, ktorý spo­lu s hosťom Slavomírom Strečanským odštartoval toto podujatie. Rozcvičení zamestnanci MŠ odštarto­vali beh ako prví.

Deti boli rozdelené do jednotlivých vekových ka­tegórií. Súťažili s obrov­ským zápalom a športovým duchom a za svoju snahu a skvelý výkon bol každý jeden škôlkar odmenený medailou, muffinom, ba­nánom a džúsom. Zahanbiť sa nedali ani rodičia, kto­rí bežali v dvoch kategóri­ách – ženy a muži. Po behu spestrila deťom program zábava s Tárajkom a Pople­tajkou, poskákali si na ská­kacom hrade a pochutili na cukrovej vate. Rodičia sa ob­čerstvili gulášom. Pri vyhla­sovaní tomboly sa potešilo mnoho detí z krásnych cien a na záver boli všetky deti obdarované sladkým pre­kvapením v podobe Kinder vajíčka.

Čas rodičov veno­vaný deťom sa vždy vráti... Venujme deťom dostatok pozornosti, lásky a času. Šťastný úsmev na ich tvárič­kách bude našou odmenou aj v ďalšom 3. ročníku Behu rodičov a detí, ktorý cielene opäť podporíme a už teraz sa naň tešíme.

Zdroj: - dp -

Foto: Archív MŠ

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA SOBOTA
4 °C
-1 °C
-8 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod