Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

22. september 2023 | Móric
| 19°C

Divadelná

Blíži sa obrovský sviatok všetkých bábkohercov

Tri dni nabité inscenáciami bábkových divadiel. To je festival Bábková Žilina 2019 – Živý festival. Bábkoherci z profesionálnych divadiel pripravili pre divákov štrnásť inscenácií. Hrať budú nielen pre deti (od dvoch rokov), ale aj pre dospelých.

06.05.2019 | 10:37

Každé dva roky sa v Žiline stretá­vajú profesionál­ni bábkari z celej republiky. Nebude to inak ani na 6. ročníku obľúbe­ného festivalu Bábková Ži­lina 2019. Bábková Žilina 2019 s podtitulom Živý fes­tival sa uskutoční od 22. do 24. mája. Festival podporil Fond na podporu umenia a koná sa pod záštitou Ži­linského samosprávneho kraja a mesta Žilina.

HOSTIA Z ČIECH

Počas troch dní budú môcť domáci a návštevníci Žiliny vidieť inscenácie všetkých slovenských profesionálnych bábkových divadiel i Vyso­kej školy múzických umení v Bratislave. Hosťom festiva­lu bude Bábkové divadlo Alfa z Plzne v Českej republike. „Stretnú sa tu divadel­níci a tvorcovia z oblasti tvorby pre deti a mládež aj bábkového divadla,“ pove­dal Peter Tabaček, riadi­teľ Bábkového divadla Ži­lina. „Je to koncentrované stretnutie, ktoré poskytu­je možnosť komunikovať o divadle, o živote, o prob­lémoch, radostiach.“

SPRIEVOD I POULIČNÉ DIVADLO

V prvý deň festivalu sa o 17.30 h uskutoční, už tra­dičný, sprievod bábkarov mestom. Ten vyvrcholí na Mariánskom námestí, kde festival slávnostne otvoria. Na námestí si diváci budú môcť pozrieť aj samotné, tzv. pouličné divadlo. „Okrem námestia budeme inscená­cie hrať aj v Bábkovom di­vadle Žilina, na záhrade báb­kového divadla, v kultúrnom centre Stanica Žilina-Zárie­čie a v Labyrinte pri bábko­vom divadle,“ uviedla Jana Eliášová, riaditeľka festivalu. Súčasťou festivalu sa stane aj Rosenfeldov palác, v ktorom majú bábkari stálu expozíciu bábok. Spolu vo všetkých priesto­roch uvidíme až štrnásť in­scenácií. Tie sú, ako povedal Michal Németh, člen organi­začnej rady a dramaturg fes­tivalu, rozdelené pre široké divácke spektrum. „Hráme inscenácie pre deti od dvoch rokov až po dospelácke in­scenácie. Ráno uvedieme inscenácie pre deti, popo­ludní postupne prejdú na tínedžerov a vo večerných hodinách sú pripravené in­scenácie pre vekovú kategó­riu 18 plus. Bábkové divadlo skutočne nie je iba pre deti, ale pre všetkých divákov. Pre odvážnych divákov, ktorí nečakajú iba klasickú čino­hru, ale sú schopní prijať aj niečo moderné, zaujímavé a odvážne.“

HAŠTERICA NEBUDE

Súčasťou festivalu Bábková Žilina 2019 bude aj vyhod­notenie súťaže o pôvodný dramatický text pre deti a mládež Artúr. „Tento rok neudelíme cenu Hašterica za tvorivý čin v oblasti bábkového divad­la na Slovensku,“ prezradi­la Jana Eliášová a vysvetli­la prečo: „Chceme nastaviť nové pravidlá a tento roč­ník bude odrazovým mostí­kom. Budeme komunikovať s jednotlivými divadlami, aby sme si utriasli spoločnú predstavu.“

Foto: Archív BDŽ/Milo Fabian

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod