Žilinský Večerník

13. jún 2024 | Anton
| 10°C

Komentáre

Bližšie k ľuďom

Autobusová stanica v Žiline v skutočnosti stojí na Májovej ulici.

04.05.2015 | 13:22

Autobusová stanica v Žiline v skutočnosti stojí na Májovej ulici. Áno, to je tam, kde sme na ňu všetci dlhé roky zvyknutí. Na papieri (rozumej v platnom územnom pláne), sa však nachádza za železničnou traťou, medzi Hviezdoslavovou a Ľavobrežnou ulicou. Pre tých, ktorí nevedia, kde to je, je to tá ulica, do ktorej vojdete, keď hneď za viaduktom odbočíte k zimnému štadiónu. Na tejto ulici mesto ani SAD v súčasnosti nielenže nevlastnia AS, ale dokonca ani vhodné pozemky, na ktorých by bolo možné vybudovať potrebné zázemie (parkoviská, čakáreň, služby, obchody...).

Kým sa stane to, čo je na papieri realitou, a to, čo je dnes realitou, prejde do minulosti, uplynie minimálne 10 rokov. Minimálne! Pretože okrem toho, že niekto musí vykúpiť pozemky na Uhoľnej ulici, musí vybudovať integrovanú železničnú a autobusovú stanicu, zrekonštruovať podchod spájajúci Národnú ulicu s Uhoľnou (resp. nadchod) atď. Rozhodne to nie je otázka najbližších týždňov ani mesiacov. Kým sa tak stane, budú musieť cestujúci využívať služby AS na mieste, kde v skutočnosti stojí. Otázka však znie, či komfort a kvalita cestovania, ktoré im stará AS ponúka, budú na úrovni 80. rokov minulého storočia alebo si radnica všimne aj obyčajných ľudí (často starších) a povolí aspoň jej čiastočnú rekonštrukciu. Keď totiž SAD-ka za Ivana Harmana stanicu kupovala, súčasťou zmluvy bolo, že ju kompletne zmodernizuje. Zmluva je stále platná, zmenil sa však územný plán. Majú preto cestujúci čakať ďalších desať rokov na to, kým budú môcť cestovať v podmienkach zodpovedajúcich 21. storočiu? A naostatok, skúsme sa presunúť o 10 rokov dopredu, keď starí ľudia budú prechádzať zo stanice do centra a budú musieť prekonať množstvo schodov popod alebo ponad železničnú trať. Rozhodne im to na komforte nepridá. Viac svetla do tejto story z Hlavy XXII môže priniesť generel dopravy. Treba sa spoliehať na to, že zo Žilinskej univerzity je k obyčajným ľuďom podstatne bližšie ako zo žilinskej radnice a národného parlamentu.
 

Michal Filek,
šéfredaktor

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod