Žilinský Večerník

12. jún 2024 | Zlatko
| 7°C

Z regiónu

Blokáda centra pre staré autá? Mesto zvažuje nízkoemisnú zónu

V súvislosti s reguláciou vstupu vozidiel do pešej zóny uvažuje mesto aj nad zavedením nízkoemisnej zóny, ktorá by zakazovala vjazd autám starších ako 17 rokov. Pripravované nariadenie však musia najprv schváliť poslanci.

24.04.2017 | 07:22

Mesto Žilina chce ísť v šľapajách európskych metropol a vyčistiť ovzdušie ulíc od nezdravých výfukových plynov. A to tak, že vytvorí v Žiline nízkoemisnú zónu, do ktorej budú môcť vstúpiť len autá spĺňajúce emisné limity. „V súčasnosti pripravujeme úpravu existujúceho VZN o dani za vjazd a zotrvaní motorového vozidla v historickej časti mesta. Zároveň chceme využiť tento moment na to, aby sme začali uvažovať aj v meste Žilina o nízkoemisnej zóne, a na to by malo slúžiť zapracovanie emisných limitov pre vozidlá vstupujúce do pešej zóny. Týmto chceme začať a postupne túto tému posúvať do širšieho územia mesta, pretože jedna tretina znečisteného ovzdušia pochádza práve z dopravy,“ uviedol k pripravovanému zámeru hovorca mesta Pavol Čorba.

ČAS NA VÝMENU ÁUT

Do nízkoemisnej zóny by mala na začiatku spadať len historická časť Žiliny, teda Mariánske námestie a priľahlé uličky. Do budúcnosti mesto zvažuje jej rozšírenie aj o prvý dopravný okruh, teda o ulice Veľká okružná, 1. mája, Hviezdoslavova a Kálov. „V súčasnosti sme do upravovaného VZN zapracovali emisnú zónu EURO III, to je limit pre vozidlá staršie ako rok 2000. Dodržiavanie tohto nariadenia má vykonávať mestská polícia spolu s pracovníkmi mestského úradu, ktorí vydávajú tieto povolenia. To znamená, že už pri žiadosti o vydanie potvrdenia na vjazd do historickej časti mesta bude musieť žiadateľ technickým preukazom preukázať splnenie emisného limitu. Tie vozidlá, ktoré jazdia na prenosné potvrdenia, budú kontrolované príslušníkmi mestskej polície,“ poznamenal hovorca mesta.

Emisné limity by platili aj pre obyvateľov, ktorí majú v historickej časti mesta trvalý pobyt. „Samozrejme, nejde to zo dňa na deň a bude priestor na to, aby sa obyvatelia mohli pripraviť, teda vymeniť svoje 17-ročné vozidlo za mladšie. Výnimky budú udelené historickým vozidlám pre isté spoločenské podujatia, vozidlám prevážajúcim ŤZP osobu, vozidlám a mechanizmom Ozbrojených síl SR a NATO,“ spresnil Pavol Čorba.

AK SCHVÁLIA, ZÓNA ZAČNE PLATIŤ V LETE

Inšpiráciu hľadalo mesto v zahraničí. „V súčasnosti implementujeme medzinárodný projekt s názvom SOLEZ, ktorý je zameraný na podporu nízkouhlíkovej zo Žilinskej univerzity v Žiline,“ podotkol hovorca.

V súvislosti s nízkoemisnou zónou, ale aj reguláciou vstupu do pešej zóny sa konalo už niekoľko verejných stretnutí. Ako poznamenal Pavol Čorba, väčšinu pripomienok mesto akceptovalo a zapracovalo do upravovaného VZN. O budúcnosti nízkoemisnej zóny však v konečnom dôsledku rozhodnú mestskí poslanci. „V prípade, že tento návrh bude na zastupiteľstve schválený, platiť by mal niekedy v lete tohto roku. V opačnom prípade sa k predmetnému zámeru v dohľadnej dobe nepristúpi,“ poznamenal Pavol Čorba. mobility v mestách. Do projektu spadá aj podpora vytvárania nízkoemisných zón a vďaka tomu máme možnosť získať poznatky, skúsenosti pri zavádzaní takýchto a iných zámerov z iných miest Európy. V tomto projekte sú pre nás inšpiratívne mestá ako Vicenza, Graz, Turín či Gdansk. Takže konzultujeme tieto opatrenia aj s odborníkmi zo zahraničia, ale tiež s odborníkmi zo Žiliny, konkrétne  zo Žilinskej univerzity v Žiline,“ podotkol hovorca.
V súvislosti s nízkoemisnou zónou, ale aj reguláciou vstupu do pešej zóny sa konalo už niekoľko verejných stretnutí. Ako poznamenal Pavol Čorba, väčšinu pripomienok mesto akceptovalo a zapracovalo do upravovaného VZN.
O budúcnosti nízkoemisnej zóny však v konečnom dôsledku rozhodnú mestskí poslanci. „V prípade, že tento návrh bude na zastupiteľstve schválený, platiť by mal niekedy v lete tohto roku. V opačnom prípade sa k predmetnému zámeru v dohľadnej dobe nepristúpi,“ poznamenal Pavol Čorba.

Foto: Autorka

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod