Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

19. september 2021 | Konštantín
| 5°C

Spravodajstvo

Boj s nelegálnou reklamou mesto Žilina rieši roky, spory sú aj na súde

Žilinská radnica už niekoľko rokov bojuje proti reklamného smogu. V niektorých prípadoch sa riešenie vyhrotilo až na súdne spory. Aj napriek tomu, že radnica vlastní Manuál reklamy Mestskej pamiatkovej rezervácie, tak je mesto reklamou stále zahltené.

07.09.2021 | 19:55

ŽILINA. Problémy s vizuálnym smogom začali v meste Žilina riešiť už v septembri 2019, keď majiteľov nelegálne umiestnených reklamných zariadení najmä v mestskej pamiatkovej rezervácii vyzvali, aby ich odstránili. „Upozornili sme ich zároveň, že od 1. októbra 2019 pristúpime k odstraňovaniu tých reklamných zariadení, ktoré stoja na verejných priestranstvách bez akéhokoľvek povolenia. Keďže napriek výzvam niektorí majitelia reklamy neodstránili, Stavebný úrad v Žiline v spolupráci s mestskou políciou a zamestnancami odboru vnútorných vecí začal s ich odstraňovaním,“ povedal Vladimír Miškovčík, hovorca mesta Žilina s tým, že  v tom istom roku bolo z pozemkov mesta a verejného priestranstva takto odstránených 85 percent vtedy spasportizovaných reklamných zariadení. V minulosti radnica odstránila reklamné stavby popri hlavnom cestnom ťahu na Martin či Kysuce. Neskôr sa systematicky odstraňovali reklamné zariadenia v pešej zóne, pokračovali sme zrušením veľkoplošnej obrazovky na Hlinkovom námestí.

 

VEDÚ AJ SÚDNE SPORY

V dňoch 26. a 27. novembra 2020 mesto odstránilo deväť reklamných stavieb – bilboardov, ktoré stáli na pozemkoch mesta (ulice Vysokoškolákov, Nešporova, Tajovského, Hlinská, Matice slovenskej, Kvačalova, Priemyselná) bez platnej nájomnej zmluvy. „Zámerom je tiež odstrániť predajné stánky, ktoré nemajú platné nájomné zmluvy na prenájom pozemku pod stánkom. V tejto veci vedieme súdne spory, keďže majitelia na výzvy nereagovali,“ upozornil Miškovčík.  Mesto podniká všetky kroky k tomu, aby dlhodobo vyčistila verejný priestor od nežiadúceho reklamného smogu.

 

„Napriek snahe riešiť problematiku komplexne a férovo, končia niektoré zmluvné vzťahy na súdoch. Príkladom je nájomná zmluva na pozemky, stavby či miestne komunikácie za účelom výstavby a prevádzkovania stavieb pre reklamu a reklamných zariadení so spoločnosťou euroAWK spol. s. r. o., ktorá po 15 rokoch skončila 1. marca 2017. Mesto následne 28. marca 2017 podalo žalobu na súd, v ktorej sa domáhalo odstránenia reklamných stavieb na svojich pozemkoch, “ povedal a pokračuje, že po takmer štyroch rokoch Okresný súd v Žiline 20. mája tohto roku rozhodol, že má spoločnosť euroAWK odstrániť na vlastné náklady 25 kusov veľkoplošných reklamných panelov a 52 kusov citylight vitrín. 

 

MESTO BUDE MAŤ PASPORT

„Spoločnosť euroAWK sa voči rozhodnutiu odvolala, a tak súdny spor pokračuje. Okrem uvedeného súdneho sporu vedie mesto s uvedenou spoločnosťou ešte ďalšie dva súdne spory o vydanie bezdôvodného obohatenia za užívanie mestských pozemkov, ktoré sú na Okresnom súde Bratislava II a Bratislava III. V oboch veciach nebolo dodnes rozhodnuté. V súčasnosti mesto vedie súdny spor, ktorý súvisí s odstránením reklamných stavieb, aj s obchodnou spoločnosťou NUBIUM, s.r.o.,“ povedal Miškovčík.

 

V máji tohto roku bolo na Mestskom zastupiteľstve v Žiline prijaté uznesenie, na základe ktorého mesto zabezpečí pasport všetkých reklamných stavieb na území mesta Žilina a v spolupráci s útvarom hlavného architekta predloží návrh legálnych reklamných stavieb, ktorým bude z hľadiska územnoplánovacieho povolenie zrušené (nepredĺžené) aj s relevantným odôvodnením.  Radnica má k dispozícii aj Manuál reklamy Mestskej pamiatkovej rezervácie Žilina, ktorý stanovuje základné regulatívy, princípy tvorby nových reklamných zariadení a reklamných stavieb, ako aj úprava súčasných nevyhovujúcich reklám. „Má pomôcť  vlastníkom, správcom či nájomcom objektov a priestorov v Mestskej pamiatkovej rezervácii pri realizácii budúcej reklamy.

 

PROBLÉM SA RIEŠI ROKY

Téma stanovania princípov reklamy je však živá už od roku 2015, kedy sa uskutočnil prvý týždňový workshop o reklamnom smogu organizovaný Oblastnou organizáciou cestového ruchu Malá Fatra. Následne v roku 2016 bol výstup z workshopu prezentovaný na stretnutí s majiteľmi budov v MPR, kde mali možnosť materiál pripomienkovať. „Na uvedených základoch neskôr vznikol odborno-metodický dokument v podobe manuálu, ktorý sa podarilo dopracovať až v rokoch 2018 – 2019. Na jeho príprave sa podieľal Krajský pamiatkový úrad Žilina a mesto Žilina v spolupráci s odborníkmi z externého prostredia,“ doplnil Miškovčík. Regulatív v oblasti reklamy je platný pre všetkých 21 ulíc v Mestskej pamiatkovej rezervácii Žilina, konkrétne ulíc Bottova, Burianova medzierka, Čepiel, Dolný val, Geromettu, Farská ulička, Farské schody, Hodžova, Horný val, Jezuitská, Kalinčiakova, Makovického, Mydlárska, Na bráne, Na priekope, Pernikárska, Radničná, Sirotárska, Sládkovičova, Štúrova a Vuruma. 

 

Reklamné zariadenia, ktoré stoja na verejných priestranstvách bez akéhokoľvek povolenia, mesto odstraňovalo a odstraňuje. Samosprávy môžu regulovať množstvo povolených reklamných stavieb a na základe územného vývoja či dopravnej situácie pravidelne prehodnocovať aj ich umiestnenie. „Na základe nového zákona sa reklamné stavby povoľujú len na dobu určitú, najviac tri roky. Ak samospráva nepredĺži dobu trvania reklamnej stavby, je vlastník povinný stavbu odstrániť,“ povedal hovorca mesta.

Autor: Alexandra Janigová

Foto: archív

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod