Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

6. december 2019 | Mikuláš
| -2°C

Halový šport

Bronz je pre Kobylky náplasťou i odmenou

Žilinské Kobylky sa obhajoby minuloročného prvenstva nedočkali. Napriek vypadnutiu v semifinále play-off extraligy sa tešia z bronzu, ktorý im v klubovej vitríne doposiaľ chýbal. O nedávno skončenej sezóne sme sa porozprávali s kapitánom Grasshoppers Martinom Venenym.

05.04.2016 | 18:57

Žilinské Kobylky sa obhajoby minuloročného prvenstva nedočkali. Napriek vypadnutiu v semifinále play-off extraligy sa tešia z bronzu, ktorý im v klubovej vitríne doposiaľ chýbal. O nedávno skončenej sezóne sme sa porozprávali s kapitánom Grasshoppers Martinom Venenym.

 


Napriek veľkej snahe ste v tejto sezóne nedokázali nadviazať na minuloročný premiérový titul. Aké veľké je sklamanie po vy­padnutí v semifinále?
Prehra v semifinále je hneď po zápase sklamaním. Aj keď sme si uvedomovali, že v sérii nie sme favorit, chceli sme spra­viť maximum preto, aby sme si opäť zahrali finále. Škoda zá­pasov v Košiciach, kde sa nám nepodarilo uhrať aspoň jeden duel. Otáčať sériu zo stavu 0:2 s takým kvalitným tímom, ako je ATU Košice, už bolo veľmi náročné. Síce sme prvý zápas doma vyhrali a dostali tak sú­pera trochu pod tlak, ale štvrtý zápas sme už nezvládli a sezó­na sa pre nás skončila.

 


Do sezóny ste vstupovali síce v pozícii obhajcov titulu, ale s výrazne pozmeneným kádrom. Odchádzajúce opory ste nahra­dili vlastnými odchovancami. Aké boli ciele pred sezónou?
Pred sezónou sme mali jasný cieľ, postúpiť do play-off a tam sa pokúsiť prejsť cez prvé kolo. Zároveň zapracovať do tímu nových mladých hráčov a sna­žiť sa nájsť optimálne zloženie formácií pre záverečnú a roz­hodujúcu časť sezóny.

 


Do akej miery sa podarilo ciele naplniť?
Výkonnostné ciele sa naplniť podarilo. Dostali sme sa do se­mifinále štvrtýkrát po sebe a aj tam sme potrápili súpera. Slab­šie to už bolo s mladými hráčmi, ktorí, ako sa ukázalo, ešte po­trebujú čas na to, aby sa adap­tovali v najvyššej súťaži. Predsa len je to veľký skok z juniorskej extraligy do seniorskej.

 


V defenzíve bol váš tím jed­ným z najlepších, ofenzíva však zaostávala za súpermi. Bolo to najmä o skúsenostiach v útoku?
Celý náš systém sme postavi­li na dôslednom bránení s ve­domím, že hráči v poli nema­jú toľko skúseností. V útoku sme boli málo agresívni a dô­razní a robili sme veľa chýb. Je však pravdou, že s pribúdajú­cim časom sa aj ofenzívna hra zlepšovala. Avšak dlhodobo je naším cieľom zodpovedná obranná hra, z ktorej chceme vychádzať aj v budúcich sezó­nach.

 


Finále vám síce uniklo, ale na­priek tomu ste skompletizova­li medailovú zbierku o chýba­júci bronz. Je to určitá útecha?
Áno, dá sa povedať, že to je taká náplasť na vyradenie v semifinále. Je rozdiel, či po roku tvrdej práce odchádza­te s prázdnymi rukami alebo s bronzovou medailou.

 


Čo vás v tejto sezóne najviac potešilo, prípadne v čom sa bude musieť tím zlepšiť?
Plusom bolo, že sme dokázali stabilizovať káder a formu vy­stupňovať na play-off tak, ako sme si to stanovili. Potešilo ma, že z minuloročných do­rastencov (ročník 1998) naj­vyššiu súťaž okúsilo, či už viac alebo menej, až desať hráčov. Potrebujú však na sebe ešte veľa a tvrdo pracovať, aby sa stali stabilnými členmi kádra. Každý vie, že šancu dostane a je len na ňom, ako ju využi­je. Zlepšiť musíme hlavne na­sadenie na tréningoch, ktoré sa potom automaticky prená­ša aj do zápasov.

 


Slovenský florbal sa dostáva do čoraz väčšieho povedomia verejnosti aj médií. Súťaž však stále ostáva amatérskou a naj­lepší hráči odchádzajú. Stúpa či stagnuje úroveň extraligy?
Myslím, že najväčším pozití­vom ligy je jej vyrovnanosť. V minulosti bola rozdelená na dve časti, kde boli jasne lep­šie tímy a potom družstvá, ktoré takmer nemali šancu uhrať nejaký výsledok. Teraz už neexistujú „jasné“ zápa­sy a každý chce bodovať. Bolo to vidieť aj na našich dueloch. Stratili sme body s posledný­mi dvoma tímami a dokáza­li poraziť oba košické na čele extraligy.

 


Aké sú plány a ciele Kobyliek do ďalších mesiacov, resp. se­zóny?
Počas apríla máme voľno a kondičná príprava sa začne už klasicky v máji. Trénovať sa bude celé leto, buď na drá­he alebo v posilňovni, plus cyklosústredenie v Roháčoch. V auguste sa už dostaneme do haly a k loptičke a pribud­nú aj nejaké prípravné zápa­sy. Tento model je už osved­čený z minulých sezón, takže nie je dôvod ho meniť. Čo sa týka cieľov do budúcej sezóny, na to je ešte zavčasu. Uvidí­me, ako sa pomení káder, ako sa bude dariť príprava a po-dľa toho vedenie nastaví ciele.

 


Finále je čisto košickou záleži­tosťou. Kto podľa vás získa ti­tul?
Ja osobne favorizujem na zisk titulu ATU Košice.

 


Káder FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina v sezóne 2015/16

Brankári: Jozef Król, Miro­slav Kružel, Nikolas Solarík (junior).

Hráči v poli: Daniel Baránek, Richard Francl, Marián Galo­vič, Martin Grlický, Adam Hrin (j), Michal Hrin, Marián Hruš­ka, Jakub Chládek (j), Lukáš Imrišík (j), Damián Jurčík, Lu­káš Kozaňák, Juraj Kubička (j), Ivan Kuka (j), Tomáš Kvasnica, Jaroslav Málus, Roman Masa­rovič, Michal Miške (j), Michal Petrovič (j) Martin Trúnek, Martin Veneny.

 

 

Michal Kolárik

Snímka archív Grasshoppers

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod