Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

21. október 2021 | Uršuľa
| 0°C

Spravodajstvo

Bude napokon Lidl na Solinkách? Spoločnosť ponúka mestu výhodné podmienky na spoluprácu

Zámer výstavby novej predajne Lidl a okružnej križovatky na sídlisku Solinky vstupuje do novej fázy. Spoločnosť Lidl sa rozhodla situáciu uviesť na pravú mieru aj s ohľadom na viaceré dezinformácie, ktoré boli spojené s predošlým hlasovaním o odpredaji mestského pozemku potrebného na realizáciu ako zámeru predajne Lidl, tak zámeru vybudovať novú okružnú križovatku.

19.09.2021 | 15:10

ZÁMERU PREDCHÁDZALA ANKETA

Pre lepšie predstavenie riešeného zámeru spracovala spoločnosť vizualizáciu predajne a okružnej križovatky. Ten sa nerodil doslova len tak, ale po prieskumu záujmu obyvateľov o výstavbu novej predajne formou ankety v dňoch od 28.4.2021 do 2.5.2021. Cieľom prieskumu bolo zistiť verejnú mienku obyvateľov sídliska Solinky na výstavbu novej predajne Lidl ako bez okružnej križovatky, tak zároveň aj s realizáciou okružnej križovatky. „Z uvedeného prieskumu je možné vyhodnotiť, že väčšina z náhodne oslovených obyvateľov je za výstavbu novej predajne Lidl v lokalite Pod hájom, pričom ďalšia časť opýtaných by s výstavbou súhlasila v prípade rekonštrukcie priľahlej priesečnej križovatky na okružnú,“ uviedol Peter Gažo, vedúci expanznej kancelárie Logistické centrum Nemšová. Aj z tohto zisteného dôvodu spoločnosť Lidl upustila od zámeru riešiť predajňu bez vybudovania križovatky. „Máme záujem pokračovať v spoločnom zámere s mestom Žilina s budovaním okružnej križovatky s predložením žiadosti o uzatvorenie budúcej kúpnej zmluvy, budúcej zmluvy a zriadení vecného bremena a uzatvorení nájomnej zmluvy pre účel výstavby predajne Lidl a okružnej križovatky,“ dodal Gažo.


 

 

PROJEKT A KONCEPT PREDAJNE

V novej generácií predajne Lidl nie je iba pohodlná nákupná atmosféra, dômyselná technológia výstavby a inovatívny, technologický koncept so zelenou strechou prispieva k zachytávaniu dažďovej vody v lokalite a spolu s jej vsakovaním do podložia chráni tiež klímu a životné prostredie. Pre životné prostredie sa používajú trvalo udržateľné technológie, koncept predajní sa zameriava na trvalo udržateľný rozvoj. Predajne sú napríklad kompletne vybavené LED osvetlením, dômyselne spájajú kúrenie a klimatizovanie a prijímajú témy ako fotovoltaika alebo nabíjacie stanice pre elektromobily už ako voliteľné koncepčné moduly.


 

 

PROJEKTY SPOLOČNOSTI V SKRATKE

„Záleží nám na životné prostredí a preto neustále hľadáme spôsoby, ako prispievať k ochrane životného prostredia a vo svojich každodenných obchodných rozhodnutiach konáme tak, aby sme predchádzali možným škodám na životnom prostredí a ľudskom zdraví alebo prispievali k ich znižovaniu,“ hovorí Gažo.

 

Váš nákup = veľká pomoc. Pri otvorení novej predajne podporujeme základné školy v jej bezprostrednom okolí. Doteraz sme tak podporili športovými a vzdelávacími pomôckami v hodnote 300.000 €.

Ihriská Žihadielka. Za päť rokov sme na Slovensku postavili 50 fantastických a bezpečných detských ihrísk Žihadielok v hodnote 4 500 000 €.

Podeľ sa a pomôž. Záleží nám na tom, aby sa potravinová pomoc dostala k núdznym. Preto sme sa rozhodli spustiť najväčšiu a trvalú potravinovú zbierku, ktorá prebieha vo všetkých našich predajniach a v každom meste podporujeme miestnu organizáciu. Za necelý rok sme vyše 90-im organizáciám spolu s našimi zákazníkmi poskytli potraviny v hodnote viac ako 700.000 €.

Dobré rozprávky. Pomáhame tým, ktorí pomáhajú. Všetkým slovenským nemocniciam umožňujúcim bezplatný pôrod venujeme život zachraňujúce prístroje. Stovky prístrojov v hodnote viac ako  5 500 000 €.

Od začiatku v dobrých rukách. Od roku 2018 pomáhame vážne chorým deťom vo veku do 3 rokov. Za každé predané balenie plienok značky Lupilu venujeme na tento účel 10 centov. Každý týždeň pomôžeme inému dieťatku, pričom pomoc volíme vždy individuálne podľa konkrétnych potrieb. Doteraz sme pomohli viac ako 150 deťom sumou väčšou ako 400.000 €. Vďaka projektu zabezpečujeme špeciálne cvičenia pre malých pacientov, hradíme rôzne pomôcky, lieky, operácie, prispeli sme na auto alebo na špeciálne vycvičeného psíka.

Nenechajme to plávať. Mikroténové vrecká sú najčastejšou zložkou odpadu, ktorý znečisťuje naše rieky a vodné nádrže. Uvedomujeme si našu zodpovednosť, avšak zmenu dosiahneme iba s podporou našich zákazníkov, ktorí sa môžu pridať k našej snahe, aby vrecká nekončili v našich vodách. Stačí, ak obmedzia ich používanie pri nákupoch. Ak však mikroténové vrecko skutočne potrebujú, v Lidli zaň môžu zaplatiť dobrovoľný poplatok 1 cent. My tento príspevok zdvojnásobíme a výslednú sumu venujeme na čistenie slovenských vôd. Za prvé dva mesiace sa zo slovenských riek a vodných nádrží vyzbieralo viac ako 1000 ton plastov!

Bude z toho haluz. Spolu s Mestskou časťou Bratislava Ružinov sme v našich dvoch predajniach potravín Lidl na Ružinovskej ulici a na Trenčianskej ulici v Bratislave spustili projekt na podporu zberu použitých PET fliaš a plechoviek. Zber PET – beží vo vybraných predajniach (okrem západu už má Lidl dve predajne na východe).  Za každú PET fľašu alebo plechovku,  ktorú zákazníci odovzdaj do nášho automatu,  venujeme 10 centov na výsadbu zelene v parku Ostredky. Za necelých rok zákazníci odovzdali takmer 100.000 obalov a v Ružinove pribudli stovky kríkov.

Voda pre stromy. Od roku 2012 vysádzame spolu s našimi zamestnancami stromy vo Vysokých a Nízkych Tatrách zničených kalamitou. Aj vďaka zákazníkom aktuálne v Lidl lese rastie viac ako 1 500 000 stromčekov. Pomôcť tatranským lesom môžeš doslova každý! Kúpou 1,5 l fľaše minerálnej vody Saguaro venuje Lidl 1 cent na kúpu a výsadbu mladých stromčekov

 

"Svoje ekologické úsilie sme sa rozhodli ešte znásobiť. Sme držiteľmi certifikácie systému energetického manažmentu ISO50001. Splnili sme všetky kritéria a dosiahli vytýčený cieľ - znížiť energetické zaťaženie. Certifikát sa vzťahuje na všetky predajne, ktorých je na Slovensku už 150,  na všetky tri logistické  centrá a samozrejme aj na administratívnu budovu v Bratislave. Uvedomujeme si, že obaly výrobkov majú negatívny vplyv na životné prostredie. Naším dlhodobým cieľom je zníženie používania plastov v našom podnikaní o 20 % do roku 2025. V obchodnom roku sa nám vďaka udržateľným aktivitám v tejto oblasti podarilo ušetriť stovky ton plastu. Vo februári 2016 sme otvorili tretie logistické centrum v Seredi, ktoré je jedným z najekologickejších logistických centier v Európe. Navyše, začiatkom obchodného roka 2019 začali do nášho vozového parku pribúdať ekologické kamióny s kombinovaným pohonom CNG/LNG. Svoje letáky a propagačné materiály tlačíme na recyklovanom papieri, v predajniach a logistických centrách dbáme na energetickú úspornosť a ich efektívny vnútorný chod. Zákazníkom v letákoch a na svojej internetovej stránke pravidelne radíme, ako sa v domácnosti správať ohľaduplne k životnému prostrediu. V roku 2021 sme zrušili distribúciu papierových týždňových letákov do domácností, čím ušetríme približne 4000 ton papiera," doplnil Gažo.

 

 


 

 

PREDPOKLADY ÚSPEŠNEJ SPOLUPRÁCE  

 

Peter Gažo  pokračuje vo vysvetľovaní s nasledovnými predpokladmi:

 

-Lidl v rámci výstavby predajne vybuduje okružnú križovatku na vlastné náklady.

 

-Lidl zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie na prepojenia ulíc Obvodová – Oravská cesta pre územné rozhodnutie ktorú odovzdá Mestu Žilina, a zároveň umožní realizáciu prepojenia na časti nadobúdaného pozemku od súkromnej spoločnosti.

 

-Lidl po právoplatnom kolaudačnom rozhodnutí okružnú križovatku odovzdá Mestu Žilina bezodplatne do jeho vlastníctva.

 

-Mesto odpredá pozemok o výmere 1343m2 potrebný na realizáciu výstavby predajne Lidl a okružnej križovatky až po územnom rozhodnutí na ich výstavbu, vo výške 1,- €, zároveň sa uzatvorí budúca zmluva o zriadení vecného bremena v práve uloženia inžinierskych sieti a nájomná zmluvy pre potrebu výstavby okružnej križovatky.

 

-V prípade ak spoločnosť Lidl odstúpi od realizácie výstavby predajne a okružnej križovatky, a bude vlastníkom mestského pozemku, prevedie na Mesto práva stavebníka okružnej križovatky vrátane dokumentácie, a pozemky prevedie naspäť za 1,- €.

 

-Po kolaudačnom rozhodnutí na okružnú križovatku a jej odovzdaní, mesto uhradí náklady spojené s vypracovaním projektovej dokumentácie na výstavbu okružnej križovatky vo výške 30.000 ,- €.

 

Autor: - r -

Zdroj: PR

Foto: archív

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod