Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

3. október 2022 | Stela
| 7°C

Z regiónu

Budúci umelci sa prezentovali v považskej galérii. To sme my 2014

V dňoch 19. júna až 6. júla sa mladí budúci umelci predstavili v Považskej galérii umenia v Žiline. Tá už po štvrtýkrát poskytla priestor pre výstavu žiakov Súkromnej umeleckej školy v Žiline.

28.07.2014 | 13:38

V dňoch 19. júna až 6. júla sa mladí budúci umelci predstavili v Považskej galérii umenia v Žiline. Tá už po štvrtýkrát poskytla priestor pre výstavu žiakov Súkromnej umeleckej školy v Žiline.
 

Zvolená forma bienále v mnohom pomohla k reprezentatívnemu výberu žiackych prác. Do výstavných priestorov tak opäť vstupujú školské štúdie, kresby, štylizácie, grafické návrhy, obalový dizajn a objekty z papiera i rôznych iných materiálov. Súkromná stredná umelecká škola v tomto roku oslavuje piate výročie svojho vzniku. Tak ako sa škola rozrastala, postupne rástla aj budova, v ktorej dnes na Hálkovej ulici v Žiline sídli. Dnes už má viac ako 200 žiakov a jej brány po maturitných skúškach opustili už tretí absolventi. Aj preto bolo z prác žiakov z  čoho vyberať. Variabilita a mnohorakosť je v tomto prípade úplne opodstatnená. Výstava približuje len časť prác, ktoré vznikali v priebehu uplynulých dvoch školských rokov. Sú tu polročné, koncoročné klauzurné práce prvákov, druhákov a tretiakov a v neposlednom rade sa návštevníkom predstavil aj výber z maturitných prác absolventov školy. V priestoroch galérie sa zviditeľňujú jednotlivé odbory samostatne – grafický a priestorový dizajn, grafický dizajn – odbor propagačná grafika, reklamný dizajn – odbor propagačné výtvarníctvo a najmladší z odborov fotografický dizajn. Avšak je vidieť, že mnohé techniky a úlohy sa prepájajú, žiaci získavajú zručnosti a vedomosti, ktoré v konečnom dôsledku môžu flexibilne využiť v rôznych smeroch v praxi. Výstava bola snahou o pootvorenie brán školy verejnosti, aby bolo možné prezrieť si práce žiakov, ktoré vytvárali pre rôzne zadania, pod odborným vedením svojich pedagógov, skúsených výtvarníkov. Prezentácia žiackych prác je súčasne prezentáciou práce učiteľov, je vyzdvihnutím úspešných realizácií, ocenením snahy jednotlivcov a v neposlednom rade je to aj motivácia pre všetkých spoločne. Je celkom prirodzené, že sú tu predstavené rôznorodé námety, techniky, originálne nápady. Každý zo štyroch odborov v škole má svoje špecifiká, hoci cieľom výstavy je ukázať školu ako celok. Súčasťou výstavy bola aj záverečná výstava prác študentov vytvorených v rámci projektu celoživotného vzdelávania Comenius – školské partnerstvá. Výstavou sa ukončil Projekt DoubleVoices, ktorý škola v spolupráci s partnerskou školou Zespol Szkol Plastycznych im. Antoniego Kenara zo Zakopaného realizovala v rokoch 2012 - 2014 za pomoci získaného grantu EÚ. Škola je priestor, v ktorom sa stretávajú tvorivé ambície mladosti s umeleckými skúsenosťami a vedomosťami dospelých výtvarníkov. Žiačky a žiaci si tu formujú a vytvárajú vzťah k svojmu možno aj budúcemu povolaniu. Postupne zisťujú, že nestačí len talent, ale je nevyhnutná sústredená a poctivá práca, ktorá ich môže posúvať dopredu. O tejto nespornej pravde sa ich snažia presvedčiť ich pedagógovia, ktorí majú na vystavených prácach nemalú zásluhu a ktorých snahou je vhodne usmerňovať ich tvorivosť. Možno tiež povedať, že v neposlednom rade je cieľom výstavy spropagovať školu, ktorá je pomerne mladá, ale už sa jej podarilo etablovať medzi slovenskými strednými umeleckými školami.
 

Milan Čimbora
Snímka autor

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod