Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

21. január 2020 | Vincent
| -4°C

Zaujalo nás

Bývalú čiernu skládku menia na unikátny park

Členovia Občianskeho združenia Malá Fatra spolu s obyvateľmi Trnového už tri roky usilovne pracujú na zveľaďovaní priestoru pri miestnom historickom kostolíku. Plocha, ktorá donedávna slúžila ako skládka odpadu, sa v súčasnosti mení na ojedinelý park.

26.03.2019 | 16:00

Nápad vytvoriť park pri drevenom kostolíku v Trnovom sa zrodil pred piatimi rokmi v hlave miestneho farára Róberta Krajčíka a členky občianskeho združenia Malá Fatra Dariny Funtíkovej. Priestor pred kostolíkom bol v zanedbanom stave a využíval sa ako čierna skládka.

Vytvárajú si vlastný verejný priestor

„Proces plánovania a revitalizácie tejto plochy je viac menej unikátny, keďže sme plánovanie rozdelili do viacerých fáz od komunitného plánovania s miestnymi občanmi prostredníctvom pikniku a workshopov na miestnej základnej škole, cez študentský workshop v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre až po následnú projektovú dokumentáciu za pomoci miestnej architektonickej kancelárie,“ rozpráva krajinný architekt Matej Jasenka.

Proces tvorby bol síce zdĺhavý, ale v konečnom dôsledku priniesol svoje ovocie. Miestni obyvatelia zareagovali na projekt veľmi pozitívne a s chuťou sa zapojili do dobrovoľníckych brigád. „V roku 2016 sa tu konali dve brigády. Čistilo sa okolie mokrade, vyťahovali sa kamene a asfalt priamo z mokrade. Hrabala sa stará tráva, odstraňovali sa čierne skládky. V roku 2017 sa podarilo zorganizovať ďalšie štyri verejné brigády. Spoločne sme vyžínali náletové dreviny, vysoké buriny, zbierali veľké kamene, sklo, plechovky a umelé fľaše. V jeseni sme plochu prvýkrát mulčovali a skúsili sme vysiať prvý trávnik,“ hovorí Matej Jasenka.

V revitalizačných prácach pokračovali aj vlani, keď plochu upratali, vyčistili od buriny a začali s terénnymi úpravami. Po vydaní územného rozhodnutia sa pustili do realizácie prvej časti parku. „Sme radi, že prvá časť parku je využívaná už teraz. Máme vybudované mólo, centrálny trávnik, pódium a časť drobnej architektúry,“ rozpráva.

Pódium aj detské ihrisko

Podľa projektovej dokumentácie je park rozdelený na tri funkčné časti. Prvú časť, ktorá je už hotová, tvorí parková úprava s rozsiahlym parkovým trávnikom určeným na športovo-rekreačné účely. Vstup je tvorený prirodzenou mokraďou s mólom určeným na sedenie. Centrálnu časť tvorí pódium, ktoré je zapracované do mierneho svahu.

„Druhú časť parku bude tvoriť unikátny ekologický priestor, ktorý konzultujeme s ekologičkou Annou Dobošovou. Táto časť je tvorená rozsiahlou mokraďou a menším vodným prvom. Projekt počíta s vybudovaním vysunutých drevených chodníkov, ktoré budú viesť nad mokraďou a tým pádom sa stane mokraď súčasťou parku, ale zároveň ho revitalizácia priestoru nebude výrazne narúšať. Poslednú časť parku bude tvoriť detské ihrisko s priľahlou lúkou. Celý priestor bude pretkaný mlatovými chodníkmi s drobnou parkovou architektúrou. Rozloha parku bude po dokončení 17 270 m2,“ prezrádza Matej Jasenka. 

Pomaly, ale pekne

Keďže od začiatku pracujú na parku svojpomocne, rodí sa pomalšie ako iné podobné projekty realizované stavebnými firmami. Od prác ich to však neodrádza, vytvárajú si niečo vlastné, z čoho budú mať v budúcnosti veľkú radosť a úžitok. „V roku 2019 by sme radi zrealizovali detské ihrisko, časť chodníkov a revitalizovali centrálnu ekologickú časť tak, aby sme podporili zaujímavú biodiverzitu tejto plochy. Budeme radi, keď bude park hotový koncom roka 2020, ale budeme potrebovať pomoc ako dobrovoľníkov, tak aj miestnych organizácií. Za doterajšiu pomoc im aj touto cestou ďakujeme,“ dodáva v mene OZ Malá Fatra Matej Jasenka. 

Na projekte sa finančne podieľa mesto Žilina a Žilinský samosprávny kraj.

Foto: Archív OZ Malá Fatra

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod