Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

24. júl 2019 | Vladimír

Zaujalo nás

Času na uzatvorenie zmluvy na financovanie triedeného zberu s OZV je málo

02.03.2016 | 15:06

Na uzatvorenie zmlúv o budúcich zmluvách s  organizáciami zodpovednosti výrobcov (OZV) ostáva obciam a mestám už iba zopár dní. Do konca mesiaca musia totiž oprávnené organizácie požiadať MŽP SR o autorizáciu. Ak mestá a obce zmluvu neuzatvoria, hrozí im zlosovanie, čo znamená, že im nemusia byť uhradené vynaložené náklady na triedený zber. Mnohé obce, ale aj krajské mestá dodnes zmluvu neuzatvorili.

 


Odkiaľ vezmú OZV peniaze na financovanie triedeného zberu?


V minulom roku bolo na slovenský trh výrobcami uvedených podľa aktuálnych údajov MŽP SR až 460 tisíc ton obalov. Títo výrobcovia sú povinní hradiť náklady triedeného zberu v mestách a obciach prostredníctvom OZV, preto je veľmi dôležité vedieť, ktorá spoločnosť ponúkajúca mestám a obciam hradenie nákladov na triedený zber je skutočne finančne schopná náklady hradiť. Je dôležité si uvedomiť, že nie je dôležitý počet klientov jednotlivých organizácií, ale množstvá obalov, za ktoré sú výrobcovia povinní hradiť náklady triedeného zberu. „Podľa našich odhadov, najviac, až 200 tisíc ton, uviedli na trh spoločnosti, ktoré sú klientmi spoločnosti ENVI – PAK. Práve tieto objemy sú zdrojom peňazí, ktoré poputujú na vykrytie triedeného zberu v mestách a obciach,“ uviedol Miroslav Jurkovič z nezávislého neziskového združenia SLICPEN, ktoré sa zaoberá obalmi. Podiel na trhu s obalmi si delí 12 spoločností.

 


Pokrytie nákladov je najdôležitejším rozhodovacím kritériom


Najväčším problémom pri uzatváraní zmlúv u obcí a miest je vyčísľovanie nákladov na triedený zber. Obce musia presne vyčísliť tieto náklady, aby ich OZV dokázala uhradiť. Podľa nového systému obec bude od platieb za triedený zber odbremenená, pretože tieto náklady bude zberovej spoločnosti uhrádzať priamo OZV. Ich výška a to, či naozaj budú uhradené, pri uzatváraní zmlúv rozhoduje. „Pre našu obec bola pri rozhodovaní dôležitá garancia úhrady  nákladov na triedený zber v plnej výške, odborné skúsenosti s fungovaním triedeného zberu a vzdelávaním obyvateľstva na úrovni obcí.  Rozhodli sme sa pre ENVI – PAK, ktorý naše požiadavky v plnej miere spĺňa. Má silný tím regionálnych zástupcov, ktorí operatívne riešia vzniknuté situácie,“ hovorí Marián Javorka, starosta obce Likavka. To, že sú skúsenosti dôležité, potvrdzuje aj SLICPEN. „Zo všetkých známych subjektov, ktoré sa uchádzajú o autorizáciu OZV, dlhodobo pracoval s obcami a mestami iba ENVI – PAK,“ uviedol Jurkovič.

 


Iniciatíva pri uzatváraní zmlúv s OZV musí v prvom rade vychádzať od samotných miest a obcí. Tie, uvedomujúc si svoje práva a povinnosti, by sa mali správať zodpovedne voči svojim občanom a zabezpečiť im čo najlepšie podmienky pre triedený zber a osvetu. Koľko totiž občan a teda aj obec, či mesto vytriedia, toľko peňazí im  OZV ušetrí v obecnom rozpočte.

(redakcia ON)

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA PIATOK
16 °C
23 °C
24 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod