Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

3. október 2022 | Stela
| 8°C

Spravodajstvo

Ceny energií vzrástli o sto percent: školy nemajú na čom ušetriť, ani na ne zarobiť

Školy v obciach nemajú peniaze na vykrytie nárastu cien energií. Mnohé nebudú mať na základnú prevádzku, o zveľaďovaní či nevyhnutných opravách nehovoriac. Celé desaťročia nie je školstvo prioritou pre žiadnu vládu. Ak budú samosprávy ďalej suplovať prácu štátu, môže sa stať, že po tom, čo školy zatvorila pandémia, zatvorí ich, a niektoré možno aj definitívne, neúnosný rast cien energií. Porozprávali sme sa o tom s riaditeľom Základnej školy v Gbeľanoch Jurajom Repáňom (41).

08.09.2022 | 00:08

Ste spádovou školou pre viacero obcí. Koľko žiakov máte, v koľkých triedach a z ktorých obcí?

Základná škola v Gbeľanoch je spádovou školou pre deti z obcí Gbeľany, Nededza, Kotrčiná Lúčka, Mojš, Krasňany. K 31. 8. 2022 sme mali 350 žiakov, ktorí boli rozdelení do 17 tried. Z Gbelian 103 žiakov, z Nededze 92, Kotrčinej Lúčky 63, Krasňan 21, Mojša 34 a z iných okolitých obcí 37 žiakov. V školskom roku 2022/2023 sa ich počet bude pohybovať okolo 390.

 Riaditeľ Základnej školy v Gbeľanoch Juraj Repáň

Koľko násobne stúpnu energetické náklady v škole?
Na základe podpisu novej zmluvy s dodávateľom zemného plynu na začiatku kalendárneho roku 2022 došlo k veľmi výraznému zvýšeniu jeho ceny. Nárast ceny oproti minulému roku sa pohybuje na úrovni približne 80-90%. Podpis novej zmluvy s dodávateľom elektrickej energie nás čaká v blízkej dobe, výšku zvýšenia jej ceny nedokážem ani odhadnúť.

Ako budete postupovať pri ich vykrytí - budú prispievať obce podľa počtu žiakov, kde vezmete financie?
Na pracovnom stretnutí vedenia školy so starostami jednotlivých spádových obcí boli načrtnuté určité formy možnosti spolufinancovania chodu školy, ochota tu zo strany starostov je. Samozrejme, ale len v rámci finančných možností jednotlivých obcí. Obec Gbeľany ako zriaďovateľ školy si všetky povinnosti a úlohy plní vždy načas a finančné prostriedky z originálnych kompetencií schválené v jej rozpočte sú nám zasielané v plnej výške. Školy tu podľa môjho názoru nie sú na to, aby vyvíjali ešte nejakú podnikateľskú činnosť za účelom dofinancovania svojho rozpočtu. Väčšinou ponúkajú len priestory svojich telocviční a športových hál v popoludňajších hodinách verejnosti a z týchto finančných prostriedkov za prenájom sa vedenie školy snaží skvalitniť podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu. Takže ak by tu popri základnej funkcii školy poskytovať kvalitné vzdelávanie bola chuť ísť do nejakej podnikateľskej aktivity, možností nie sú skoro žiadne.

Aké opatrenia konkrétne chcete prijať, aby ste ušetrili?
Škola už nemá žiadne možnosti, ako by mohla viac ušetriť na energiách. Šetrí sa v maximálnej miere nielen na nich, ale aj na celej prevádzke školy a školských zariadení. Šetrí sa úplne na všetkom.

Je v hre aj dištančné vzdelávanie?
Osobne som proti tomu, aby žiaci nastúpili na dištančné vzdelávanie kvôli nárastu cien energií. Žiaci patria do školy a do školskej lavice, nie za monitor počítača. Je povinnosťou štátu zabezpečiť prinajmenšom primerané podmienky na vzdelávanie. Dištančné vzdelávanie nikdy nenahradí klasickú formu vyučovania a je potrebné sa  mu kvôli rozvoju detí, získaniu vedomostí a zručností určite vyhnúť. Cena energií pre domácnosti majú taktiež dosiahnuť neskutočnú výšku. Tak už snáď nikoho ani nenapadne, že pedagógovia by mali byť ochotní využívať svoje domácnosti ako nejaké " dištančné pracovisko školy" a platiť vo svojich účtoch za energie a dátové pripojenia účty štátu.

Ako hodnotíte v tejto súvislosti prístup štátu?
V rámci dohodovacieho konania vyčíslili školy výšku finančných prostriedkov, ktoré potrebujú na dofinancovanie svojho rozpočtu z dôsledku navýšenia cien energií. Regionálne úrady školskej správy posunuli tieto žiadosti Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré sa nimi bude zaoberať. Ale či bude žiadostiam o dofinancovanie vyhovené v plnej výške neviem. Pevne verím, že áno. Zo strany nášho zriaďovateľa obce Gbeľany máme prísľub maximálnej podpory v prípade nedostatku finančných prostriedkov. Samozrejme, v rámci možností ich rozpočtových pravidiel.

 

Autor: Iveta Frolková

 

 

 

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod