Žilinský Večerník

27. máj 2024 | Iveta
| 13°C

Spravodajstvo

Chodníky i parkovanie – problémy našich mestských častí

Poslanci za jednotlivé mestské obvody sa chcú zamerať na riešenie najakútnejších problémov. Niektoré sa vyriešili k spokojnosti občanov, iné pretrvávajú a preniesli sa aj do roku 2016.

18.01.2016 | 14:09

Poslanci za jednotlivé mestské obvody sa chcú zamerať na riešenie najakútnejších problémov. Niektoré sa vyriešili k spokojnosti občanov, iné pretrvávajú a preniesli sa aj do roku 2016.ŽILINA. Volebný obvod č. 1 zahŕňa Staré mesto, Hliny I – IV, Hliny VIII a Malú Prahu. Poslankyňa Ľudmila Chodelková vidí ako najakútnejšie v centre mesta opravy týkajúce sa námestia, chodníkov a schodiska v okolí divadla, Farského kostola smerom na Pivovarskú ulicu či výmenu neestetických a starých zhrdzavených smetných nádob. Dôležité je tiež zabezpečiť vstup do pešej zóny systémom, ktorý by reguloval autá, aby pešia zóna bola pešou a neboli ohrozovaní chodci. Radnica na tento účel ešte v minulom roku žiadala finančné prostriedky v rámci medzinárodného projektu v programe Horizont 2020, ktorého výsledky majú byť známe v blízkej budúcnosti. Investícia by mala predstavovať sumu od 100– do 150‑tisíc eur, v závislosti od náročnosti systému.
 

Vstup do pešej zóny by mal regulovať elektronický systém a rampa.

Poslankyňa upozorňuje aj na konkrétnejšie problémy, ako pretrvávajúce pripomienky obyvateľov Rázusovej ulice, kde sú veľmi nespokojní s udržiavaním čistoty a so zlým stavom schodiska smerom k cintorínu. Veľký problém predstavuje pre obyvateľov bytového domu na Veľkej okružnej svetelná reklama na hoteli Slovakia, ktorá im bliká do okien a podľa meraní hygienikov nedodržiava predpísané normy. Napriek tomu s týmto problémom kompetentní dlhodobo nič nerobia. „Treba tiež riešiť požiadavky obyvateľov bytovky na Košickej ulici, čo sa týka parkovania, smetí a problémov s teplom, a veľkým problémom sú nečistoty v celom meste a v mestských častiach. Na systém vývozu smetí v centre, ale aj v mestských častiach, upozorňujeme mestský úrad,“ uvádza Ľudmila Chodelková.

Po upozornení zo strany poslancov sa niektoré podnety od občanov v konkrétnych častiach aj vyriešili. „Ide o strihanie stromov a kríkov, hlavne na Lichardovej ulici, o osadenie značiek a stĺpikov na Rázusovej ulici a reparáciu detských ihrísk na Bulvári,“ podotýka.
 

Trápi ich nečistota i diskotéka

Do volebného obvodu č. 2 patria vekovo staršie sídliská Hliny V – VII a časť Bôrik. Podľa poslancov sú najväčšími problémami týchto častí doprava a parkovanie, a hoci Hliny netrpia až tak ako Solinky a Hájik, nárast dopravy je tu badateľný. Skutočne veľmi zlá situácia, ktorú bolo treba v minulom roku riešiť, bola na Škultétyho ulici za kasárňami, kde boli obyvatelia dennodenne atakovaní obrovským hlukom nákladnej dopravy. Poslanci tiež riešili petíciu občanov za „upokojenie“ dopravy na Bôriku, zatiaľ vraj ale nenašli porozumenie u príslušných orgánov mesta a dopravnej polície.
 

Parkovanie je problém vo viacerých mestských častiach.

Oblasťou, na ktorú poslanci upozorňujú, je nedostatočná údržba a čistota verejného priestoru a poriadok a bezpečnosť na sídliskách. „So stavom údržby zelene, kosením a celkovým poriadkom nie sme ako poslanci spokojní, i keď si uvedomujeme, že k súčasnému stavu, ako to na našich sídliskách vyzerá, prispievame svojím správaním aj my občania. Zúčastnili sme sa obhliadky stavu chodníkov na Hlinách V – VIII, kde sme navrhli zapracovať do projektovej dokumentácie obnovu ich povrchov,“ uvádza Peter Fiabáne.

Aktuálnou je i téma revitalizácie Parku Ľ. Štúra, ktorá má pozostávať z viacerých etáp týkajúcich sa obnovy stromov, opravy chodníkov a osvetlenia a výmeny lavičiek či nádob na odpadky. V tejto lokalite je stále veľkým problémom „zatrubnenie“ Všiváka, ktorý v daždivých obdobiach spôsobuje šarapatu. Okresný úrad schválil jeho zakrytie, no poslanci a občania tento zámer odmietajú a plánujú ho zvrátiť.

„Okrem tohto sme napríklad riešili aj sťažnosti občanov na nie celkom spôsobné správanie niektorých podgurážených návštevníkov baru Ulala na Hlinách VII a ďalšie podnety,“ dodáva aj poslanec Peter Ničík.

 

Solinky bez „strašidelného hradu“

Tretím obvodom sú Solinky. Poslanec Ľubomír Bechný vidí ako najakútnejšie problémy minulého roka problémy s parkovaním, „strašidelný hrad“, rozbité chodníky, nedostatok lavičiek, poškodené lavičky, športoviská v zlom stave a slabú úpravu zelene – kosenie trávnikov a celkovú čistotu. Väčšinu z nich je potrebné riešiť i v tomto roku. Medializovaná kauza ohľadne poškodených chodníkov nestráca na aktualite. „Konečne po mnohých rokoch sa aj vďaka osobnej aktivite pána primátora vyriešil problém so „strašidelným hradom“. Dnes je tam Billa a vznikli pri nej aj parkovacie miesta. Podarilo sa nám zabezpečiť opravu niektorých lavičiek a osadiť dva basketbalové koše na jedno ihrisko. Pravidelne sa stretávame s občanmi, ktorí oceňujú našu aktivitu, ktorá je podľa nich oveľa lepšia ako u poslancov v minulom volebnom období. Riešime a snažíme sa presadiť podnety občanov smerom k mestu. Vďaka aktivite kolegu Petra Cibulku sa začala budovať komunitná záhrada na ZŠ Gaštanová a vyhlásili sme súťaž o najkrajšiu predzáhradku,“ uvádza. V tejto súťaži chcú pokračovať aj v roku 2016.

Koncom roka zorganizovali poslanci veľké stretnutie s občanmi, kde si ich uctili malým pohostením. „Je nám ľúto, že napriek pozvaniu neprišiel ani jeden zástupca mesta. Prišiel len zástupca mestskej polície kapitán Zemánek, čím sa mu chcem týmto poďakovať,“ dodáva Ľubomír Bechný.

 

Podporili sa projekty vo výške 3000 eur

Problémy neobchádzajú ani najväčšie žilinské sídlisko Vlčince. Poslanec Patrik Groma dáva do pozornosti poškodené chodníky a opravu verejného osvetlenia (okrem Vlčincov II, kde došlo k rekonštrukcii), nedostatok parkovacích plôch, vandalizmus a organizáciu dopravy na Vlčincoch I, na ktoré sa treba zamerať v roku 2016.

Upozorňuje na to, že sa v minulom roku dobudoval chodník na Rosinskej ceste smerom na Vodné dielo, na tejto ulici sa osvetlili štyri priechody pre chodcov, pribudli nové parkovacie miesta na Ul. svätých Svorada a Benedikta (29), J. Vojtaššáka (9) a Prešovskej (rozšírenie parkoviska), B. S. Timravy (7), Moskovskej (4) a Zvolenskej (19). Opravili sa hojdačky a preliezačky pre deti, vybudovali sa ihriská na Rosinskej ulici a na Ul. Sv. Bystríka a začalo sa s prípravou nového hokejového a hokejbalového ihriska na ZŠ s MŠ Ul. sv. Gorazda.

Pravidelná údržba zelene sa zamerala na prerezávku a odstránenie nebezpečných drevín, na ktoré upozornili samotní občania, ale i na výsadbu 119 nových stromov. Začali sa tu budovať aj dve komunitné záhrady na Dobšinského ul. a Fatranskej a denný stacionár pre dôchodcov. „Odstránili sa nelegálne reklamné zariadenia, zvýšili sa kapacity v materských školách, pribudli kontajnery na separovaný zber a rozšírila sa občianska vybavenosť. Podporili sa projekty na Vlčincoch vo výške 3000 eur,“ menuje Patrik Groma.

Na Škultétyho ulici sa vyriešil problém s prejazdom nákladných áut.
 

Prioritou sú deti a mládež

Najnovšie žilinské sídlisko Hájik, volebný obvod č. 5, sa plánuje v tomto roku zamerať na viacero projektov. „Prioritou bolo, a to sa nám aj podarilo, že sme získali z mestského rozpočtu pre rok 2016 sumu 30‑tisíc eur na predprojektovú a projektovú dokumentáciu na geologický prieskum za účelom získania dotácií z EÚ na výstavbu parkovacieho domu s ihriskom na jeho streche na pozemku mesta medzi ulicami Baničová – Petzvalová,“ informuje za poslancov Ľuboš Plešinger. Jeho výstavba by mala zmierniť kritickú situáciu, čo sa týka parkovania na sídlisku. Na streche parkovacieho domu by sa malo vybudovať aj všestranne zamerané ihrisko, ktoré by poskytlo deťom možnosť športu a pohybu.

Ďalšou prioritou na rok 2016 na Hájiku je podpora a rozvoj športových aktivít detí a mládeže na sídlisku, a to vyhlásením verejnej súťaže na dodávateľa workoutového cvičiska v exteriéri, ako i osadenie futbalových bránok na ihriská na sídlisku, čím by sa sfunkčnili.

Podľa Ľuboša Plešingera je dôležitá skutočnosť, že aj napriek problémom pokračuje výstavba schodov na Slnečnom námestí. „Podarilo sa nám tiež vyjednať, že pán Trabelssie daroval detské ihrisko na Ul. J. Hronca mestu, teda deťom na Hájiku, a v minulom roku vznikali aj nové detské ihriská na uliciach Baničová, Kempelenova a Dadanova. Boli zrekonštruované ihriská pri Námestí mladosti a Opávia na Stodolovej a osadený betónový stolnotenisový stôl vo dvore areálu ZŠ na Hájiku,“ menuje.

V roku 2015 sa začala obnova a výmena lavičiek na Hájiku, ktorých je vyše 300. Na podnet poslancov bol areál bytových domov na Kvačalovej preradený do volebného obvodu Závodie. Občania vyjadrili petíciou svoj nesúhlas s plánovanou výstavbou 4‑poschodového bytového domu na Slnečnom námestí – požadujú dodržať pôvodný územný plán, podľa ktorého by tu mala vzniknúť 2‑podlažná budova súžiaca na občiansku vybavenosť.

„V neposlednom rade poslanci zo svojho pohotovostného fondu v spolupráci s OZ Hájik deťom poskytli finančné prostriedky v roku 2015 na futsalový turnaj Hájik Cup (180 eur), na silový trojboj pána Sakalu (250 eur), sterilizáciu a kŕmenie túlavých mačiek (200 eur), výsadbu stromov pred kostolom (220 eur), na nákup knižiek, hračiek a CD pre MŠ (400 eur), Šarkaniádu (150 eur), kúpu detskej lezeckej steny (959 eur), kúpu futbalových bránok a sietí (600 eur),“ uzatvára.
 

Veronika Cvinčeková
Snímky autorka, Michala Stehlíková

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod