Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

5. júl 2020 | Cyril a Metod
| 21°C

Z regiónu

Chudobným dôchodcom prispievajú Žilinčania milodarmi, no mestu musia platiť daň

Ďalší prípad necitlivého zaobchádzania mesta Žilina s najzraniteľnejšou kategóriou obyvateľov je na svete. Primátor Igor Choma odmietol rokovať o oslobodení od poplatku – dane za ubytovanie pre neziskovú organizáciu Bratstvo Sedembolestnej Panny Márie, ktoré poskytuje ubytovanie pre klientov v charitnom dome pre chudobných dôchodcov.

08.02.2018 | 14:51

„Naša nezisková organizácia poskytuje služby ubytovania občanom s nízkym dôchodkom, tým, ktorí nemajú finančné prostriedky na dôstojné dožitie v iných domovoch dôchodcov. U nás majú poskytnuté dôstojné bývanie a starostlivosť. Za všetky služby platia spolu 150 eur. V tom je zahrnuté ubytovanie, strava, upratovanie, pranie a žehlenie bielizne, lieky, asistencia. Nakoľko nedostáva naša nezisková organizácia žiadne dotácie od ŽSK ani od mesta a vykonávame sociálnu prácu aj pre dôchodcov mesta Žilina, žiadame o odpustenie poplatku – dane z ubytovania,“ napísal v žiadosti štatutár organizácie Igor Koník, v Žiline známy ako pútnik Igor. Často ho môžete stretnúť na Národnej ulici či inde v meste, ako od okoloidúcich zberá milodary. Práve tieto vyzbierané peniaze používa organizácia na dofinancovanie chodu ubytovne.

„Ubytovávame dôchodcov, ktorí majú veľmi nízke príjmy, dôchodky. Jeden je napríklad taký, ktorý mesačne dostáva 180 eur. Ak by nebol u nás, do iného domova dôchodcov by ho nezobrali a skončil by pravdepodobne na ulici alebo by prespával na charite a cez deň by sa túlal po meste. Naše reálne náklady na osobu sú však oveľa vyššie. Na každého doplácame mesačne okolo 200 eur. Teraz máme z týchto peňazí ešte za každého platiť mestu 30 eur. Je to nezmysel. Veď my reálne vykonávame prácu, sociálnu službu pre mesto,“ uviedol pútnik Igor.

U primátora Igora Chomu sa však s pochopením nestretol. Odpísal mu len technický postup, ako má zaplatiť. „Platiteľ je povinný predkladať hlásenia o počte prenocovaní a počte ubytovaných hostí vždy do 10. dňa nasledujúceho mesiaca a uhradiť daň do 15. dňa nasledujúceho mesiaca v hotovosti v pokladni na MsÚ alebo na účet mesta.“ Ďalej skonštatoval: „Zároveň vám oznamujeme, že na žiadosť o odpustenie dane za ubytovanie vám nevyhovieme, nakoľko oslobodenie od platenia dane za ubytovanie podľa VZN č. 18/2014 sa netýka dôchodcov.“

Igor Koník je sklamaný a nahnevaný z prístupu primátora Igora Chomu. „Žiadosť som adresoval jemu a mestskému zastupiteľstvu. Nemal ani len snahu posunúť to do zastupiteľstva, aby nám mohli pomôcť prípadne poslanci, napríklad zmenou spomínaného VZN.“

Žilinský večerník preto kontaktoval člena finančnej komisie a poslanca mestského zastupiteľstva Ľubomíra Bechného. Ten mu prisľúbil pomoc. „S pánom Igorom Koníkom sa pokúsim stretnúť a zistiť, ako sa veci majú. Podľa mňa, pokiaľ jeho klienti majú v zariadení prechodný pobyt, tak by sa na nich daň v zmysle VZN č. 18/2014 nemala vzťahovať. Preverím všetky skutočnosti a ak bude nutné, budem hľadať s kolegami poslancami riešenie, ako prípadné VZN otvoriť a upraviť tak, aby sa daň nevzťahovala na ubytovanie, ktoré je poskytnuté v sociálnej núdzi.“

Budeme ďalej sledovať, či poslanci problém chudobných starých ľudí vyriešia alebo si Žilina prostredníctvom primátora urobí ďalšiu hanbu pred celým Slovenskom ako naposledy v prípade rómskych detí zo zrušenej ZŠ na Hollého ulici.

Foto: Archív redakcie

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod