Žilinský Večerník

21. jún 2024 | Alojz
| 20°C

Žilinský diár

Chyť ma, chyť ma! Hľadám v pamäti tvár svojej spolužiačky Sáry Rosenblumovej (1995)

  • 27.9.2018 17:00  Považská galéria umenia v Žiline

Dielo Juraja Bartusza Chyť ma, chyť ma! Hľadám v pamäti tvár svojej spolužiačky Sáry Rosenblumovej autor prvýkrát prezentoval na výstave Sen o múzeu? v Považskej galérii umenia v roku 1995. V období 90. rokov spolu so staršou inštaláciou Marschieren marsch! (1993), vystavenou v aktuálnej expozícii Prvé múzeum intermédií II (Medzi informáciou a pamäťou), ide o ojedinelé príspevky vtedajšieho intermediálneho umenia, ktoré reflektujú problematiku tzv. historickej a kolektívnej pamäte, no predovšetkým upozorňujú na hrozbu jej zlyhania a jeho následkov.

Obe nesú i silnú osobnú linku v sprítomnení skúseností autora s II. svetovou vojnou. V prípade diela Chyť ma, chyť ma! Hľadám v pamäti tvár svojej spolužiačky Sáry Rosenblumovej je nemožnosť /neschopnosť pamätať (a tiež pripomínať si) túto celosvetovú traumu spodobená ako vizuálna metafora – v neustálych pokusoch spomenúť si na tvár spolužiačky židovského pôvodu, ktorú výtvarník znova a znova kreslí do piesku.

Po formálnej stránke je dielo osobitým prepojením performancie a inštalácie. Korešponduje tak nielen s uvedenou inštaláciou Marschieren marsch!, ale tiež koncepciou aktuálnej expozície PMI II venovanej pamäti - fenoménu, ktorý v aktuálnom umení silno rezonuje a sprítomňuje jeden z paradoxov súčasnej spoločnosti: zaoberanie sa históriou je totiž aj prejavom obavy z budúcnosti. Aj tento aspekt obe inštalácie Juraj Bartusza z 90. rokov v mnohom predznačili.

Prezentácia diela Juraja Bartusza sa uskutočňuje v rámci sprievodného projektu expozície intermediálneho a mediálneho umenia Prvé múzeum intermédií II – Satelit 2018. V rozšírenej podobe predstavuje tvorbu vybraného autora, ktorého dielo zo zbierky PGU je prítomné v aktuálnej expozícii PMI II. Dielo bude v PGU v Žiline vystavené do konca novembra 2018.

Zdroj: PGU

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod