Žilinský Večerník

21. jún 2024 | Alojz
| 20°C

Žilinský diár

Čistenie územia a potoka pod estakádou

  • 6.10.2018 9:00  Žilina

Pozývame všetkých, ktorým nie je ľahostajné, že naše verejné priestory a vzácne vodné toky sú zahádzané odpadom. Ďakujeme. Pri tejto akcii nebudeme mať občerstvenie. Občerstvíme sa vynikajúcim pocitom, že sme opäť urobili veľa pre prírodu, čistotu a poriadok.

Pri tejto akcii nebude hrať hudba. Potešíme sa navzájom svojou prítomnosťou a spolupatričnosťou. Všetci, ktorí prídeme, zastávame názor, že chceme čistejší, lepší a krajší svet. Pri tejto akcii nebudeme rozdávať žiadne reklamné predmety. Naša práca bude reklamou a bude ukazovať cestu tým, ktorí sa ešte nepripojili. Všetci predsa vieme, že reklamné predmety sú poväčšine zase len budúcim odpadom.

JEDNODUCHO PRÍDEME, VYZBIERAME SKLÁDKY, VYČISTÍME VYÚSTENIE PRAMEŇA A JEHO DOSTUPNÉ POVODIE A S DOBRÝM POCITOM ODÍDEME.

K TÉME PRAMEŇA: Budeme čistiť aj totálne zanedbané vyústenie a dostupné povodie historického Framborského prameňa, v ktorom je pitná voda. Nepochopiteľná neúcta k našim vodným zdrojom je alarmujúca. Aj toto je nutné zmeniť.

Miesto a čas stretnutia: Estakáda - Kragujevská, Žilina, 9.00 h

Zdroj: FB Čistenie územia a potoka pod estakádou

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod