Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

15. júl 2019 | Henrich

Ostatný šport

Ďalšia úspešná sezóna Skate Žilina

Krasokorčuliarsky klub Skate Žilina ukončil minulý víkend svoju ďalšiu veľmi úspešnú sezónu. Pretekári v nej získali 32 medailí, z toho bolo až 12 zlatých.

11.05.2017 | 13:44

Okrem pretekov doma a v zahraničí sa krasokorčuliari nominovali aj na majstrovstvá SR – na základe umiestnenia v redu­kovanom rebríčku Slovenského pohára a zároveň museli mať spl­nený príslušný výkonnostný test. Úspešní boli aj na MSR, odkiaľ si priviezli 3 medaily. V rámci inter­pretačného korčuľovania sa kona­lo v Žiline finále tejto kategórie a ani tu neostali pretekári žilin­ského klubu bez medaily, keďže si vybojovali až dva cenné kovy.

Tieto výsledky opäť potvrdili úspešnú prácu manželov Vrlákov­cov, ktorí so svojimi pretekármi za posledných šesť sezón získali až de­sať titulov majstra SR a jedenásťkrát sa pretekári tešili z víťazstva v cel­kovom bodovaní Slovenského pohá­ra. V rámci Slovenského pohára zís­kali pretekári už 181 medailí, z toho bolo až neuveriteľných 110 zlatých.

Odmenou práce tejto dvojice trénerov sú aj nominácie zo Slo­venského krasokorčuliarskeho zväzu na účasť na rôznych me­dzinárodných projektoch, ako je ISU Development Project, kde boli tréner Vrlák a pretekárka Ema Do­boszová navrhnutí trénersko-me­todickou komisiou (TMK) SKrZ. Tento štvorročný projekt je zame­raný na rozvoj mladých trénerov, aby dokázali vychovávať preteká­rov, ktorí by boli úspešní na me­dzinárodných a ISU pretekoch. TMK navrhla mladých trénerov, ktorí dlhodobo pracujú v kraso­korčuľovaní s pretekármi rôz­nych vekových kategórií a ktorých pretekári dosahujú požadovanú výkonnosť v rámci Slovenského pohára, M-SR a plnia kritériá na zaradenie do výberu. Ema Do­boszová navyše v tejto sezóne dokázala ako jediná v svojej ka­tegórii úspešne predviesť dvojité­ho axla a trojitý salchow. Je tak po veľmi dlhej dobe ďalšou Žilinčan­kou, ktorá dokázala na súťaži sko­čiť trojitý skok od čias legendárnej Zuzany Babiakovej.

V tejto sezóne sa prezentovala aj nová športová dvojica Muško­vá – Kubačák, ktorá sa zúčastni­la medzinárodného projektu ISU Pair Seminar v Berlíne a odniesla si po deväťdňovom kempe veľmi cenné rady a nové skúsenosti. Za nominácie do týchto projektov vďačí klub vedeniu SKrZ, keďže každá účasť na takomto projekte posúva jeho športovcov a trénerov opäť o krok vpred.

Túto sezónu sa klubu Skate Ži­lina podarilo aj úspešne zorgani­zovať v spolupráci s Olympijským klubom Žilina Mikulášsku párty na ľade, ktorú sledovala početná kuli­sa rodičov a divákov. Menovite by sme sa chceli aj touto cestou poďa­kovať najmä pánovi Michalovi Sta­ňovi, ktorý nás osobne poctil svojou prítomnosťou, nenahraditeľným moderátorským výkonom a v nepo­slednom rade potešil deti pozornos­ťami s olymijskou tematikou.

Na záver patrí neodmysliteľné poďakovanie všetkým našim priaz­nivcom a sympatizantom, rodičom a pretekárom, trénerom a funkcio­nárom, Olympijskému klubu Žilina, vedeniu MsHK Žilina, Slovenskému krasokorčuliarskemu zväzu, mes­tu Žilina a Žilinskému samospráv­nemu kraju.

Autor: Michal Kolárik

Foto: archív Skate Žilina

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA STREDA
19 °C
19 °C
15 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod