Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

24. október 2020 | Kvetoslava
| 8°C

Spravodajstvo

Daň z nehnuteľností aj za psa zaplatíme v máji

Daň za psa, daň z nehnuteľností, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje sa budú po novom platiť spolu v máji 2013.

22.01.2013 | 15:22

ŽILINA. Hlavnou zmenou pri dani za psa je, že ak si ho zaobstaráte alebo psa prestanete chovať, už nemáte voči mestu oznamovaciu povinnosť. No do 30 dní musíte podať priznanie k dani za psa.

Kedy nemusíte podať priznanie
Zmeny priniesla novela zákonao miestnych daniach č. 460/2011 Z. z. Za psa treba podať Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie
prístroje. Tlačivo získate v Klientskom centre Mestského úradu v Žiline alebo na www.zilina.sk/index.php?page=tlaciva. Ak už psa máte prihláseného a nemáte žiadne zmeny týkajúce sa tejto dane, nemusíte priznanie podávať. Automaticky vám do vlastných rúk v apríli alebo máji doručia spoločné rozhodnutie, ktorého prílohou je aj Priznanie k dani za psa s dátumom splatnosti i podmienkami
zaplatenia dane.

Úľavy by pomohli mestu aj útulku
Pokiaľ ide o úľavy, o 30% menej zaplatia za psa (len za jedného) ľudia vo veku 67 rokov a viac. Doteraz sa úľava týkala iba sedemdesiatnikov a starších. Vo viacerých mestách sú oslobodení od dane za psa tí, ktorí si ho adoptujú z väčšinou preplneného mestského útulku. Taký je aj Žilinský útulok v Mojšovej Lúčke. „Je tu 38 psov, desať je zverených do dočasnej opatery,“ hovorí jeho šéfka Soňa Orčíková. Hovorca mesta Pavol Čorba však povedal: „Všeobecne záväzné nariadenie č. 21/2012 neposkytuje pre rok 2013 žiadnu úľavu na dani za psa u daňovníka, ktorý ho adoptoval
z útulku zvierat.“

Koľko zaplatíte za psa v roku 2013

• V rodinných domoch, chatkách,
chatách, osadách, mestských
častiach a iných objektoch
inde neuvedených: 5 €.

• V bytových domoch (panelák,
bytovka) na území celého mesta: 40 €.

• V podnikateľskom objekte, spravidla v sídle alebo prevádzkarni
právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa
na území celého mesta: 100 €.

Text a snímka -dam-

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod