Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

18. júl 2019 | Kamila

Divadelná

Do Bábkového divadla Žilina sa zatúlal Tuláčik a Klára

Posledná premiéra v divadelnej sezóne 2017/2018 Bábkového divadla Žilina (BDŽ), ktorá nesie podtitul sLOVEnsko-poľská, bola premiérou inscenácie Tuláčik a Klára.

08.06.2018 | 13:33

Tuláčik a Klára je najmladšou hrou v repertoári BDŽ. Vznikla adaptá­ciou rovnomennej knižky jedinečného slovenského spisovateľa Erika Jakuba Grocha. Jej vznik na diva­delných doskách podporil Fond na podporu umenia. „Táto knižka získala množstvo ocenení, naprí­klad medzinárodnú cenu Biele havrany, taktiež ju zaradili do stálej zbierky kníh medzinárodnej kniž­nice v Mníchove,“ poveda­la Petra Štorcelová, dra­maturgička BDŽ. „Bola preložená do poľštiny, ta­liančiny a nedávno češtiny. A práve preklad do poľštiny bol jedným z dôvodov, pre­čo sme sa rozhodli insceno­vať tento knižný titul.“ Na spoluprácu si prizva­li poľského bábkara Adama Walnyho, ktorý má veľmi originálny režijný ruko­pis a prístup. Je oceňova­ný nielen v Poľsku, ale aj v zahraničí. Na Slovensku režíroval prvýkrát a práve u nás.

ZÁKLADNÉ ĽUDSKÉ HODNOTY

„Najhlavnejším dôvodom, prečo sme sa rozhodli in­scenovať tento knižný titul, je príbeh a témy, ktorých sa dotýka,“ prezradila Petra Štorcelová. Ako sa i samotný autor vyjadril, snaží sa o to, aby čitateľa prinavrátil k zá­kladným ľudským hodno­tám. A o to sa snaží i insce­nácia. Je o hľadaní domova, priateľstve a čarovnom svete okolo nás. Inscenácia hovorí príbeh o psíkovi Tuláčikovi, ktorý sa jedného dňa zatú­la, lebo on je taký psík, kto­rý sa vždy niekam zatúla... A stretne Kláru. Od tej chví­le spolu zažívajú každoden­né radosti a starosti. Klára ho predovšetkým učí to, čo je v živote dôležité a cenné – domov, priateľstvo, láska. A taktiež i to, čo je v živote zbytočné – sláva alebo zhon.

POĽSKÍ KOLEGOVIA

Čo sa týka tvorivého tímu, tvorby adaptácie a réžie sa zhostil Adam Walny. Do tvorivého tímu si prizval poľských kolegov. Hud­by sa zhostila Katarzyna Jackowska a scény, bábok a kostýmov, okrem Ada­ma Walnyho, aj Paulina Antoniewicz. „Naša adaptácia je obo­hatená o čarovný diva­delný priestor, pretože celý náš príbeh sa odohrá­va v divadle. A tiež o šty­roch smiešnych komedian­toch, ktorí počas premiéry – 11. mája o 18. h – našich malých i veľkých divákov nielen rozosmiali, ale ich aj chytili za srdce!“ Čerešnička na záver – ži­linskí bábkari sú prví na Slovensku, ktorí insceno­vali tento knižný titul v ka­mennom divadle.

Autor: Katarína Kvašňovská

Foto: Archív BDŽ/Milo Fabián

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA SOBOTA
17 °C
20 °C
23 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod