Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

21. február 2020 | Eleonóra
| 3°C

Zaujalo nás

Do škôlok sa budú prijímať len zaočkované deti, väčšina rodičov súhlasí

Vláda schválila novelu zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, podľa ktorej do predškolského zariadenia budú prijímané len deti, ktoré sa podrobili povinnému pravidelnému očkovaniu, zodpovedajúcemu príslušnému veku podľa očkovacieho kalendára. Novela počíta aj s výnimkami.

03.09.2019 | 13:40

Ministerstvo zdravotníctva, ktoré predložilo predmetný návrh, ráta aj s tým, že nie všetky deti môžu byť očkované. Do škôlok teda budú môcť byť prijímané aj deti s potvrdením od ošetrujúceho lekára, že sú proti nákaze imúnne alebo nemôžu byť očkované pre trvalú kontraindikáciu.

Schválená novela zákona upravuje príslušné ustanovenia zamerané na prevenciu a kontrolu prenosných ochorení v Slovenskej republike vzhľadom na odborné poznatky a skúsenosti vychádzajúce z epidemiologickej praxe s cieľom posilnenia akcieschopnosti SR na úseku ochrany zdravia obyvateľstva pred prenosnými ochoreniami.

Hovorí tiež o tom, že kolektívne zariadenie vytvára podmienky uľahčujúce zavlečenie a šírenie nákazy. Neočkované deti v kolektíve môžu byť prameňom pôvodcu nákazy pre iné deti, ktoré nemôžu byť očkované pre kontraindikáciu alebo sú neimúnne pre neschopnosť organizmu vytvoriť si ochranu. Z tohto dôvodu pristúpil rezort k úprave zákona.

Vzhľadom na potrebu urýchleného prijatia protiepidemických opatrení príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva v prípade zavlečenia prenosného ochorenia do kolektívu chce MZ SR zaviesť povinnosť pre fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby, ktoré prevádzkujú zariadenie pre deti a mládež, viesť zoznam osobných údajov potrebných na tento účel. Návrh zákona vypúšťa skutkovú podstatu priestupku za nepodrobenie sa povinnému pravidelnému očkovaniu.

Ako uviedla hovorkyňa mesta Žilina Barbora Zigová, riaditeľky škôlok nemôžu od rodiča vyžadovať potvrdenia, respektíve očkovacie preukazy. „V zápisnom lístku rodič len začiarkne možnosť, či je alebo nie je jeho dieťa očkované. Štatistika o neočkovaných deťoch sa nevedie, podľa informácií od riaditeliek materských škôl je vo všetkých materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta približne 40 nezaočkovaných detí,“ doplnila Barbora Zigová.

Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta navštevovalo podľa informácií zo žilinskej radnice v predchádzajúcom školskom roku 2337 detí. V školskom roku 2019 – 2020 ich nastúpi približne rovnaký počet. Nezaočkovanosť v mestských materských školách sa teda blíži ku dvom percentám.

Podľa pediatričky Miroslavy Moravčíkovej sú neočkované deti ohrozené infekčnými ochoreniami viac než zaočkované. Problémy však môžu mať najmä tie s oslabenou imunitou. „Deti v našom okrese nie sú ohrozené kvôli hygienickým podmienkam a kolektívna imunita je tu zatiaľ ešte dostatočná. Problém je však v tom, že veľa cestujeme. Momentálne sa to týka najmä osýpok, ktoré sú rozšírené v okolitých krajinách. Ochorenia u detí s oslabenou imunitou, ktoré sa nesmú očkovať, majú potom fatálny priebeh. V prípade, že je zaočkovaných 95 % detí, kolektívna imunita je ešte pomerne dobrá a oslabené deti nemajú od koho ochorieť. Ak však zaočkovanosť bude klesať, aj situácia sa bude zhoršovať,“ povedala pre Žilinský večerník pediatrička Miroslava Moravčíková z Polikliniky v Rajci.

ANKETA
Vláda schválila návrh zákona, podľa ktorého budú môcť predškolské zariadenia prijímať len deti, ktoré sa podrobili povinnému pravidelnému očkovaniu.


Súhlasíte s týmto návrhom?
→ Počet respondentov: 252
→ S návrhom súhlasí: 213
→ Nesúhlas vyjadrilo: 39


Zdroj: FB Žilinský večerník

Autor: Soňa Vanovčanová

Foto: archív

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod