Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

8. júl 2020 | Ivan
| 14°C

Spravodajstvo

Do zastupiteľstva mieri požiadavka na urgentné riešenie križovatky „pri Fackárni“

Na decembrovom zastupiteľstve budú mestskí poslanci rokovať aj o nepríjemnej križovatke v Závodí. Do najbližšieho zasadnutia mieri návrh, ktorý urgentne žiada riešit problém s križovatkou. Tá dlhodobo trápi nielen vodičov, ale aj obyvatelov priľahlých mestských častí a širšieho okolia.

19.11.2019 | 15:35

ŽILINA. Požiadavku na urgentné riešenie križovatky „pri Fackárni“ spracoval na najbližšie mestské zastupiteľstvo, ktoré sa bude konať v pondelok 2. decembra, poslanec Branislav Delinčák. Predkladateľ návrhu je zároveň aj poslancom za mestské časti Závodie a Bánová, ktorých sa problém s križovatkou najviac dotýka. „Pravidelne som konfrontovaný s dlhodobo nevyhovujúcou situáciou na križovatke ulíc „pri Fackárni“ a  opakujúcimi sa sťažnosťami miestnych obyvateľov na narúšanie pokoja ich bývania aj bezpečnosti. Podnety ale prichádzajú aj z iných častí mesta, keďže dané miesto je z veľkej časti uzlom pre tranzitnú dopravu aj z iných častí mesta a jeho blízkeho okolia,“ píše poslanec vo svojom návrhu, ktorý podporili aj ďalší šiesti mestskí poslanci, a to Jozef Juriš, Denis Cáder, Martin Barčík, Róbert Kašša, Rastislav Johanes a Ľudmila Chodelková.


VEREJNÝ APEL


Keďže podľa poslanca ani napriek opakovanej medializácii nevidieť adekvátny pokrok, zastáva názor, že jedine verejný apel vedenia mesta smerom k Žilinskému samosprávnemu kraju môže napomôcť k veci. „Uvedomujem si, že požiadaviek na Žilinský samosprávny kraj je mnoho, avšak je potrebné v prvom rade vytýčiť jednotlivé body na splnenie cieľa. K samotnej realizácii totiž vedie ešte dlhá cesta, napr.  majetkovoprávne vysporiadanie, povoľovacie procesy a pod.,“ hovorí Branislav Delinčák. 

O nepriaznivej situácii na križovatke „pri Fackárni“, ktorá spočíva najmä v komplikovanom výjazde z Bánovej, sme v Žilinskom večerníku už viackrát písali. Naposledy v septembri tohto roku, kedy sme informovali o probléme obyvateľov ulice Orlík v Závodí, ktorý priamo súvisí práve s predmetnou križovatkou. Aby sa vodiči vyhli zložitému napájaniu z Bánovej, volia cestu cez ulicu Orlík, ktorá však nie je dimenzovaná na veľký nápor dopravy. Podľa vykonaných meraní prejde tadiaľ denne približne 665 vozidiel, čo je na miestnu obslužnú komunikáciu  naozaj veľa. Cesta je bez chodníkov, a preto sú dennodenne vystavovaní nebezpečenstvu všetci chodci, ktorí po ulici prechádzajú. 

 

NOVÁ ŠTÚDIA ZAČIATKOM ROKA 2020


O problémovej križovatke sme viackrát komunikovali aj s jej správcom, ktorým je Žilinská župa. Aký majú postoj k aktivite, ktorú rozbiehajú mestskí poslanci v Žiline? „Križovatka „pri Fackárni“ je križovatkou troch ciest, z toho dve sú v správe Žilinskej župy a jedna je mestská. Župa sa dlhodobo zaoberá riešením dopravnej situácie v tomto úseku, ide však o náročnú križovatku, ktorá musí byť riešená aj v súčinnosti s mestom Žilina. V týchto dňoch už obstarávame technickú štúdiu, ktorá posúdi a navrhne varianty riešení dopravnej situácie v širších súvislostiach. To znamená, že nestačí riešiť samotnú križovatku, musí sa riešiť aj to, čo spôsobuje jej „upchávanie“. V niektorých prípadoch bude možno nutné riešiť presmerovanie dopravy, inde treba zvážiť využitie inteligentnej svetelne riadenej križovatky. Odpovede nám však prinesie práve technická štúdia. Cieľom je odstrániť kolízne body a zabezpečiť bezpečný a plynulý prejazd týmto miestom. Predpokladáme, že štúdia by mohla byť obstaraná hneď začiatkom roka 2020,“ informovala hovorkyňa ŽSK Martina Remencová.


MESTO BUDE NÁPOMOCNÉ


Kým sa celý proces ukončí, Správa ciest ŽSK zrealizovala  na ceste „aspoň“ niekoľko opatrení na zvýšenie  bezpečnosti, o ktorých sme v Žilinskom večerníku už písali – nové vodorovné značenie na križovatke, posunutie stredovej čiary smerom k Bánovej, opticko-psychologické prvky, ktoré vodičov upozorňujú na blížiacu sa križovatku či upravená najvyššia dovolená rýchlosť na 30 km/h. „Žilinský samosprávny kraj síce v nedávnom čase vykonal niektoré najnutnejšie úpravy, ale ako jediné uspokojivé riešenie sa nám javí len nová kruhová križovatka s parametrami dnešnej doby. Samozrejme, chceme, aby mesto ako žiadateľ a správca jednej z vetiev križovatky bolo samosprávnemu kraju nápomocné,“ dodáva vo svojom návrhu, ktorý bude predložený na najbližšom mestskom zastupiteľstve, poslanec Branislav Delinčák. 

Autor: - m s -

Foto: archív

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod