Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

21. marec 2018 | Blahoslav

Z regiónu

Do Žiliny dorazil prvý „supertrolejbus“

Konečne ho tu máme! Minulý týždeň doviezli do Žiliny prvý z 27 trolejbusov 4. generácie, ktoré postupne obnovia vozový park Dopravného podniku mesta Žilina. Kým však prevezie prvých cestujúcich, bude musieť prejsť procesom tzv. homologizácie.

06.09.2017 | 10:20

Mesto pod Dubňom zažije svetovú premiéru. A to vďaka novým trolejbusom, ktoré doplnia a omla­dia tím vozidiel mestskej hromadnej dopravy. Prvý trolejbus od spoloč­nosti Škoda Electric, a. s. a výrobcu karosérií Solaris Bus & Coach dorazil do Žiliny minulý týždeň. „Vo verej­nom obstarávaní, ktoré bolo ukon­čené v lete roku 2016, DPMŽ súťažil 27 trolejbusov. Zmluva s výrobcom bola podpísaná po schválení Žiados­ti o nenávratný finančný príspevok v októbri 2016. Kontrakt na dodávku trolejbusov je rozdelený na dve časti, pričom tá prvá sa začína plniť práve v týchto dňoch a predstavuje 15 tro­lejbusov,“ informuje riaditeľ DPMŽ Ján Barienčík.

Kým prvá lastovička už do Žili­ny doletela, ostatné trolejbusy sú ešte vo výrobe a budú postupne dovážané od októbra tohto roka do začiatku roka 2018. Zvyšných 12 trolejbusov získa dopravný podnik až po schválení ďalšej žia­dosti o nenávratný finančný prí­spevok od ministerstva dopravy a výstavby. „Trolejbusy sú vyrá­bané firmou Škoda Electric, a. s. v meste Plzeň, kde je montovaná kompletná elektrovýzbroj celého vozidla. Karosérie sú vyrábané fir­mou Solaris Bus & Coach v Poľsku v meste Bolechowo pri Poznani,“ uvádza riaditeľ podniku.

Nový trolejbus najprv absol­voval jazdu cez dva štáty, kým sa dostal na Slovensko. V Bratislave podstúpil ďalšie technické skúšky a až potom bol prevezený do Ži­liny. „Momentálne je vykonáva­né školenie našich elektronikov, elektrikárov, mechanikov a vo­dičov. Následne trolejbus musí absolvovať 2000 km so záťažou v podobe krátkych koľajníc a ďal­ších 2000 km bez záťaže. V ďal­šej etape bude trolejbus jazdiť už s cestujúcimi, predpokladáme, že ďalších 5000 km. Až po absolvo­vaní všetkých predpísaných úko­nov môže byť vydané schválenie trolejbusu do riadnej prevádzky. Celý proces homologizácie je v ré­žii dodávateľa a na jeho náklady a v réžii schvaľovacieho orgánu (ministerstvo dopravy a výstavby). Až následne dôjde k prevzatiu vozidla do stavu DPMŽ. Samo­zrejme, ďalšie vozidlá už nebudú musieť absolvovať náročný proces homologizácie, tak, ako to je pri prvom trolejbuse,“ poznamenal Ján Barienčík.

Trolejbusy, ktoré budú postup­ne dodávané do Žiliny, patria svojou výbavou medzi najmo­dernejšie dopravné prostriedky a v našom meste zažijú svoju sve­tovú premiéru. Budú plne nízko­podlažné, klimatizované, pričom cestujúci a vodič budú mať od­delenú klimatizačnú jednotku. Všetky vozidlá budú vybavené vý­klopnou rampou pre ľahší nástup cestujúcich na invalidnom vozíku, interiér bude snímaný bezpeč­nostným kamerovým systémom. Zároveň bude každý trolejbus vybavený najnovšou generáciou tarifno – informačného systé­mu – palubný počítač, označova­če cestovných lístkov, informačné panely, GPS lokácia a GSM prenos dát na dispečing. Vo vnútri vozi­diel budú cestujúcim k dispozícii USB zásuvky na nabíjanie mobil­ných zariadení. „Sme veľmi radi, že trolejbusy tohto typu budú mať v Žiline premiéru. Veríme, že ces­tujúca verejnosť bude s novými trolejbusmi spokojná a budú sa v nich cítiť bezpečne, pohodlne a spoľahlivo ich prepravia do cieľa ich cesty,“ hovorí Ján Barienčík.

Autor: Michala Stehlíková

Foto: DPMŽ

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA PIATOK
-3 °C
-3 °C
-2 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod