Žilinský Večerník

21. jún 2024 | Alojz
| 20°C

Spravodajstvo

Dočká sa po troch rokoch konečne spravodlivosti?

Už tri roky sa vlečie susedský spor medzi Jozefom Šimulákom a Rudolfom Mikulíkom v Dlhom Poli. Druhý menovaný totiž v júli 2011 ohradil pozemok, o ktorom sa prvý z nich domnieva, že patrí jemu. A hoci má všetky doklady, ktoré dokazujú jeho vlastníctvo, doteraz sa nedokázal domôcť nápravy.

27.05.2014 | 08:35

Už tri roky sa vlečie susedský spor medzi Jozefom Šimulákom a Rudolfom Mikulíkom v Dlhom Poli. Druhý menovaný totiž v júli 2011 ohradil pozemok, o ktorom sa prvý z nich domnieva, že patrí jemu. A hoci má všetky doklady, ktoré dokazujú jeho vlastníctvo, doteraz sa nedokázal domôcť nápravy.
 

DLHÉ POLE. Jozef Šimulák podal oznámenie na polícii aj na stavebnom úrade obce Dlhé Pole. Ten už v máji 2005 rozhodol, že Rudolf Mikulík má oplotenie zbúrať, pretože nepredložil žiadne doklady, ktoré by potvrdzovali jeho vlastnícke právo k týmto pozemkom. Napriek tomu si myslí, že je v práve.

„Hranice medzi pozemkami sú sporné. Som presvedčený, že oplotenie je na pozemku, ktorého som vlastníkom,“ uviedol v konaní. Zamerať hranice však nechce. O to sa, naopak, snaží Jozef Šimulák.

Rudolf Mikulík sa proti rozhodnutiu odvolal a uspel. Stavebný odbor okresného úradu rozhodnutie zrušil a vrátil vec stavebnému úradu na nové konanie. To v súčasnosti prebieha. „V rozhodnutí Okresného úradu v Žiline je uvedené, akým spôsobom má stavebný úrad v konaní postupovať a ten je názorom nadriadeného orgánu viazaný. Stavebný úrad Rozhodnutím zo dňa 31. 3. 2014 vyzval stavebníka na predloženie požadovaných podkladov. Lehota na doplnenie podkladov končí 10. 6. 2014. Stavebný úrad bude následne konať v zmysle príslušných ustanovení stavebného zákona, správneho poriadku a v zmysle rozhodnutia okresného úradu,“ informoval nás hovorca mesta Žilina Pavol Čorba, keďže spoločný stavebný úrad pre obec Dlhé Pole sídli na Mestskom úrade v Žiline.

Ďalšie podrobnosti doplnila starostka Dlhého Poľa Dana Veveričíková: „Spoločný stavebný úrad koná a postupuje presne podľa pokynov nadriadeného orgánu. Pána Mikulíka vyzvali, aby doložil doklady o tom, že stavba nie je v rozpore s verejným záujmom. Ak ich nepredloží, stavebný úrad ho vyzve, aby predložil doklady o vlastníctve pozemkov, na ktorých postavil oplotenie. Ak to opäť neurobí, tak opätovne bude vydané rozhodnutie, aby oplotenie odstránil.“

Jozef Šimulák je však netrpezlivý. Nerozumie, ako to môže trvať tak dlho. „Nedokázal doložiť vlastníctvo k pozemkom, súd mu nariadil, aby sa zdržal vstupu na ne. Napriek tomu to nerešpektuje. Ja chcem len to jediné, aby sa dalo urobiť presné zameranie a problém sa raz navždy vyriešil. O nič iné mi nejde. Nerozumiem, prečo treba opäť čakať až do júna,“ hovorí.

Starostka hovorí, že mu museli dať 60 dní na doloženie potrebných dokladov, pretože on potrebuje vyjadrenia od iných orgánov.

Advokát Emil Hadbábny hovorí, že problém pána Šimuláka je možné riešiť dvomi spôsobmi. Buď počkať na výsledok prebiehajúceho stavebného konania, alebo občianskoprávnym súdnym konaním. „Pokiaľ nedôjde k odstráneniu oplotenia v konaní o dodatočnom povolení stavby, bude na mieste zvážiť podanie žaloby, ktoré však bude spojené s ďalšími nákladmi,“ uzavrel advokát.
 

Michal Filek
Snímka autor

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod