Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

22. september 2023 | Móric
| 16°C

Tlačové správy

Dostavba diaľnice D3 nesmie zlyhať, nesmieme nechať prepadnúť eurofondy!

V Bratislave sa včera (21.8.2023) uskutočnilo stretnutie zástupcov Žilinského samosprávneho kraja a Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) Ministerstva financií SR.

22.08.2023 | 08:30

Žilinský samosprávny kraj si vyžiadal stretnutie s ÚHP Ministerstva financií SR k ekonomickému posúdeniu Štúdie realizovateľnosti všetkých troch etáp dostavby diaľnice D3 a to Brodno – Kysucké Nové Mesto, Kysucké Nové Mesto – Oščadnica, Oščadnica – Čadca Bukov, ktoré sa uskutočnilo po stretnutí v regióne. Župu zastupovala predsedníčka ŽSK, poslanci krajského zastupiteľstva z regiónu Kysúc, koordinátor pre mobilitu i vedúca Útvaru hodnoty za peniaze ŽSK.

Po posúdení poslednej časti štúdie realizovateľnosti aj jej troch alternatív trasovania diaľnice, v čase, keď NDS má takmer hotovú projektovú dokumentáciu, im bolo odporučené hľadať možnosti efektívnejších riešení a optimalizácie nákladov. Predstavitelia nášho kraja majú však iný názor. „Hľadanie nových alternatív vyzerá síce pôsobivo, ale v tejto fáze rozpracovanosti projektu by akákoľvek výrazná zmena znamenala zabrzdenie projektu dostavby D3 a tak nevyčerpanie financií z EÚ, ktoré sú v tomto programovom období určené práve na dostavbu D3 v objeme 800 miliónov,“ uviedol koordinátor pre mobilitu Žilinského kraja Ľubomír Janoška.

"Ekonomické prínosy diaľnice D3 musíme posudzovať v medzinárodnom, nie národnom meradle. Považovali sme za potrebné predložiť pracovníkom ÚHP závažné skutočnosti,  ktoré sa v zverejnenom hodnotení neobjavili a pritom majú významný vplyv na hodnotenie ekonomiky projektu. Diaľničné prepojenie Baltského a Jadranského mora dokončením diaľnice D3 nesmie zlyhať. Je našim záväzkom nielen voči našim občanom, ale aj  voči partnerom v Európskej únii, Poľsku a Českej republike, " vysvetlila Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK.


Stretnutie zástupcov Žilinského kraja a ministerstva financií. 

 

Župa upozornila aj na problém, ktorý pri hľadaní nových riešení trasovania, zlacnenia výstavby spôsobí zmenu rozsahu hodnotenia EIA, ktorá je platná len do 8/2024, a ktorá jednoznačne pri spracovaní hodnotiacej správy neumožňuje posudzovať variantnosť riešení, keďže doteraz nie je z hľadiska ÚHP uprednostnený žiadny variant.

Všetci čakajú na posledné výsledky Štúdie realizovateľnosti, ktorú spracováva firma Afry CZ, s.r.o., už kompletnej dostavby D3 Žilina-Čadca. Tú bude opäť posudzovať aj ÚHP. VÚC verí, že do posudzovania budú po včerajšom stretnutí zahrnuté aj záväzky voči našim partnerom v Európskej únií, Poľsku a Českej republike, časové a finančné náklady spojené s hľadaním nových alternatív, ako aj výška investícií, ktoré by boli zmarené nerealizáciou doteraz pripravovaného variantu dostavby D3.

 

Autor: - r -

Foto: ŽSK

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod