Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

4. marec 2024 | Kazimír
| 12°C

Spravodajstvo

Elektráreň za vyše 20-tisíc eur Hričov i Žilina zamietli

Občania Horného Hričova dali jednoznačné nie tepelnej elektrárni. Podľa odborníka na energetiku Žilina dnes nepotrebuje žiaden iný zdroj na výrobu elektrickej energie.

11.11.2013 | 15:17

HORNÝ HRIČOV. Koncom októbra sa v obci konalo mimoriadne zastupiteľstvo v súvislosti so zámerom výstavby tepelnej elektrárne na spaľovanie obnoviteľných zmesí. Rokovania sa zúčastnili zástupcovia investora – spoločnosť Investpol, profesor Karol Honner – špecialista na energetiku, zástupcovia okolitých dedín i občania. Zástupcovia Investpolu predstavili investičný zámer výstavby, do ktorej by investovali vyše 20 600 eur.


Ďalší zdroj elektriny neprípustný

Výstavba elektrárne sa mala realizovať na pozemkoch bývalej čističky odpadových vôd (ČOV). „Nie je to náhoda, že bola vybraná lokalita katastrálneho územia Horného Hričova. Táto oblasť spĺňa parametre pre výstavbu tepelnej elektrárne, a to, že to musí byť schválená priemyselná oblasť, má dostatok surovín v blízkom okolí aj dostatok vody, ktorá je nutná na prevádzku zariadenia, a v neposlednom rade sa jedná o územie, kde kedysi fungovala ČOV,“ uviedol počas stretnutia Matej Kohút z Investpolu.

Tepelná elektráreň by podľa projektu mala ako palivo využívať fermentovanú biomasu, ktorá by sa vyrábala v novovybudovaných priestoroch kompostárne zmiešaním kalu z bývalej ČOV a biomasy. Žilina však má už kogeneračný zdroj na výrobu elektriny - nie na plyn, ale na uhlie, ktorého cena je výhodnejšia ako cena plynu. „Podmienka zo zákona je, že keď na takomto území už jeden zdroj je, nemôže sa pripustiť, aby tam stavali druhý,“ uviedol Karol Honner.

Investičnému zámeru vyčítali občania enormnú záťaž na životné prostredie v súvislosti s popolovým odpadom a hlukom. Problémom by pre nich bol aj prejazd ťažkých nákladných vozidiel cez obec, podľa odhadu poslancov až 15-tisíc za rok.


Elektráreň zamietol primátor i obec

Stavať chceli už od 1. 11., pričom spoločnosť nemala zatiaľ žiaden súhlas od obce ani iného subjektu. Chýbal im tiež posudok vplyvu na životné prostredie (EIA).

„Zámer nemá oporu ani v územnom pláne obce, ani Žilinského kraja,“ povedal Vladimír Barčiak zodpovedný za územný plán Horného Hričova.

Primátor Žiliny projekt zamietol. Rovnako sa vyjadrila i obec. „Obecné zastupiteľstvo po búrlivej diskusii uzavrelo verejné stretnutie s tým, že nesúhlasí s investičným zámerom, nesúhlasí s navýšeným prejazdom áut cez obec a žiada vyňať meno obce Horný Hričov z textu pôvodného návrhu analytickej štúdie investora,“ uzavrel starosta obce Horný Hričov Jozef Trizuljak.

Veronika Cvinčeková, TAMO
Snímka ZŠ V. Javorku

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod