Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

23. júl 2019 | Oľga

Knižná

Emilio Isgrò mení zmysel textu vymazávaním

Výstavu päťdesiatich diel talianskeho umelca Emilia Isgròa otvorili v Považskej galérii umenia v Žiline koncom mája. Výstava ponúka verejnosti široký výber diel z jeho tvorby, ktoré od začiatku 60. rokov 20. storočia tvoril novým a revolučným jazykom.

09.06.2017 | 12:30

Talianske umenie bolo vždy synonymom krea­tivity a originality, ktoré sú pre túto krajinu cha­rakteristické. Presved­čiť sa o pravdivosti týchto slov sa môžu návštevníci Považskej galé­rie umenia v Žiline v týchto dňoch. Svoje diela tu vystavuje taliansky umelec Emilio Isgrò.

VYMAZANIA

„Emilio Isgrò ako výtvarník, bás­nik, dramaturg, spisovateľ a reži­sér je výraznou súčasťou medziná­rodnej umeleckej scény,“ povedal Gabriele Meucci, taliansky veľvy­slanec na Slovensku. „Vďačí za to osobitej tvorbe, ktorej súčasťou sú známe vymazania – prameniace z jeho aktuálneho a výnimočného štýlu vychádzajúceho z prepraco­vania zmyslu textov, ktoré vedie k novej a intenzívnejšej sile slov.“ Kreatívny akt Emilia Isgròa nie je zničením textov ani ich cenzúrou, ale zhodnotením jazyka, ktorý sa umelcovým zásahom syntetizuje, redukuje a niekedy transformuje prostredníctvom gest a irónie.
Podľa slov Milana Mazúra, ria­diteľa Považskej galérie umenia v Žiline, je „Emilio Isgrò umelcom, ktorý sa vydal na svoje výnimočné kreatívne dobrodružstvo začiat­kom 60. rokov, a to jedinečným štýlom, ktorý experimentuje s pre­línaním sa literatúry a vizuálneho umenia, rozširujúc hranice oboch spomenutých žánrov. Z vymazá­vaní často vznikajú slová, ktoré následne zjednotené tvoria nezvy­čajné a zábavné vety, akoby v pod­state to esenciálne, čo zostáva – po aplikovaní rôznych postupov, vymazávaní, filtrov a podobne.“

KREATÍVNY AKT

Vymazávanie nie je pre umel­ca len rýdzim a banálnym aktom potlačenia, ale skutočnou men­tálnou manifestáciou slobody, úkonom transformácie slova ako podstaty reči a života nevyhnut­nej pre ľudský intelekt a pre kul­túrny pokrok. „Vymazávať zna­mená potvrdiť nové významy ničiac tradíciu prostredníctvom vedomého a konštruktívneho gesta, pôsobením výnimočného a výsostne osobného kreatívneho aktu, ktorý v sebe nosí silu pre­búdzať vedomie zo súčasnej str­nulosti a dať mu do pozornosti realitu, úplne odlišnú od ob­vyklého mediálneho bombardo­vania,“ priblížila Laura Monaldi, kurátorka výstavy.
Diela Emilia Isgròa evokujú a nútia k zamysleniu, takým istým spôsobom akt vymazávania od­kazuje na rozhodnutia kultúrnej politiky zahalené samozrejmosťou a banalitou úkonu, ale súčasne poškvrnené nevídanou expresív­nou nekomunikáciou hodnou vyš­šieho kultúrneho a intelektuálne­ho uznania.
„Tabuľky“ a „Po bombe“ sú die­la, ktoré žilinskej galérii zapožičalo významné Museo del Novecento vo Florencii, do zbierky ktorého patria. Väčšina diel, ktoré sa teraz nachádzajú v Žiline, boli vystavené v rámci rôznych významných cen­tier, ako napr. v Galérii súčasného umenia Luigiho Pecciho v Prate v r. 2008 (Centro per l‘Arte Con­temporanea Luigi Pecci di Prato), v Taksim Art Gallery v Istanbu­le v r. 2010 a v Galérii moderného umenia v Ríme v r. 2013 (Galleria di Arte Moderna di Roma). Výstava je súčasťou festiva­lu talianskej kultúry na Sloven­sku DOLCE VITAJ a potrvá do 18. júna.

Autor: Katarína Kvašňovská

Foto: Archív PGU

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA ŠTVRTOK
18 °C
15 °C
22 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod