Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

4. marec 2024 | Kazimír
| 13°C

Spravodajstvo

Ešte sa nezbavili jednej skládky, už je rozhodnuté o ďalšej

Mesto plánuje povoliť, po uzavretí skládky, ďalšiu ťažbu štrkopieskov a zavážanie odpadu v Považskom Chlmci. Na mieste, kde má byť občianska vybavenosť a detské ihriská. Obyvatelia sa budú brániť.

20.05.2013 | 14:36

ŽILINA-POVAŽSKÝ CHLMEC. Časť Kopánka v Považskom Chlmci sa v minulosti nazývala „záhrada Budatínskeho hradu“. Pestovala sa tu kapusta či fazuľa a starí ľudia sa radšej tisli v malých domčekoch pri Váhu, aby pôdu, ktorá ich živila, nezničili. Za socializmu začala v okolí tejto roviny vyrastať priemyselná zóna. Predseda družstva tu v roku 1958 začal pre zlepšenie finančnej situácie obce bagrovať štrky a zavážať stavebný odpad. Zdá sa, že po rokoch sa história v Chlmci opakuje.
 

 

Miesto zelene bagrovisko

„Keď nás v roku 1972 prevzalo mesto, malo zámer, že to tu bude zatrávnené a bude sa pokračovať v poľnohospodárskej výrobe. Žiaľbohu, nestalo sa tak, 55 rokov sa tu naváža odpad, je tu zničená pôda aj voda,“ spomína si poslankyňa za prímestskú časť Anna Smikoňová.

Odhliadnuc od prítomnosti mestskej skládky, ďalšia plocha, tá, ktorá ešte nie je poškodená (medzi skládkou a cestou Bytčianska), by mala podľahnúť
ťažbe štrku a navážaniu odpadu. Podľa územného plánu tu však má byť občianska vybavenosť, zeleň a detské ihriská. „Už pred rokmi mala firma T+T, ktorá pracuje s odpadom mesta, zámer rozšíriť smetisko až po Bytčiansku, teda po hlavnú cestu. Bolo už vydané územné rozhodnutie, ktoré sa nám v roku 2007 podarilo zvrátiť a do nového územného plánu sa táto plocha dostala ako občianska vybavenosť. S tým, že na druhej strane cesty bude rodinná zástavba,“ hovorí poslankyňa. „A naraz vidíme 2. mája na úradnej tabuli mesta, že na tomto mieste sa má dobývať štrk a následne zavážať, tak ako pred 55 rokmi, stavebným odpadom,“ pokračuje
Anna Smikoňová.
 

 

Text foto: Pod skládkou má vzniknúť ďalšie bagrovisko.

 

Čakať ďalších 50 rokov?
 

Vlastníci pozemkov vedľa plochy, kde by malo vzniknúť nové bagrovisko, už zhotovujú geometrické plány na rodinnú zástavbu, tak ako to je zadefinované v územnom pláne. Vyše päťdesiat rokov čakali, kým sa skládka zatvorí, zrekultivuje a budú môcť tieto pozemky zmysluplne využiť. Nechcú tu ďalšie smetisko
s výhľadom zo svojich okien. „Majú zas ďalších 50 rokov čakať, kým sa niekto nabaží a postaví tu nový kopec s odpadom?“ pýta sa Anna Smikoňová.

Minulý týždeň podalo námietky voči rozhodnutiu už vyše 20 účastníkov, ktorí nesúhlasia s ďalšou ťažbou v blízkosti pozemkov, kde chcú bývať. „Budeme sa
brániť. Nedovolíme, aby nám vedľa rodinných domov urobili bagrovisko,“ ubezpečila nás poslankyňa a členka OZ Budúcnosť Považského Chlmca.
Obyvatelia si opäť chystajú rapkáče a tak ako v roku 2008, kedy protestovali proti rozšíreniu smetiska až po Kysucu, plánujú vyjsť do ulíc.

 

 

Ťažiť zatiaľ nemôžu


Povolenie na ťažbu štrku má vydať príslušný banský úrad, mesto však dalo súhlasné stanovisko k územnému konaniu. „Ja som dala 6. mája na zastupiteľstve interpeláciu, či je možné niečo takéto robiť v rozpore s územný plánom. Kontrolór uviedol, že to povolia na štyri roky, ale ešte nedali vôbec žiadosť. Pritom ten oznam visí už od 2. mája na úradnej nástenke mesta,“ podotýka Anna Smikoňová.
 

„V súčasnosti sa na stavebnom úrade rieši územné konanie o využití územia, zatiaľ bolo vydané len súhlasné stanovisko z oddelenia architektúry, ktoré ich ale neoprávňuje nič ťažiť,“ informoval nás hovorca mesta Pavol Čorba. <

 

Veronika Cvinčeková
Snímka autorka, archív

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod