Žilinský Večerník

14. apríl 2024 | Justína
| 18°C

Spravodajstvo

FBI UNIZA je na AED mape

Automatický externý defibrilátor (AED) je prístroj určený na neodkladnú základnú resuscitáciu pri bezvedomí a zástave dýchania. Jedná sa o mikroprocesorom riadený prístroj, ktorý môžu obsluhovať laici i trénovaní záchrancovia, nakoľko po aktivácii prístroja je záchranca okamžite riadený hlasovou i obrazovou nápoveďou prístroja. Fakulte bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline (FBI UNIZA) sa vďaka spolupráci s DHZ Žilina a UNIZA podarilo takýto prístroj získať a dostať sa tak na mapu AED prístrojov.

19.02.2024 | 10:47

Zoznam prístrojov AED je spolu s ich GPS súradnicami dostupný na stránkach Operačných stredísk záchrannej zdravotnej služby. Záchranca môže po zavolaní tiesňovej linky 155 využiť navigovanie operátora k najbližšiemu prístroju.

Fakulte bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline (FBI UNIZA) sa vďaka spolupráci s DHZ Žilina a Žilinskej univerzity v Žiline podarilo takýto prístroj získať a dostať sa tak na mapu AED prístrojov, ktorých je na stránke Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky v mesta Žilina viac ako 30.

Primátor mesta Žilina, Mgr. Peter Fiabáne a vedúci oddelenia krízového riadenia, CO, OPP a BOZP, Ing. Lukáš Čerňava vo štvrtok 15. 2. 2024 slávnostne odovzdali AED prístroj predsedovi a veliteľovi Dobrovoľného hasičského zboru Žiliny a Žilinskej univerzity (DHZ), Ing. Milanovi Konárikovi, PhD. Odovzdania sa zúčastnil aj rektor Žilinskej univerzity v Žiline, prof. Ing. Ján Čelko, CSc., dekanka Fakulty bezpečnostného inžinierstva, doc. Ing. Eva Sventeková, PhD. a predseda Slovenského Červeného kríža – územného spolku Žilina, Mgr. Peter Martinek, MBA.

AED prístroj je umiestnený pred vstupom do areálu FBI UNIZA na ul. 1. mája pri autobusovej stanici a pri potrebe záchrany života je prístupný širokému okoliu. Defibrilátor sa nachádza v ochrannej skrinke a proti úmyselnému poškodeniu a odcudzeniu je zabezpečený alarmom.

Autor: - r -

Zdroj: PR článok

Foto: UNIZA

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod