Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

6. december 2023 | Mikuláš
| -10°C

Ostatný šport

Gavlák zbieral ocenenia, chce prejsť do vyššej triedy

Žilinský rodák si po úspešnej sezóne v automobilových súťažiach v rally už len zbiera ocenenia. Po prevzatí ocenenia za titul majstra SR v triede 3 v Nitre si ešte pred Vianocami celý IMAXX-ADV Rally team odskočil do Viedne na záverečný ceremoniál FIA. V zóne strednej Európy si v produkčných vozidlách vyjazdili prvé miesto.

11.01.2018 | 14:16

Majstrovstvá SR v rally tvorilo tento rok se­dem súťaží. Pe­ter Gavlák si zabezpečil titul už v predstihu pred posled­nou súťažou v Košiciach. Vo svojej triede 3, v ktorej jazdí na vozidle Mitsubishi EVO IX, podávali spolu so spo­lujazdcom Emilom Hornia­čekom výborné výkony počas celej sezóny a zaslúžene vy­bojovali prvé miesto.

Získali ste majstrovský ti­tul na Slovensku, sezónu musíte hodnotiť iba v dob­rom, je tak?
Sezónu sme začali na rally v Rožňave, ktorú sme vy­hrali. Bol to výborný vstup a už tam sme naznačili, že máme v sezóne tie najvyš­šie ambície. Konkurencia bola húževnatá až do kon­ca sezóny. Jazdilo sa vo vy­sokom tempe a som rád, že na pár drobných poškodení vozidla sme vždy úspešne došli do cieľa jednotlivých súťaží.

Tretí rok sa objavuje vo vo­zidle ako spolujazdec Emil Horniaček. Kde ste sa dali dokopy?
Emil je rodák spod Tatier. Jazdí, alebo ak chcete, číta rozpisy jazdcom dosť dlho. V motošporte som od roku 1995 a myslím, že Emil začal tiež v tom období. Poznáme sa teda dlho a po pauze som ho oslovil a dohodli sme sa na spolupráci. Je skúseným spolujazdcom a som rád, že naša spolupráca nám vy­niesla prvenstvo v triede.

Koľkým v poradí je váš po­sledný titul?
Je to môj štvrtý titul majstra SR v rally. Prvý bol v roku 1998 ešte s vozidlom VW POLO. Potom nasledova­li dva v rokoch 2003 a 2004 na Honde Civic. V ďalších rokoch som presadol do vo­zidiel s pohonom všetkých kolies a napokon sme získa­li titul aj v tejto triede. Pev­ne verím, že sme sa s ňou rozlúčili.

Naznačujete teda zmenu techniky od novej sezóny?
Nechcem to zakríknuť, ale chceme prejsť do triedy 2, kde sú vozidlá kategó­rie R5. Je to vlastne naj ka­tegória v rámci národných šampionátov. Odhliadnuc, samozrejme, od toho, že sa dajú požičať aj vozidlá ka­tegórie WRC, ale tie sú fi­nančne náročné a nebodu­jú do celkového poradia.

V kategórii vozidiel R5 je už niekoľko úspešných vo­zidiel. Máte vyhliadnutú značku, s ktorou budete re­prezentovať IMAXX-ADV Rally team?
Pracuje sa na tom, aby sme odštartovali sezónu s R5-kou. Veľmi úspešný model má škodovka s modelom Fa­bia, ale aj Ford postavil vý­bornú Fiestu. Je to celkom populárna trieda a aj ostatné značky majú už postavené modely v tejto triede. Uvi­díme, ako dopadnú rokova­nia, ktoré už teraz prebieha­jú a v ktorej značke budeme súťažiť. Určite na začiatku novej súťažnej sezóny pred­stavíme náš súťažný mate­riál aj čitateľom Žilinského večerníka.

Foto: Archív Petra Gavláka

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod