Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

24. február 2024 | Matej
| 5°C

Kultúra

Hľadáme autorov umeleckých diel

Revízia je projekt Považskej galérie umenia v Žiline, ktorého cieľom je súpis umeleckých diel v architektúre a vo verejnom priestore Žiliny. Pridáva sa tak k podobným realizovaným či prebiehajúcim projektom súpisu diel v ďalších mestách a regiónoch – v Bratislave, v Piešťanoch, v Košiciach, v Banskej Bystrici, v Trenčíne či na Gemeri.

23.01.2024 | 10:00

Súpis je od novembra 2023 zverejnený na novej webovej stránke Revízie: www.reviziaumenia.sk

Predstavuje všetky dohľadané existujúce diela v Žiline s informáciami o autorstve, roku vzniku, použitom materiáli, umiestnení diela a jeho súčasnom stave, vrátane fotodokumentácie. Zverejneniu súpisu predchádzal výskum, ktorý realizovali Kristína Hermanová, Michal Chudík a fotograf Marek Jančúch.

Revízia sleduje diela, ktoré vznikli po roku 1945. Takmer všetky vznikli z verejných zdrojov. V priebehu necelých osemdesiatich rokov sa desiatky z nich stratili –  v premenách mesta, ktoré odzrkadľovali spoločenský aj politický záujem a spôsob „používania“ umenia vo verejnom priestore.

Diela v súčasnosti

Mnohé z diel, ktoré sa dodnes zachovali, sú zanedbané či poškodené. Ich spoločenská a umelecká hodnota sa skrýva pod vrstvou prachu, zastavaná plotmi a novými zateplenými budovami, v spoločnosti reklamných bilboardov a ďalších vrstiev vizuálneho smogu. Ich množstvo a kvalita sú však dodnes natoľko významné, že sú súčasťou identity mesta.

Cieľom súpisu je diela lokalizovať a zistiť k nim všetky dostupné dáta – z archívov, dobovej tlače či z úst autorov a pamätníkov. Zmapovanie a zdokumentovanie existujúcich diel, ich podoby aj súčasného stavu, je prvým krokom k ich zhodnoteniu a ochrane. Projekt Revízia podáva miestnym autoritám konkrétne informácie o dielach a  v konečnom dôsledku môže inšpirovať majiteľov či správcov diel k záujmu a lepšej starostlivosti o existujúce diela a o verejný priestor celkovo.

 O Revízii

„Súpis diel vnímame ako nevyhnutný prvý krok. Zmapovaním a zdokumentovaním existujúcich diel a zverejnením všetkých dát sa dá ísť proti nevedomosti a ľahostajnosti, ktoré sú asi najčastejšou príčinou, prečo staršie diela – najmä tie z predchádzajúceho režimu – postupne miznú. Projekt sa počas svojej realizácie stretol so záujmom nielen kultúrnej obce, ale aj laickej verejnosti. Pri rozhovoroch, prednáškach a iných sprievodných aktivitách, ktorými sa snažíme Revíziu dostať do povedomia verejnosti, sa často stretávame s tým, že si ľudia až vďaka projektu uvedomia, že sa nikdy nezastavili pri soche, okolo ktorej chodia 20 rokov a ani raz sa nepokúsili dešifrovať, čo znázorňuje, kto je jej autorom a prečo stojí tam, kde stojí. Takéto „otváranie očí“ a navádzanie na vedomé vnímanie priestoru, v ktorom žijeme, vrátane jeho spoločenských aj estetických kvalít, nám dáva veľký zmysel. Aj preto by sme v projekte radi pokračovali. K informáciách o autorstve, názve diela jeho datovaniu, materiáloch a umiestnenia by sme radi časom pridali aj údaj o tom, kto dielo vlastní, resp. kto ho spravuje a na akej úrovni je dielo chránené zákonom. Plánujeme sa takisto venovať aj dielam, ktoré nemali to šťastie a nezachovali sa do súčasnosti. Stratené diela chceme zaznamenať a zachovať ich podobu (podľa možností aj s dobovými fotografiami), pretože ich považujeme za súčasť histórie mesta, ako aj vývoja monumentálneho umenia na Slovensku,“ hovorí Kristína Hermanová, realizátorka projektu.

Budúcnosť projektu

So súpisom chce realizačný tím Revízie ďalej pracovať, možností je niekoľko. Popularizačnou a vzdelávacou formou je komentovaná prehliadka v exteriéroch mesta. Revízia v septembri usporiadala komentovanú prehliadku na bicykloch pod názvom Monumentálna jazda, a v tomto type podujatí plánuje pokračovať. Ďalšou možnosťou, ako so sochami ďalej pracovať, je vytváranie možností presahov so súčasným umením. V tomto zmysle sa v auguste udiala rezidencia Martina Kochana v Žiline, ktorej výsledkom sú fotografie – záznamy jeho intervencií a dialógov s dielami vo verejnom priestore. Tie sú tiež na stránke Revízie dostupné.

AUTOR NEZNÁMY

So zverejnením fotografií diel a všetkých doteraz dohľadaných informácií o nich sa predpokladá spätná väzba od návštevníkov stránky. V prípade, že sa dodatočne objavia nové informácie alebo dobové dokumenty, budú priebežne na stránku Revízie dopĺňané.

Na stránke sa však stále nachádzajú diela neznámych autorov. Prinášame vám diela zo stránky www.revizia.sk, pri ktorých je autor (zatiaľ) neznámy. Ak spoznáte niektoré z nasledujúcich diel alebo viete o nich bližšie informácie, neváhajte sa obrátiť na našu redakciu alebo osloviť tím projektu Revízia Považskej galérii umenia v Žiline.


Busta Röntgena Oddelenie rádiológie FNsP, prechodová chodba, ul. Spanyolova.
Infopanely pred bývalou Slovenou, ul. Kysucká.
Keramický reliéf v Detskej poliklinike FNsP, prízemie, ul. Spanyolova
Maľby na skle v Detskej poliklinike FNsP, svetlíky nad ambulanciami, ul. Spanyolova.
Reliéf na fasáde Oddelenia urológie FNsP, ul. Spanyolova.
Reliéf v Dome odborov, 1.poschodie, zasadacia miestnosť, ul. Bernolákova.
Socha pred DPMŽ s.r.o., pred hlavným vstupom, ul. Kvačalova.
Socha v areáli MŠ Stavbárska, ul. Stavbárska.
Socha na zeleni medzi budovami Domino a Rondel Offices, Dolné Rudiny.


Autor: - r -

Zdroj: PGU

Foto: Marek Jančúch

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod