Žilinský Večerník

15. jún 2024 | Vít
| 5°C

Komentáre

Hollého

17.02.2017 | 09:43

Nech už boli pohnútky mesta zrušiť ZŠ na Hollého ulici akékoľvek, konečný efekt môže byť v tomto prípade pozitívny. A dotiahnuť ho treba aj za cenu, že mnoho rodičov bude nespokojných.
Pretože v tomto prípade želaným vedľajším efektom, zrejme ekonomicky motivovaného kroku, bude integrácia rómskych detí v ostatných školách. Samozrejme, dôležité bude postupovať mimoriadne citlivo. A tu sa ukáže schopnosť vedenia mesta, naplánovať si stratégiu a postup do detailov a následne ho zrealizovať.
Bohužiaľ, ak sa Igor Choma pre niečo rozhodne, považuje to za jedinú správnu možnosť, a to bez diskusie. Už 25. januára totiž na tlačovej konferencii informoval o tom, že mesto vyradí ZŠ Hollého zo siete škôl. Ba čo viac, ešte v minulom roku vydalo mesto tlačovú správu, ktorá o tom informovala ako o hotovej veci. Dnes sa dozvedáme, že spôsob, akým sa tak stane, ešte nebol odkomunikovaný s rodičmi rómskych žiakov ani s vedeniami a rodičovskými radami na školách, kam by mali deti prestúpiť. Pritom obavy rodičov rómskych detí o to, že budú na novej škole šikanované, že budú mať problém s dochádzaním do vzdialenejších častí mesta (najmä tí mladší), sú absolútne opodstatnené. Na druhej strane bude potrebné pochopiť a vyvrátiť obavy rodičov detí z tých škôl, kam rómske deti zaradia. Vzájomná otvorená komunikácia a vyvrátenie obáv s veľkou pomocnou rukou zo strany mesta (hlavne v začiatkoch) budú v tomto prípade nevyhnutné a pre zdarný priebeh kľúčové. Obavy rodičov detí mladšieho školského veku (1. – 4. ročník) z cestovania po meste, pričom aj keď deti sa vozia v MHD zadarmo, tak rodičia si budú musieť kupovať lístky, sa dajú riešiť aj spôsobom, že nateraz ešte zostanú na Hollého a na novú školu prestúpia až keď pôjdu do piatej triedy. Škola by sa tak zatvorila postupne a deti by boli na prechod do nového kolektívu zrelšie.
Kľúčovým faktorom bude aj pripravenosť škôl prijať rómske deti. Nie je to neriešiteľná úloha. Treba si uvedomiť, že ide predovšetkým o pomoc rómskym deťom, ktoré budú mať šancu sa integrovať do škôl s väčšinovým nerómskym osadenstvom, a teda budú mať aj väčšiu šancu sa uplatniť v živote. Je to však aj šanca pre biele deti spoznať svojich vrstovníkov a zblížiť sa s nimi.
Vzájomne to môže všetkých obohatiť.
Je dôležité, aby sa tento projekt podaril.
Môže to pomôcť celému mestu.

Foto: Archív redakcie

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod