Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

3. júl 2020 | Miloslav
| 13°C

Spravodajstvo

Horný Hričov proti budovaniu tepelnej elektrárne

Z pohľadu obyvateľov Horného Hričova predstavuje v súčasnosti najvážnejšiu hrozbu investičný zámer budovania tepelnej elektrárne na spaľovanie obnoviteľných zdrojov. Zámer bol doručený pred Veľkou nocou a obec má voči nemu zásadné pripomienky.

28.04.2014 | 14:25

HORNÝ HRIČOV. Dňa 16. apríla sa konalo na obecnom úrade v Hornom Hričove mimoriadne stretnutie predstaviteľov obce a predsedu občianskeho združenia „Za čistú a zdravú obec Horný Hričov“, ale i starostov okolitých obcí a špecialistu na energetiku profesora Karola Honnera. Výsledkom stretnutia je nové uznesenia proti výstavbe tepelnej elektrárne, keďže tie pôvodné sa stali neplatné z dôvodu zmeny názvu investora projektu. Zároveň upozornili na nezrovnalosti a rozpory zámeru výstavby, ktorý bol doručený obci pred dvoma týždňami. Od doručenia majú 25 dní na vyjadrenie.
 

Hladina hluku má byť prekročená

Obávajú sa hluku, prachu, zápachu a škodlivín vo vzduchu či vode. Obec si nechala vypracovať vibro-akustickú štúdiu, v rámci ktorej je plánovaná výstavba posúdená pre stupeň posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). „Štúdia konštatuje, že v danej lokalite sú stanovené hranice hluku prekročené,“ tvrdí predseda Občianskej iniciatívy Horný Hričov Peter Hudec. Prípustné hodnoty pre priestor pred oknami obytných miestností bytových a rodinných domov sú cez deň stanovené na 50 dcB, večer 50 dcB a 45 dcB v noci. Vypočítané ekvivalentné hladiny hluku po výstavbe elektrárne a s tým súvisiacej dopravy sú cez deň viac ako 60 dcB a v jednom prípade večer a v noci 46,6 dcB. Predložený zámer takisto obsahuje vibro-akustickú štúdiu a podľa predstaviteľov obce prezentuje model dopravy, kde jeho spracovatelia nedokázali jednoznačne určiť dopravné zaťaženie po výstavbe zariadenia a mal by byť dotknutými orgánmi zamietnutý.
 

Bude verejné prerokovanie?

Predpokladané investičné náklady stavby predstavujú 17 miliónov eur.

Lokalitu si spracovateľ zámeru vybral pre predpoklady pre tento typ elektrárne, t.j. likvidácia kalu ČOV v mieste vzniku, dostatočný zdroj vody a pripojenie do elektrickej prenosovej sústavy. Firma Investspol, ktorá je spracovateľom projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na túto stavbu, zaručuje pri výstavbe použitie najlepších dostupných technológií na trhu a monitorovací systém elektrárne vybudovaný nad rámec platných predpisov.

Obec má však zámer vytvoriť v tejto lokalite oddychovú zónu a hlavnú priemyselnú zónu presúva na opačný koniec obce, mimo dosahu obydlí. K zámeru má vypracovaných dokopy 77 pripomienok. Spoločnosť by mala zámer verejne prerokovať s dotknutými orgánmi štátnej správy a Obecným úradom Horný Hričov. Konateľ spoločnosti Pavol Hlaváč tak uviedol ešte počas spracovania zámeru.

Stavebné povolenie na výstavbu vydáva obec Horný Hričov, ktorá má delegovaný stavebný úrad v Žiline. Podľa konateľa spoločnosti Investspol má starosta možnosť odmietnuť podpísať povolenie, ale iba v prípade nedodržania zákonom stanovených podmienok pri vydaní stavebného povolenia. Obec Horný Hričov už zaslala svoje pripomienky na ministerstvo životného prostredia. Podporu obci vyjadrili i Dolný Hričov, Hričovské Podhradie, Divinka a Svederník. Od 1. apríla je pred vstupom do obce vylepený bilboard s nápisom Stop spaľovni v Hornom Hričove.
 

Veronika Cvinčeková
Snímka autorka

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod