Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

6. december 2019 | Mikuláš
| -2°C

Hudobná

Hrabovanka oslavuje 70. výročie založenia

Dychové hudby majú v Bytčianskom okrese dlhú a úspešnú tradíciu. Pôsobí ich tu hneď niekoľko – Predmierčanka, Kolárovičanka. Medzi najznámejšie, ale aj najstaršie však patrí Hrabovanka, ktorá si pred niekoľkými dňami pripomenula 70. výročie svojho založenia.

27.09.2017 | 15:30

Po šiestich rokoch hrania od roku 1947 sa rozpadli. Ale nie nadlho. V roku 1956 bol iniciátorom návratu opäť Štefan Gajdošík, ktorý za pomo­ci Ladislava Hrabovského vytvoril nový kolektív mladých hudobní­kov. Po čase sa však znova rozpad­li, no už v roku 1970 sa zorgani­zovala nová skupina muzikantov. „V rozhlase hrala vychýrená dy­chovka Drietomáci pieseň V rich­tárovej záhradôčke. A mne to tak utkvelo v srdci, že som nemohol inak, len sa pokúsiť znova obno­viť dychovku, ktorá sa pred časom rozpadla. Znova sme teda spolu so Stanislavom Gaňom st. a Petrom Gajdošíkom vyhľadali ujca Štefana Gajdošíka a navrhli sme mu to. On oslovil učiteľa Jozefa Reháka a išlo sa na vec. Najväčším problémom však bolo zohnať muzikantov. Na skúškach sa vystriedala skoro celá dedina, začínalo nás hádam 60,“ spomína pamätník a iniciátor ob­novy Hrabovanky Juraj Sedliak.

Jozef Rehák bol nadaný mu­zikant, ktorý ovládal všetky ná­stroje. Pochádzal z muzikantskej rodiny. Ujal sa toho a začali cvi­čiť v hasičskej zbrojnici. „Nebolo nástrojov, niektoré nám zostali z pôvodnej zostavy, tak sme ich zreparovali, zbytok sme dokúpili. Dnes sme tu ešte traja, ktorí sme v tom 70. roku začínali,“ dodal Ju­raj Sedliak.

Počas svojej histórie Hrabo­vanka vystúpila na mnohých kultúrnych a spoločenských podujatiach, festivaloch dycho­vých hudieb, fašiangoch, stava­ní májov, životných jubileách, výročiach, svätých omšiach atď. Do dnešného dňa rozdáva radosť a dobrú náladu v podobe pekných pesničiek. Repertoár tvoria pre­važne slovenské ľudové piesne, ale i moravské a české, upravova­né pre dychovú hudbu a iné.

Kapelníkom je dnes Stanislav Gaňa ml., ktorý hrá na tenore, ba­rytóne, ale aj na iných hudobných nástrojoch, aranžuje a upravu­je piesne a hráva aj v iných dy­chových hudbách – Hoľazňanka, Fatranka. Vzišiel z generácie, kto­rú opäť vyučil Jozef Rehák, tento­krát v roku 1996. „Na začiatku nás bolo 28, zostali sme 4. Hrabovanka má dnes 14 členov, pričom naj­starší má 62 rokov a najmladší 15. Sú v nej zastúpené prakticky všet­ky generácie. Všetci sú z Hrabové­ho a všetci samoukovia,“ prezradil kapelník.

Dnes je oveľa ťažšie získať za­pálených muzikantov ochotných pravidelne cvičiť a vystupovať. „Deti dnes majú oveľa viac mož­ností a záujmov. Aj hudobných škôl pribudlo, ale máloktorá učí dychové nástroje. Keď niekto za­čína, trvá to 2 – 3 roky, kým sa to naučí. Muzikant sa má pritom stále čo učiť a s nástrojom musí byť zžitý. Musí mať stále ústa na náhubku. Keď dlhší čas nehrá, ústa si od toho odvyknú a nástroj nevydá taký tón ako treba. O to je hra na dychový nástroj ťažšia,“ hovorí Stanislav Gaňa ml.

Aj vystúpení je vraj dnes me­nej ako v minulosti. Na oslavách či svadbách ľuďom stačí jeden dídžej. Pozvať 14 ľudí jednej kapely je problematické. „Toto zabíja muziku. Kedysi sme hrávali 3 – 4 zába­vy a svadby do mesiaca. Teraz nás volajú tam, kde treba hrať von­ku a nie je tam elektrina. Raz sme mali v obci taký pekný zážitok. Boli sme na zábave v kultúrnom dome a o polnoci vypadla elektrina. Ktosi hovorí: „Veď vy ste muzikanti, tak zahrajte.“ Bežali sme po nástroje a hrali sme pri sviečkach ďalšie dve hodiny. A parket bol plný,“ hovorí s úsmevom kapelník. V Hrabovom však Hrabovanka cíti od ľudí podpo­ru. Je to pre nich „národný poklad“. Hráva svadby, omše, pohreby. Prak­ticky všade, kde ich zavolajú a kde sú potrební.

Na oslavy 70. výročia si pozva­li dychové hudby z Predmiera, Kolárovíc a Hradnej. Poďakovali a ocenili ich aj zástupcovia mesta Bytča. Mestské zastupiteľstvo im schválilo aj finančnú pomoc na zakúpenie vybavenia. Poďakova­nie si vyslúžili: Juraj Sedliak – bý­valý kapelník DH a 1. krídlovka, Peter Gajdošík – bývalý kapelník a 1. krídlovka, Štefan Matušek – 2. krídlovka, František Hrabovský – 2. krídlovka, Miroslav Gaňa – barytón, Jozef Belej – tenor, spev, Petra Gaňová – Es klarinet, Mar­tina Bušfyová Krištofová – B kla­rinet, spev, Matúš Prcín – bicie, Peter Vozárik – trombón, Peter Hrabovský – sprievod, Stanislav Gaňa st. – bas, Miriam Šipulová – spev, Stanislav Gaňa ml. – súčas­ný kapelník, tenor, barytón. A čo si želá kapelník do ďalších rokov? „Želám si muzikantov s chuťou a ľudí, ktorí nás budú počúvať. Ľudí, ktorí budú mať v srdci za­kotvenú hudbu.“

Foto: Archív DH

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod